Sunday, December 8, 2019

Varaait projektikonkursil olid meie valla taotlejad edukad


Noorsootööasutustele suunatud Varaait konkursi üldeesmärk on luua noorele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks. Konkursile said taotlusi esitada nii huvikoolid kui ka noortekeskused. 

Varaait vol 15 prioriteetne teema oli formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine ehk koostöö noorsootöö asutuste ja üldhariduskoolide ja/või kutsekoolide vahel. Tähtajaks laekus kokku 122 projektitaotlust, neist 71 projekti toetati.

Toetuse saanud projektide hulgas olid ka Toila Muusika- ja Kunstikooli kaks projekti ning Voka Avatud Noortekeskuse projekt, mille käigus tehakse koostööd Toila Gümnaasiumiga. Toila Muusika- ja Kunstikoolile soetati projektitoetuse abil uus käsikellade komplekt, mille ilusat kõla saab nautida juba 11. detsembril Toila Gümnaasiumi ning Muusika- ja Kunstikooli õpilaste ühisel jõulukontserdil, samuti Toila rahvamajas 18. detsembril toimuval jõuluootuse kontserdil. 

Kunstiosakond soetas projektitoetuse abil rullpressi ja pöördalused savitööde jaoks. Kunstiosakonna kauneid savitöid saab imetleda jõulukontserdiga samaaegselt koolis toimuval näitusel ning osta samal päeval ka jõululaadalt.

Voka Avatud Noortekeskus sai toetust DJ huviringi läbiviimiseks. Huviring käivitus oktoobri alguset ning hetkel käivad kaks korda nädalas koos seitse tulevast diskorit. Kuna noortekeskuses toimib teadmiste ja oskuste edasi andmisel eriti hästi nn noortelt noortele meetod, siis valisime juhendajaks Jõhvist pärit neiu, kes on pikalt toimetanud noorteklubis nimega Keri Plaati. Esimest korda plaanivad värsked plaadikeerutajad oma oskusi näidata jaanuari alguses toimuval noortekeskuse sünnipäevapeol.

Signe Ilmjärv
Elisabeth Purga

No comments:

Post a Comment