Wednesday, February 14, 2018

EV100 tervitus


EV100 pidulik lipuheiskamineHead Toila valla elanikud!
Olete oodatud Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidulikule lipuheiskamisele!


24. veebruaril kell 7.15 koguneme Oru pargis, lossiplatsil ja 7.20 Valastel.


Oru pargis heiskame lipu, joome kuuma teed ja sööme pidupäevakringlit!
Tantsivad rahvatantsurühmad VOKA ja KIIGURI ja laulavad Kirderannikukoor ja Päikesekillukesed.
Sünnipäevatervituse toob Toila Vallavolikogu esimees Roland Peets.
Toila valla kingitus Eesti Vabariigile on uus lipumast Oru pargis, kuhu sel aastal lipu heiskame ja hiljem toimub kringli söömine Toila Gümnaasiumis.
Sobiva ilma korral saab heita pilgu koduvallale koolimaja tornist!
Vokast ja Toilast liigub tasuta buss.
Transpordisoovist anna teada hiljemalt 22.02 helistades 5306 8323, siis teame paraja suurusega bussi tellida!
Peale sündmust viib buss kõik soovijad koju!Valastel aitavad peomeeleolu luua rahvatantsurühm GEVI, Lüganuse segakoor, Atsalama segakoor ja segakoor Loit. Sünnipäevatervituse toob Toila vallavanem Eve East.
Üritusele viib tasuta buss. 6.30 Kohtla-Nõmme rahvamaja, 6.45 Kohtla-Järve veetorn, 6.55 Kukruse bussipeatus. Peale sündmust sõidab buss samal marsruudil tagasi.Salongiõhtu Toila seltsimajas


Lugupeetud mehed!

9. märtsi õhtul võtke oma kallid kaasad, emad, õed, tütred ja sõbrannad käevangu ja tooge nad Toila seltsimajja salongiõhtule!
Kui ühtegi naist kaasa pole võtta, siis võib tulla ka koos meessoost sõbraga :)

Kallid naised!

Kui te pole üheltki mehelt kutset saanud, siis sellepärast ärge küll tulemata jätke!
Võtke ise oma ema, tütar, õde või sõbranna kaasa ja tulge veetke üks mõnus õhtu!

Piletid hinnaga 6 eurot on AINULT eelmüügis Toila raamatukogus ja Voka Spordikeskuses.


Avatud on ka Salongikohvik.

Kohtumiseni!

Kristjan Üksküla Voka Rahvamajas EV100


Head sõbrad!

Kutsume teid 25. veebruaril kell 16.00 Voka Rahvamajja Eesti Vabariigi sünnipäevakontserdile!

Eestile laulab näitleja ja muusik Kristjan Üksküla.

Kristjani suureks inspiratsiooniks ja võimaluseks otsida tõde on muusika ja poeesia. Sõnastada öeldamatut, püüda püsimatut, talletada tardumatut. Tabada hetkekski tõde ja jagada seda oma ebatäiuslikul viisil teistega. Elukutselt on Kristjan näitleja ja omab täpselt samu eesmärke ka teatritegemises. 

Laule ja luuletusi on Kristjan kirjutanud lapsepõlvest peale ja tajub, et lapsepõlv on sügavalt sisse juurdunud ka tema loomingusse. Ühel hetkel avastas Kristjan enda jaoks sellised luulesuurkujud nagu Shakespeare, Puškin, Under, Viiding, Hirv ja viisistas põhiliselt nende tekste, aga viimasel ajal on julgenud rohkem ka enda kirjutatud tekste laulda. 

Nii mõnedki laulud on sündinud teatrist ja näitekirjandusest tõukuvalt. Tema heliloomingus on palju mõtlikku ja meditatiivset, aga mõnda ka hoogsat ja rütmikat. Mõjutusi on eesti folgist, vene romanssidest ning rahvalauludest ja – tantsudest, soome-ugri pärimusmuusikast, aga ka tänapäeva heliloojatest.

Kristjan Üksküla on Tallinna Linnateatri näitleja. Lisaks näitlemisele on ta ka lavastanud nii Linnateatris kui Theatrumis, samuti töötab ta näitlejameisterlikkuse õppejõuna Vanalinna Hariduskolleegiumis ja Tallinna Balletikoolis.

Olete väga oodatud, et veeta koos üks hubane pärastlõuna!

Eeva ja Villu Talsi Kohtla-Nõmme Rahvamajas


Liigume "Vabariigi terviseks!"


24. veebruaril 9.00

EV100, Eesti Terviserajad ja Toila vald kutsuvad teid Oru pargi terviserajale.
Koguneme peale traditsioonilist kringli söömist Toila Gümnaasiumi pargipoolsete väravate juurde.
Meid peaks olema kokku 33 inimest. 

Läbides 1 ringi läbime kokku 100 kilomeetrit Eesti auks.

Artjom Savitski duo Saka Rahvamajas

Tantsuõhtu " Sõbrapäeva eri" Saka Rahvamajas

Tähistame sõbrapäeva ja suurima sõbra - koera aasta saabumist.


Jalakeerutamisele aitab kaasa RIHO PÕDER 


17.02 kell 20.00 
Saka Rahvamajas


Pääse: 10.- 
Laudade broneerimine (lauale võid ise kaasa võtta, mis soovid)
53011031 Renna.


Kohvi - seda saab kohapeal.

Hõissa, meil on vastlad!17. veebruaril, kell 11.00-14.00, Voka Tiigil

- Avatud uisutund treener Leena Tukkiaga, algusega kell 12.00
- Saanisõit tuubidega
- Põnevad vastlavõistlused
- Talvine discgolf
- Avatud on lastetuba
- Julgematele on köetud tünnisaun ka avatud jääauk!
- Soe tee, hernesupp ja vastlakuklid!
- Sind ootab uisuplats!


Uiskude laenutus spordihoonest.
Lapsed tasuta, täiskasvanud 1 euro.
- avatud suusarada ja kelgumägi Voka staadionil

Pane soojalt riidesse!

Kaas hea tuju, suusad,uisud ja kelgud

Tule terve perega!

Dokumentaalfilm "Rodeo" Kohtla-Nõmme Rahvamajas

16. veebruaril kell 18.00 

Tavapilet: 4 €
Sooduspilet: 3 €

Treiler: https://youtu.be/WdnTgXDGStU

Kategooria: Tõsielufilm, Dokumentaalfilm
Režissöör: Kiur Aarma, Raimo Jõerand
Tootja: Traumfabrik & Kinocompany
Filmipikkus: 1t. 15min.

Kohtla Ajalooringi teabepäev Kohtla-Nõmme Rahvamajas

14. veebruaril kell 16.00 on külas Kalev Naur, kes räägib Kaitseliidust ja kaitseliitlastest. 

Kõik huvilised on oodatud!

Toimetaja veerg

Head Toila valla lehe lugejad!

Soovin head aastat teile, kellega me leheveergudel juba peaaegu 20 aastat kohtunud oleme, aga ka kõigile teile, kellega siin esimest korda kokku saame.

Nüüdsest jõuab Toila valla iga kuu (kui leht ilmub) ka endiste Kohtla ja Kohtla-Nõmme valdade inimeste postkastidesse.

Natuke infot neile, kes Toila valla lehega esmakordselt kokku puutuvad. 
Toila valla leht on väikese pausiga ilmunud alates 1996. aasta veebruarist. 
Seega võime uhkusega öelda, et üks väheseid kohaliku omavalitsuse lehti, mis on nii pikalt ja järjepidevalt ilmunud.
Leht jõuab lugejate postkastidesse tasuta.

Toila valla leht on olemas ka veebiversioonis blogi kujul ja loetav aadressil http://toilaleht.blogspot.com.ee/

Veebiversiooni läheb üles kogu materjal, mis ilmub paberlehes ja lisaks ka need materjalid, mis laekuvad lehtede ilmumise vahel või paberlehte ei mahu. Seega – kellel võimalus, tasub ka veebilehel silma peal hoida. See on ka hea võimalus olla meie valla uudistega kursis neil, kes ise siin ei ela.

Olen püüdnud meie valla lehe hoida nö poliitika vaba. See tähendab, et eelkõige kajastame valla lehes kõike seda, mis meie vallas tulemas või juba toimunud on. Lisaks kindlasti ka volikogu ja vallavalitsuse tegemised. Sekka intervjuud huvitavate inimestega.

Valla lehte ei tee kindlasti toimetaja üksi. Valla leht on vallavalitsuse, allasutuste töötajate ja elanike nägu ja tegu.

Loodan, et me teeme kõik koos sellist lehte, mida on meie valla elanikel huvitav lugeda.

Kaastöid, infot ja vihjeid teemadeks ootan iga kuu 25. kuupäevaks meiliaadressile lea.rand65@gmail.com Mulle võib ka helistada Toila raamatukogu telefonil 33 69 551.

Lea Rand
Toila valla lehe toimetaja

Toila Vallavolikogu teated

Jaanuarikuu volikogus olid arutusel järgmised küsimused:

1. Vallavalitsuse liikmeks kinnitati abivallavanem Kerda Eiert.

2. Toimus Toila valla 2018. aasta eelarve projekti I lugemine.
Volikogu otsustas lugeda Toila valla 2018. aasta eelarve projekti I lugemine lõppenuks ning suunata II lugemisele.

3. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande vastuvõtmine.
Volikogu otsustas: Võtta vastu Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu Toila valla Peeri küla Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha eelvaliku otsus, mille järgi:
1) Kukruse aherainemägi kui olulise ruumilise mõjuga ehitis paigutatakse ümber keskkonnaohutuks muutmise eesmärgil olemasolevast asukohast põhja suunas, Nisu ja Rukki kinnistutele (väikses mahus ka olemasolevale Vulkaani kinnistule);
2)Kukruse aherainemäe ja selle korrastamisega seotud rajatiste ümberpaigutamiseks vajaliku maa-ala maakasutuse juhtotstarve muudetakse 50% ulatuses jäätmekäitluse maaks ja 50% ulatuses puhke- ja virgestusmaaks;
3) 93 Kohtla-Järve-Kukruse tee katastriüksuse (32002:002:0116) maakasutuse juhtotstarve muudetakse kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maaks.

4. Võeti vastu määrus, millega kehtestatakse eluruumi kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Toila vallas.
Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.
§ 1. Reguleerimisala Määrusega kehtestatakse eluruumi kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Toila vallas, mis tagavad isiku ja tema perekonnaliikmete inimväärse äraelamise.
§ 2. Üldalused
(1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle käesoleva määrusega kehtestatud piirmäärade (edaspidi piirmäärad). (2) Eluasemega seotud alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse eluruumi normpinna ulatuses. Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks on 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elava inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem.
(3) Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2 .
(4) Kui perekonnaliikmete hulka kuuluval kuni 24-aastasel õpilasel või üliõpilasel on täiendavad eluasemekulud, lisatakse perekonna kohta arvestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normile 18 m2 pinda õppuri kohta.
(5) Eluruumi kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete ja maksekviitungite alusel.
(6) Kuludokumendi esitamisel, mis sisaldab eelnevate kuude kulusid, võetakse arvesse kuludokumendi esitamisele eelnenud kuu kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses ja järgnevatel kuudel kuni kuludokumendis märgitud kulude hüvitamiseni.
(7) Üksi elavale isikule või perekonnale, kellele on kuuel eelneval kuul määratud toimetulekutoetus, võib võtta arvesse muid ühekordseid eluasemekulusid kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul.
§ 3. Piirmäärad
(1) Toimetulekutoetuse arvestamisel rakendatakse hindu, mis kehtivad sel ajavahemikul, mille eest toetust arvestatakse.
(2) Kehtestada toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad alljärgnevas suuruses:
1) eluaseme üür kuni 2 €/m2 kohta kuus;
2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 1.50 €/m2 kuus;
3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1,50 €/m2 kuus;
4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga majades ja eluruumides - kuni 10,70 eurot kuus inimese kohta, kuid mitte üle 4 m3 tarbitud vee kulude eest inimese kohta kuus (vastavalt kehtestatud tariifidele), kompenseerimisel võetakse arvesse abonenttasu /ülekulu ja vee jaotamisteenuse maksumus; reovee väljaveo teenuse maksumus - kuni 35 eurot inimese kohta aastas;
5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 10 € inimese kohta kuus; 6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus: gaasi-ja elektriküttega majades ja eluruumides kuni 5 €/m2 kuus; ahiküttega majades ja eluruumides kuni 3 €/m2 kuus (brikett, puud, graanulid, jne).Aastas kompenseeritakse maksimaalselt 0,5 m3 küttepuid m2 kohta maksekviitungi alusel; keskküttega majades ja eluruumides kuni 3 €/m2 kuus;
7) elektrienergia tarbimisega seotud kulud kuni 20 € üheliikmelise pere kohta ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 10 € kuus;
8) majapidamisgaasi maksumus: statsionaarse gaasipliidi ja boileri kulud kuni 1,6 €/m3 inimese kohta kuus, iga järgnev pereliige kuni 8 eurot kuus (maksimaalselt 20 m3 ühe inimese kohta kuus); balloonigaasi kulud kuni 15 eurot ühe inimese kohta kuus, iga järgnev pereliige 6 eurot kuus (esitatud kuludokumendi alusel järgnevatel kuudel kuludokumendis näidatud ajast);
9) maamaksukulu arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,10 eurot /m2 kohta aastas;
10) hoonekindlustuse kulu kuni 0.20 €/m2 kohta kuus kindlustuspoliisi alusel;
11) olmejäätmete veotasu kuni 6,40 eurot üksi elava isiku ja kuni 3,90 € iga järgneva perekonnaliikme kohta kuus.
§ 4. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Toila Vallavalitsuse 29.03.2016 määrus nr 1 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“.
(2) Tunnistada kehtetuks Kohtla Vallavolikogu 28.12.2012 määrus nr 36 „Toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude arvestamise alused“.
(3) Tunnistada kehtetuks Kohtla Nõmme Vallavolikogu 26.05.2015 määrus nr 6 Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“.
(4) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.a.

5. Ehitusmääruste kehtetuks tunnistamine.

6. Audiitori määramine 2017. majandusaasta aruande audiitorkontrolli teostajaks.

7. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus.
Volikogu otsustas osaleda liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus – Eesti Linnade Liidus (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit).

8. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse.

9. Toila Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Mehis Astok ja aseesimeheks Olesja Ojamäe.

TVL


Saame tuttavaks, Toila vallavanem Eve East!

Kes Sa oled ja kust tuled?
Olen juurtega Ida-Virulane. Tulin üle kahekümne aasta tagasi Peipsi järve lähedasest kohast nimega Iisaku ja leidsime perega oma meelispaiga mereäärses Toilas. Seega nii maakonna kui valla mõistes kohalik inimene.

Öeldakse, et me kõik tuleme lapsepõlvest. Kus möödus Sinu lapsepõlv ja mida Sa sealt kaasa oled saanud?
Lapsepõlv möödus looduslikult mitmekülgselt kaunis Iisakus. Oma vanematelt olen ma pärinud maa- ja looduslähedase mõtlemise ja töökuse, milleta ei ole võimalik saavutada head tulemust ja rahulolu. Vanematelt olen saanud kaasa põhimõtte, et tuleb teha tööd ja seda ausalt.

Kelleks tahtsid lapsepõlves saada?
Sellel eluperioodil on noortega ikka nii, et mõtteid ja soove on palju ja need ajas muutuvad. Üks paljudest soovidest oli õpetajaks saamine. Tegelikult juba lasteaias käies moodustasin oma eakaaslastest tantsuringi ja liikumisrühma ja me siis minu juhendamisel tantsisime. Kooliajal otsest suunda välja ei kujunenud, sest tegelesin aktiivselt mitmete erinevate asjadega: kirjutasin luuletusi, etlesin, laulsin ansamblis ja kooris, käisin rahvatantsurühmas ja loetelu võib jätkata. Hariduse omandamist alustasin Iisaku Keskkoolis ja kooliaja lõpus tuli siiski valik teha. Otsustasin minna õppima majandust. Juba ülikooli sisseastumiseks ettevalmistusi tehes sain aga aru – see ei ole see ja nii läks, et keskendusin pedagoogilisele suunale.

Kus oled õppinud? Miks valisid just selle eriala?
Käesolevaks ajaks on mul on omandatud mitu eriala.
Kõigepealt lõpetasin Iisaku Keskkooli. Edasi suundusin tollasesse E. Vilde nimelisse Tallinna Pedagoogilisse Instituuti (nüüd Tallinna Ülikool) ja omandasin koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala. Tundsin, et midagi on puudu ja sellel perioodil tuli töökoha vahetus ning sellest ajendatuna astusin Tartu Ülikooli õigusteaduskonda ja omandasin õigusteaduse eriala. Ka see ei jäänud viimaseks. Vajadus õppimise ja täiendamise järele oli olemas ning astusin Tallinna Ülikooli, lõpetades riigiteaduste erialal sotsiaalteaduste magistrina.

Kus Sa oled varem töötanud?
Oma elu tööperioodi alustasin Iisaku lasteaias kasvatajana ja mulle tundus, et olen teinud väga õige valiku.
Oma aktiivsusega ühiskondlikus- ja kultuurielus jäin silma ning kohaliku valla esindajad tegid ettepaneku vastu võtta tollase Iisaku Täitevkomitee sekretäri ametikoht ning kus ma valdade tekkimisel jätkasin vallasekretärina. Peale 12 aastast ametisolekut tuli uus väljakutse ja seda juba Narva-Jõesuu Linnavalitsuses linnasekretärina. Möödus kaks aastat ja mul tuli teha mõttetööd ning otsus, kas asuda riigiteenistusse Ida-Viru maavalitsuse maasekretärina. Tegin seda. Selles ametis olin 17 aastat. Sellel ajaperioodil olin mitmeid kordi samaaegselt ka maavanema ülesannetes. 2017 aasta sügis oli järjekordne väljakutse ees ootamas. Mulle tehti Valimisliidu Ühtne Vald poolt ettepanek olla nende liidu vallavanema kandidaat. Ega see otsuse tegemine minu jaoks kergelt ei tulnud. Olin ma ju samaaegselt nii maasekretäri kui maavanema ülesannetes ja maavalitsuse tegevuse lõpetamine tuli lõpuni viia. Mulle oli tehtud ka teisi tööpakkumisi. Vallavanemaks asumise otsuse tegemisel lähtusin omaenda põhimõtetest, omandatud haridusest, pikaaegsest töökogemusest nii omavalitsus- kui riigisüsteemis ja mis peamine – tundsin kindlustunnet nendelt inimestelt, kes vallavanemaks asumise ettepaneku tegid. Pikkade arutelude tulemusel jõudsin teadmiseni, et koos uue Toila valla arendamisega annab võimaluse luua uusi väärtusi ka maakonnas tervikuna.

Kui valmis oled muutusteks – uuteks kohtadeks, uuteks inimesteks?
See, kuidas olen oma elu kujundanud või on seda aidatud kujundada näitab, et olen valmis muutusteks. Aga selleks pean ma iseendas põhjalikult analüüsi tegema ja leidma selle kindlustunde.

Mis teeb tuju heaks?
Kui olen midagi märkimisväärset saavutanud ja see on kellegi jaoks oluline.
Olen palju panustanud oma koduaeda ja kodule tervikuna ning seda tulemust vaadates on väga hea tunne.

Hobid? Meelistegevus vabal ajal? Kuidas Sa puhkad?
Mäesuusatamine, küpsetamine ja toiduvalmistamine tervikuna, purjetamine. Minu puhul kehtib ütlus: „kes teeb, see jõuab”. Olen ühiskondlikult seotud väga erinavate tegevustega, eriti õigusvaldkonnas ja see annab positiivse emotsionaalse osa. Võin öelda – vaatamata kõigele tegelen ka oma maja- ja aiapidamisega. Mul ka tubli meeskond pere näol, kellega me koos toimetame.
Tundub, et nii ma puhkangi.

Mida hindad inimestes? Elus üldse?
Usaldust, ausust, hoolivust ja eriti oma lähedaste inimeste toetust. Väga oluline on olla positiivne. Elus on oluline, et sul kõrval meeskond. Enda jaoks seatud eesmärkide nimel tuleb otsida lahendusi ja lähtuda mõttest – igal asjal on oma aeg ja lahendus.

Kuidas Sa Toilasse vallavanemaks sattusid?
Vallavanemaks mind kutsuti ja otsus sai tehtud väga teadlikult, eesmärgiga rakendada oma teadmisi ja kogemusi. Mulle läheb korda maakonna maine ja areng ja seda saan koos teiste omavalitsustega Toila valla juhina teha.

Millised on muljed peale esimesi töökuid?
Olen ametis alates 1. detsembrist 2017, seega mõned päevad üle kuu aja. See aeg on olnud väga toimekas: haldusreformijärgsed ümberkorraldused, kolme nii erineva omavalitsuse - Kohtla-Nõmme, Kohtla ja Toila – ühtseks toimimiseks vajalikud tegevused jne. Töötajatega tutvumine ja nende tegevuse korraldamine. Viimase 17 aasta jooksul maavalitsuse olin ma teadlik kõikide omavalitsuste arengutest.

Millised on suuremad väljakutsed, olulisemad tegevused, millega uus Toila vald peab hakkama saama?
Tuleb kõigiga koos luua ühtne ja ühiselt toimiv kogukond. Vallavalitsus oma tegevuses on avatud. Kolme piirkonna eripäradest kokku tuleb kujundada tugev ja elujõuline omavalitsus.
Täpsemalt vallavalitsuse tegevusest kirjutan juba järgmises lehes.

Kui saaksid esitada kolm soovi kuldkalakesele, siis mis need oleks?
Kuldkalakest meeldib vaadata, aga tean, et soove täidab ta vaid muinasjuttudes. Olen praktiline inimene ja elan reaalses maailmas, seetõttu võin öelda – Toila vald koos oma inimestega saab olema pidevas arengus ja võimekas. Aga selleks on vajalik teha tööd, eriti koostööd! Tehtavad otsused peavad olema kaalutletud ja võimalusi arvetsavad.

Tänan!


Küsis Lea Rand

Toila vald

2017.a. läbiviidud Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus ühinesid Kohtla-Nõmme vald, Toila vald ja Kohtla vald. Ühinemise tulemusena moodustati 21.10.2017 uus omavalitsusüksus, mis sai nimeks Toila vald.

Toila vallas on 1 alev – Kohtla-Nõmme, 2 alevikku – Toila ja Voka ning 26 küla – Altküla, Konju, Martsa, Metsamägara, Päite, Pühajõe, Uikala, Vaivina, Voka, Amula, Järve, Kaasikaia, Kaasikvälja, Kabelimetsa, Kohtla, Kukruse, Mõisamaa, Ontika, Paate, Peeri, Roodu, Saka, Servaääre, Täkumetsa, Valaste ja Vitsiku.

Seisuga 1. jaanuar 2018 elab Toila vallas rahvastikuregistri andmete alusel 4 807 inimest, neist 0-18 aasta vanuseid 311, pensionäre 967 ja tööealisi 19-64 2911.

Toila Vallavolikogu 1. koosseis:
Esimees: Roland Peets
Aseesimees: Kalle Merilai
Liikmed: Etti Kagarov, Deivi Migaljov, Jaak Pruunes, Gert Tartlan, Ruth Kerov, Johannes Neiland, Ulvi Luiksoo, Signe Ilmjärv, Ursi Joost, Olesja Ojamäe, Kalev Naur, Mehis Astok, Tiit Salvan, Lea Rand, Kirill Shevelev.

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu alatised komisjonid:
Revisjonikomisjon – seadusega revisjonikomisjoni pädevusse antud ülesannete täitmine tööplaani alusel või volikogu ülesandel
esimees - Mehis Astok
aseesimees - Olesja Ojamäe
liikmed - Ursi Joost
Majanduskomisjon – eelarve, kohalike maksude, valla arengu (s.h. arengukavad), vallavara valitsemise, ruumilise planeerimise, maakorralduse, ehituse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse, liikluskorralduse, ühistranspordi, teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, ettevõtluse ja turismi küsimused, külade liikumine
esimees - Gert Tartlan
aseesimees - Etti Kagarov
liikmed - Mehis Astok, Roland Peets, Kirill Shevelev, Aivar Tamme, Hannes, Lumiste, Meelis Tint, Andra Pärnamäe, Anatoli Ikohainen
Sotsiaalkomisjon – sotsiaalhoolekande, sotsiaalabi ja -teenuste osutamise, lastekaitse, tervishoiu ja tööhõive küsimused
esimees - Lea Rand
aseesimees - Ursi Joost
liikmed - Kalle Merilai, Jaak Pruunes, Krista Kool, Moonika Räitsak, Kersti Tammesaar
Hariduskomisjon – hariduse (s.h. alus- ja huviharidus), kultuuri, spordi, laste- ja noorsootöö ning valla sümboolika küsimused
esimees - Kalev Naur
aseesimees - Tiit Salvan
liikmed - Signe Ilmjärv, Ruth Kerov, Deivi Migaljov, Lea Rand, Johannes Neiland, Kaisa Pukk, Merle Harjo, Imbi Titto, Bruno Uustal, Andrus Kurs, Andrus Lehismets, Liivi Kingu, Arina Koppel, Olesja Ojamäe


TVL

Detailplaneeringu teade

To     Toila Vallavalitsus kehtestas 06.02.2018 korraldusega nr 36 Toila vallas, Toila alevikus, Jõe tn 7 ja 7a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneering algatati Toila Vallavalitsuse 04.10.2016 korraldusega nr 171. Keskonna mõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 1 alusel keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei algatatud. Planeering hõlmab Toila alevikus Jõe tn 7 kinnistut (katastritunnus 80206:001:0317, reg. nr 3644208 , maa sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 15939 m2 ) ja Jõe tn 7a kinnistut (katastritunnus 80206:001:0318 , reg. nr 5036308, maa sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 6047 m2) ning lähiümbrust.

Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Toila Vallavolikogu 28.10.2005.a. määrusega nr 1. kehtestatud Toila valla üldplaneeringuga. Planeeringuala on osaliselt hoonestatud.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimus 09.11.2016 Toila vallamajas.

Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus Jõe tn 7 ja 7a kinnistutele puhkeküla hoonekompleksi rajamiseks. Detailplaneeringuga luuakse planeeringuala ruumiline terviklahendus koos liikluskorralduse, parkimise, taristute ja haljastuse rajamiseks. Detailplaneeringuga liidetakse Jõ tn 7 ja 7a. Moodustatakse uus kinnistu Jõe tn 7, ärimaa 100% (002;Ä)

Detailplaneeringu on koostanud AIT Projekt OÜ. Töö nr DP-2017-1.

Detailplaneeringu korraldaja ja kehtestaja on Toila Vallavalitsus.

Toila Vallavalitsuse 28.11.2017 korraldusega nr 190 on detailplaneering vastu võetud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.12.2017 kuni 02.01.2018. Avaliku väljapaneku käigus ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. 

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Toila valla veebilehel www.toila.ee

Toila vallavanema ja vallavolikogu esimehe vastuvõtu ajad


Toila vallavanema Eve Easti vastuvõtt:
iga kuu teine esmaspäev
09.00-12.00 Toila vallamajas
13.00-14.00 Kohtla teenuskeskuses
14.30-16.00 Kohtla-Nõmme teenuskeskuses

Toila Vallavolikogu esimehe Roland Peetsi vastuvõtt:

iga kuu teine esmaspäev
13.00-14.00 Kohtla-Nõmme teenuskeskuses
14.30-16.00 Kohtla teenuskeskuses


TVL

Korraldatud jäätmevedu Toila vallas


Korraldatud jäätmeveo puhul kogub ja veab jäätmeid jäätmevedaja, kelle vald on konkursi korras välja valinud.
Haldusreformi järgselt on tekkinud olukord, kus alates 01.01.2018 on Toila vallas on 2 korraldatud jäätmeveo piirkonda:
1. Kohtla ja Kohtla- Nõmme piirkond ( endine Kohtla valla ja Kohtla- Nõmme valla haldusterritoorium)
2. Toila piirkond ( endine Toila valla haldusterritoorium)

Piirkondade jäätmeveost täpsemalt:
1. Kohtla ja Kohtla- Nõmme piirkond- korraldatud jäätmevedu rakendub alates 01.05.2018
2017. aasta oktoobris-novembris viis Kohtla Vallavalitsus läbi ühishanke „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks“ Kohtla valla ja Kohtla –Nõmme valla territooriumil. Hanke tulemusena tunnistati edukaks OÜ EKOVIR pakkumus kui madalaima hinnaga pakkumus.
Korraldatud jäätmeveo ainuõigus antakse osaühingule EKOVIR alates jäätmeloa andmisest korraldatud jäätmeveoks Toila vallas Kohtla ja Kohtla-Nõmme piirkonnas kuid mitte hiljem kui 01.05.2018- seega on kõik jäätmevaldajad kohustatud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid alates 1.05.2018 üle andma osaühingule Ekovir.
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid on:
  • segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01)
  • paber ja kartong (jäätmekood 20 01 01)
  • suurjäätmed (jäätmekood 20 03 07)
Teiste jäätmeliikide puhul (pakendijäätmed, ehitusjäätmed jne) on võimalus kasutada teiste jäätmevedajate teenuseid ka peale 01.05.2018.
Kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtjad, loetakse Jäätmeseaduse alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga.
Korraldatud jäätmeveo hinnad ( koos käibemaksuga) perioodil 01.05.2018- 31.12.2020 
Kohtla ja Kohtla- Nõmme piirkonnas:

Jäätmeliik
Mahuti maht
m3
Regulaarne graafikujärgne tühjendus
EUR/kord
Graafikuväline tellimusel tühjendus
EUR/kord
Konteineri rent
EUR/kuu
Konteineri müük
EUR/tk
Segaolmejäätmed
1 m³ 13,68 €
Jäätmekott kuni 150 l
2,05 €
2,67 €
-
-
0,08
1,09 €
1,42 €
1,25€

0,14
1,92 €
2,49 €
1,25€
60,00 €
0,24
3,28 €
4,27 €
1,58€
70,00 €
0,37
5,06 €
6,58 €
2,44€
100,00 €
0,66
9,03 €
11,74 €
4,36€
250,00 €
0,80
10,94 €
14,23 €
5,28€
310,00 €
1,50
20,52 €
26,68 €
7,26€
1070,00 €
2,50
34,20 €
44,46 €
9,90€
1370,00 €
4,50
61,56 €
80,03 €
16,50€
1750,00 €

Paber ja kartong
1m³ 0,01 €
0,24
0,01 €
0,01 €
1,58€
70,00 €
0,60
0,01 €
0,01 €
4,36€
250,00 €
0,77-0,80
0,01 €
0,01 €
5,28€
310,00 €
2,50
0,01 €
0,01 €
9,90€
1370,00 €
4,50
0,01 €
0,01 €
16,50€
1750,00 €
Suurjäätmed
1m3
7,20 €
Tühisõit objektile
100%
Hüvitus rikutud paberi ja papi eest
13,68 €
Ajavahemikul 01.01.2018 kuni 01.05.2018 kehtib Kohtla ja Kohtla-Nõmme piirkonnas nn jäätmeveo vaba turg, ehk et jäätmevaldajatel on õigus ise valida omale jäätmevedaja.

2. Toila piirkond
Toila piirkonnas (end. Toila valla haldusterritoorium) korraldatud jäätmeveo hinnad ja tingimused ei muutu.
Korraldatud jäätmevedu teostab perioodil 15.10.2013- 15.10.2018.a EKOVIR OÜ.
Peale 15. oktoobrit 2018 peab olema selgunud uus jäätmevedaja Toila piirkonnas perioodiks 16.10.2018- 31.12.2020.a
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid on:
  • segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01)
Teiste jäätmeliikide puhul (paber ja kartong, suurjäätmed, pakendijäätmed, ehitusjäätmed jne) on võimalus kasutada ka teiste jäätmevedajate teenuseid.
Kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtjad, loetakse Jäätmeseaduse alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga.
Korraldatud jäätmeveo hinnad kuni 15.10.2018 Toila piirkonnas:
Jäätmeliik
Mahuti maht
m3
Regulaarne graafikujärgne tühjendus
EUR/kord
Graafikuväline tellimusel tühjendus
EUR/kord
Konteineri rent
EUR/kuu
Konteineri müük
EUR/tk
Segaolmejäätmed
1 m³ €
Jäätmekott kuni 100 l
0,80 €
1,04 €
-
-
0,08
0,64 €
0,84 €
1,25€

0,14
1,12 €
1,45 €
1,25€
60,00 €
0,24
1,93 €
2,51 €
1,58€
70,00 €
0,60
4,80 €
6,24 €
2,44€
100,00 €
0,66
5,28 €
6,86 €
4,36€
250,00 €
0,80
6,41 €
8,33 €
5,28€
310,00 €
1,50
12,01 €
15,61 €
7,26€
1070,00 €
2,50
20,01 €
26,01 €
9,90€
1370,00 €
4,50
36,02 €
46,82


Tühisõit objektile, 1 kord
0,80 €

Jäätmeveo peatamine, ühise konteineri kasutamine
Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist.
Täidetud taotlus/ avaldus tuleb esitada vallavalitsusele, kes kontrollib esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja vallavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Kinnistute omanikel on võimalik ka mitme peale ( naabrid) kasutada ühist jäätmemahutit, esitades vallavalitsusele vastavasisulise kirjaliku avalduse.


Jäätmeveo sagedus
Jäätmevedu ei saa toimuda harvemini kui see on sätestatud Jäätmeseaduses, st tiheasustusalaladel üks kord vähemalt nelja nädala jooksul ning hajaasustuses vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.
Tiheasustuspiirkonnad on:
Järve küla (Kohtla), Kohtla- Nõmme alevik, Toila alevik, Voka alevik- jäätmevedu vähemalt 1 x 4 nädala jooksul.
Küsimused- vastused
1. Miks jäätmeveohinnad piirkonniti erinevad?
Sest Toila vallas kehtib KJV ( korraldatud jäätmeveo) leping alates 15.10.2013 kuni 15.10.2018.
Kohtla ja Kohtla- Nõmme vallad korraldasi jäätmevedaja leidmiseks riigihanke välja 2017. a oktoobris.
Kuna tegemist on eraldi riigihangetega siis võivadki hinnad piirkonniti erineda.
2. Midagi ei räägita pakendite veost. Miks?
Pakendite vedu ei kuulu korraldatud jäätmeveo alla. Nende kogumine jätkub nii nagu siiani on toimunud-avalike kogumiskohtade/ konteineritega.
3. Kas ma saan looduba korraldatud jäätmeveost?
Korraldatud jäätmeveost saate loobuda, kui antud aadressil puudub elu- või äritegevus. Lisaks on suvila puhul võimalik loobuda jäätmeveost hooajati. Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotlemiseks palun pöörduge omavalitsuse poole.
5. Mitu konteinerit peab olema kortermajade juures?
Lisaks segaolmejäätmete konteinerile peab olema eraldi konteiner paberi ja papi jaoks kui kortermajas on vähemalt 5 korterit .
6. Mitu konteinerit peab eramaja omanikul olema?
Eramaja omanikul peab olema 1 segaolmejäätmete konteiner, rohkem konteinereid pole tarvis. Et vedaja saaks selle konteineri tühjendada,
ei tohi seal olla ohtlike jäätmeid, probleemtooteid, aia- ja pargijäätmeid ega vanapaberit. Samuti tuleb eraldi koguda pakendijäätmed, mille äraandmiseks on loodud võimalused avalike kogumiskonteinerite näol.

I
nfot korradatud jäätmeveo kohta jm jäätmealaste küsimustega palume pöörduda valla keskkonnaspetsialistide poole:
- Margit Juuse , tel 337 3348; 53024111 e- post: margit.juuse@toila.ee
- Piret Aller, tel 336 9620; 518 2845 e- post: piret.aller@toila.ee

Jäätmevdaja Ekovir OÜ kontaktandmed:
Kaasiku 28, 41541, JÕHVI
Tööaeg E-R: 08.00- 17.00 (lõuna 12.00- 13.00)
Telefon: 33 66 726