Thursday, January 27, 2011

Toila vallavalitsus korraldab konkursi kultuurivaldkonna arengukava koostaja leidmiseks

Konkursil osalemiseks esitada:

• Toila valla kultuurikorralduse nägemus (visioon) kuni 0,5 lehekülge;
• nägemus edukast kultuurikorraldusest kohalikus omavalitsuses (kuni 1 lehekülg);
• arengukava koostamise detailne tegevuskava (sealhulgas ajakava ja eeldatav maksumus);
• ülevaade arengukava koostamise protsessist ja huvigruppide kaasamisest;
• kandidaadi CV ja/või organisatsiooni kirjeldus ning ülevaade kogemusest kultuurikorralduses;
• teostatava töö maksumus.
Osalema on oodatud kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Konkursi võitjaga sõlmitakse töövõtuleping.
Dokumendid esitada 20. veebruariks 2011.a. e-postile toilavv@toila.ee
või saata aadressil Pikk 13a Toila 41702 Ida-Virumaa.
Märgusõna „konkurss“. Lisainfo tiit.salvan@toila.ee või tel 501 8081


Toila vallas tegutsevate seltside ning kollektiivide liikmed on käinud välja mõtte ning vajaduse kultuurielu aktiviseerimiseks ning sujuvamaks töökorralduseks leida kõiki ühendav juht.
Tänasel päeval tegutsevad kultuurikollektiivid nii valla hallatavates asutustes kui ka vabaühendustena, st seltside ja seltsingutena. Siit ka vajadus inimese järgi, kes igapäevaselt kultuuritegemistel silma peal hoiab ning süsteemselt edasi arendab.

Toila vallavalitsus korraldab konkursi, et esmalt leida kultuurivaldkonna arengukava koostaja. Ideaalsel juhul võiks kava koostaja olla ka hilisem kultuurijuht, kelle loodame tööle saada niipea kui arengukava valmis ja heaks kiidetud. Valdkonna arengukava koostamise eesmärk ei ole mitte lihtsalt pabereid toota. Arengukava peab võtma kokku kultuurivaldkonna tegevused ja
sündmused, mida edaspidi Toila vallas näha tahame ning ideed, kuidas luua uusi, üldsust köitvaid sündmusi ja kaasata rohkem tegutsejaid ning eestvedajaid. Edasine valdkonna juhtimine ja korraldamine sõltub juba sellest, millised eesmärgid ning tegevused oleme ühiselt seadnud.

TVL

Jaanuar 2011


On õhtu jaanuar kõik teed on umbes

on külm ja võõraid toone sinu jumes

paks mets ja meie lähme umbes

kuid siis näe sääl üks televiisor lumes

ekraan on hele mererand ja palmid

paar suvilat ja mõned limusiinid

siis vahetuvad pildid nende all ka salmid

ja mul ükskõik njuujorgid varnad viinid

sa kangestud ja vaatad üksisilmi

ma kisun kätest sind ja rebin jalust

sa seisad keset lund ja vaatad filmi

ei hooli käed ei jalad külmavalust

sa jääd kesk lund ja mina põgenen

ma põgenen ja sina jääd kesk lund

tuisk katab sind ja virvendavat pilti

te näete kevadeni ühte und

Jüri Üdi


Vallavolikogu 26. jaanuari istungil:

1. Toila valla 2011.aasta eelarve projekti II lugemine ja vastuvõtmine.

2. Vallavalitsuse informatsioon Toila valla 2010.a. eelarvesse lülitatud täiendavatest sihtotstarbelistest eraldistest.

3. Toila Vallavolikogu 15.02.2006.a. määruse nr 9 „Toila Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisus ning palgatingimuste ja -määrade kinnitamine“ muutmine.

4. Toila valla aunimetuste statuudi kehtestamine.

5. Riigikogu valimistel jaoskonnakomisjonide esimeeste ja liikmete nimetamine.

6. Arvamuse esitamine geoloogilise uuringu loa taotlusele Süsinõmme ja Süsinõmme II uuringuruumis (taotleja Lemminkäinen Eesti AS, uuringuruum asub Toila vallas, Konju külas).

7. Muud küsimused.


Toila rannaküla ajaloo tutvustamine

MTÜ Toila Merepääste taotles Kirderanniku Koostöökogult toetust projekti „Toila rannaküla ajaloo talletamine“ rahastamiseks. Projekti tulemusena valmib 1000 eksemplari ja ca 100-leheküljeline raamat, mis käsitleb peaasjalikult Toila kui rannaküla arengut koos kuurortpiirkonnaks kujunemisega.

Raamatu toimetajaks on ajalooline ja ajakirjandusliku taustaga Tanel Mazur, kes annab igapäevaselt loenguid Tartu Ülikooli Narva Kolledžis ning raamatu valmimisse saavad kaasatud ka tudengid, kes hakkavad suvekuudel Toilas lugusid koguma.

Siinkohal kutsun üles Toila valla elanikke, kes tunnevad, et saavad raamatu valmimisse panustada oma teadmiste, pildimaterjali või mälestustega, palun endast märku anda! Hakkame koostama nimekirja inimestest, kelle juurde tulevad suvel tudengid lugusid salvestama ning mille kogum realiseerub sügisel raamatuna. Lugude autorid saavad raamatus kajastatud ning raamaturiiulisse oma eksemplari.

Kogutavad lood võivad seostuda väikse- või suuremahulise kalapüügiga, kalatöötlemisega (kala suitsetamine, Viru Rand (Kalurikolhoos Oktoober), retseptid kalatoitudest jm), Toila suvituspiirkonnaga või muu valdkonnaga, mis on Toila valla arengus olulist rolli mänginud.


Palun edastada oma andmed (1. nimi; 2. telefon; 3. aadress; 4. teema) järgmistel kontaktidel:

Telefon: +372 520 9403; e-post: mehis.luus@vomare.ee või aadress: Pikk 13a, 41702 Toila.

Mehis Luus

MTÜ Toila MerepäästeOOTSIN PÜHI TULEVADA …

ehk meenutusi Naerumere pere jõuludest

Ongi käes aasta 2011, kultuuriaasta kui täpsem olla. Ei saa ka meie Naerumere pere teisiti kui olla kultuursed. Terve õppeaasta 2010-2011 on täis folkloori ja pärimuste edasikandmist. Tahan kõigiga jagada meie maja jõulurõõmu.

Jõulupidusid toimus meil kaks. 21. detsembril Rõõmu- ja Naerukillukestele ning 22. detsembril Õnnekillukestele. Olime nõuks võtnud väärtustada traditsioone ka jõulupidudel. Pidude läbivaks teemaks oli jõulud rehetoas. Koos lastega õppisime vanaaegseid ja peamiselt eestipäraseid jõululaule ja luuletusi, tantsisime ainult folkloorseid tantse. Kogu saal oli dekoreeritud rehetoale sarnaselt, põrandad olid kaetud kaltsuvaipade ja õlgedega. Õhus hõljus piparkookide lõhn.

Igal aastal on lasteaia üks tähtsamaid eesmärke olnud koostöö edendamine lastevanematega. Nii ka meie jõulupidudel. Istusime kõik koos vaipadel ja õlgedel, laulsime, tantsisime ja tundsime rõõmu sellest lühikesest, kuid aasta ilusamast ja imelisemast ajast.

Pidudele kohaselt ei tulnud ka meil üllatustest puudus. Mõlemat pidu külastas jõulusokk. Väiksemate peolt astus läbi ka jõuluvana, kes lapsi magusate kommidega kostitas. Suuremate laste jõulupeol läks aga nii suureks tantsuks kätte, et traditsiooniline jõulusokk muutus nüüdisaegsemaks ja näitas oma breikimisoskuseid. Pidu lõppes kingituste jagamise ja kerge ühissöömisega. Ei saanud ka seal mööda vaadata vanaemade ja vanaisade aegsetest kommetest: verikäkid, pohlamoos, kali, hapukurgid.

Järsku oligi kõik, pikk planeerimine ja proovide aeg sai läbi. Silmad ei säranud ainult lastel, vaid ka vanematel ja õpetajatel. Kõik üheskoos saime hakkama suure asjaga. Lõpp hea, kõik hea.

Mis siis ikka kui kerget jalga ja helget mõistust, uue aasta kultuuripeod tahavad pidamist.

Olete oodatud!

Õnnekillukeste õpetaja

Triin


Ootame emasid ja isasid kooli!

Head emad ja isad, ootame teid meile külla koolieluga tutvuma laupäeval, 19. veebruaril. Koolipäev algab tavalisel ajal – kell 8.15. Esimesed 4 tundi toimuvad reedese tunniplaani järgi. 5. tunni ajal on 4.-12. klassi õpilased koos vanemate ja õpetajatega oodatud saali, kus toimuvad lõbusad võistlused. 1.-3. klassi õpilased koos vanematega on samal ajal klassijuhatajatunnis. 6. tunni ajal on saalis 1.-3. klassi õpilased ja nende vanemad ning 4.-12. klass on koos vanematega klassijuhatajatunnis. Kogu päeva vältel saavad vanemad jälgida tunde, vestelda klassijuhatajate ja aineõpetajatega, samuti kooli juhtkonnaga. Vahetundidel toimub väikeses saalis õpilaste omatehtud asjade müük.

Laupäeval, 19. veebruaril töötame ette reede, 25. veebruari koolipäeva, seega on reede, 25. veebruar vaba päev ja kooli ei pea tulema.

19. veebruaril võivad kooli tulla ka vanaemad ja vanaisad, onud ja tädid – kõik, kellel on huvi koolis toimuva vastu.

Samuti ootame kõiki 24. veebruari hommikul kell 7.15 Eesti Vabariigi 93. aastapäevale pühendatud pidulikule lipuheiskamisele Toila Gümnaasiumi vaatetorni.

Tulemas on kooliöö

Juba kolmandat aastat korraldab meie kool lastele kooliööd, mille eesmärk on koos klassikaaslaste ja sõpradega lustida, samuti anda lastele võimalus kogeda, et koolis on põnev ning samuti saada väljaspool kodu ja oma pehmet voodit ööbimise kogemus. Koos saab hea ilma korral uisutada, lauamänge mängida, tondi- või unejuttu rääkida, ehk on ööhäiretki oodata. Sel aastal toimub kooliöö 1.-7. klassi õpilastele 11. veebruaril ja 8.-12. klassile 23. veebruaril. Lapsi ootame kooliööle mõlemal päeval alates kella 19.00-st ning kooliöö lõpeb järgmisel hommikul kell 8. Ootame lapsevanemaid, vanemaid õdesid-vendi ja ka vilistlasi vabatahtlikena appi kooliööd sisustama ja veetma.

Külli Guljavin

Toila Gümnaasiumi direktor


Kutsume kõiki koos meiega tähistama

piduliku lipuheiskamisega

Eesti Vabariigi 93. aastapäeva.

Lipp heisatakse Toila Gümnaasiumi vaatetornis

24. veebruari varahommikul kell 7.20.

Sellele järgneb ühislaulmine tõusva päikese tervituseks,

töötab kohvik, soovijad saavad ilusa ilma korral uisutada.

Transpordi vajadusest palume kuni 18. veebruarini teada anda

telefonil 33 69 642.

Toila Gümnaasiumi pere


Voka Spordihoone kutsub kõiki huvilisi VÕIMLEMA!
Võimleme teisipäeviti ja neljapäeviti 11.00-12.00.
Võimlemistunnid sobivad igale eale!
Tunde viib läbi Kaja Rebane.
Võimlemistunnid algavad 8.veebruarist ja on kõigile TASUTA.
Palume eelregistreeruda kuni 7. veebruarini telefonil 53068323 või meilile peeter.soot@toila.ee


2011. AASTAL TOILA VALLAS TOIMUVAD SPORDIÜRITUSED

Veebruar

Lauamängude mitmevõistlus 5. veebruar

Suusatamine Agu Normaku MV 24. veebruar

Märts

Lauamängude mitmevõistlus 5. märts

Vastlapäev 8. märts

Korvpall Toila – Voka 26. märts

Aprill

Lauamängud mitmevõistlus 2. ja 30. aprill

Noorte mägirattasarja etapp 16. aprill

Mai

Korvpall Volbri Sops ja Toila valla 1. mai

osavaima korvpalluri selgitamine

Korvpall Toila valla MV

Juuni

Lastekaitsepäeva rattasõit 1. juuni

Petank Toila valla MV

Juuli

Jalgpall Voka karikas

Võrkpall 3x3

August

Triatlon

September

Lauamängude mitmevõistlus

Toila rahvajooks

Oktoober

Lauamängude mitmevõistlus

Perespordipäev

November

Lauamängude mitmevõistlus

Võrkpall Toila valla MV

Detsember

Lauamängude mitmevõistlus

Korvpall Veteranide turniir

Saalihoki Aastalõpu kiirturniir

Täiendav ja täpsem informatsioon üritustest Toila valla kodulehel www.toila.ee ja Toila valla lehes.