Thursday, October 25, 2012

Oktoober

Mets kingib oma viimast sügisilu
veel piilub päike läbi pilve pilu
muld kaetud rõske kõduneva vaibaga /.../
Veel piilub päike läbi pilvepilu -
pea hingedeaeg käes ja õhk on vilu ...

(M. Nurme)

Oktoober, va pori- ja viinakuu, hakkab läbi saama ja käes on taas hingedeaeg. See vaikne ja udune aeg, mil tundub, et õhk on rändavate hingede hingeaurust paks. See aeg, mil ehk tavapärasest enam meenutame neid, kes meie hulgast läinud ja meie tegemisi siin all maa peal veel vaid vikerkaare tagant jälgivad.
 
Oktoobrikuud võib meie vallas kokku võtta ka kui meenutuste kuud. Ega asjata öelda, et "selleks, et elus edasi minna, on hea aeg-ajalt tagasi vaadata".
 
Tagasi vaatamiseks sobivad väga hästi vanad fotoalbumid või pildiraamatud. Kuu algus tõi uue raamatu "Toila valla lugude" sarja, sedakorda siis juba kuuenda ja pildiraamatu. Toila valla Hariduse ja Kultuuri Seltsi esimees Bruno Uustal on ära teinud suure ja tänuväärt töö vanade piltide kokku kogumisel ja nende raamatuks vormistamisel. Nagu ta ise ütleb, on ta saanud ühe pisiku Olav Vallimäelt ja Märt Mõtustelt. See tundub üks hea pisik olevat, mille tulemusel järeltulevatele põlvedele midagi alles jääb.
 
Meenutuste tähe all möödus oktoobrikuu ja eriti selle eelviimane nädal ka Toila Gümnaasiumis. Seal võeti kokku viimased 55 aastat, mil Toila kool on tegutsenud seal, kus ta täna on.
 
Kooliga seotud meenutustest valmis samuti raamat, kus endised õpilased meenutavad oma kooliaega ja õpetajaid. Peab ütlema, et päris muhe lugemine on. Jääb üle ainult imestada, kuidas inimesed küll mäletavad nii täpselt neid asju, mis juhtusid näiteks 1962. aastal!? Mis aga kõigist meenutustest kõlama jäi, oli see, millise soojuse ja tänutundega meenutati õpetajaid (keda tõenäoliselt kooli ajal ehk vahel ka kiruti) ja see, et Toila kool on andnud lõpetajatele midagi erilist eluteele kaasa.
 
Siinkohal tahaks tuua välja ühe mitte väga ammuse lõpetaja meenutustest väikese katkendi: „Eesti teadusfilosoof Enn Kasak on oma teoses „Vaba pattulangemise seadus“ öelnud: „Andekas inimene saab väikses koolis parema hariduse kui kombinaadis ning kui laps andekas pole, siis saab temast vähemalt tore inimene.““
Ehk meenub see mõte õigel ajal nendele, kes peavad ühel päeval tegema otsuse gümnaasiumi jätkamise/sulgemise kohta.

Päikest sügisesse!

Lea Rand


Tegemistest, mis olnud jutuks

Tänaseks on vallavanema ametisse määramisest möödas napilt üle üheksa kuu.
Inimese elus kehastab see reeglina elu algust – sündi.
Aasta alguses valla lehes ilmunud intervjuus mainisin, et saatus on mind ikka kokku viinud enamasti heade ja mõistvate inimestega. Võin kinnitada, et suurelt jaolt on see jätkuvalt nii.
Tõsi, aeg on seda veidi korrigeerinud – nagu tuntud hüüdlause veekogude juures viibijatele ikka meelde tuletab – ära hüppa vette tundmatus kohas.
Sedapuhku peab tunnistama, et napi aja tõttu jäi nii mõneski osas ehk kodutöö tegemise aeg napiks.
Sünnivalud, mis mõnes osas ennast senimaani tunda annavad, võimaldavad aga järgnevalt läbi käia problemaatika, mis on esile tõusnud ja millele oleme üheskoos nii vallavalitsuses kui volikogus püüdnud vastuseid leida.

Eesti Vabariigi heaoluaeg uue sajandi alguse teisel poolel andis tõuke Toila Seltsimaja suuremahulise projekti tegemiseks. Projekt valmis aprillis 2011, eeldatava ehitusmaksumusega 657 521 eurot (ehk 10,282 miljonit krooni).
Kuna 2012. aasta eelarve üksi ei oleks võimaldanud uue maja ehitamist, siis oli arutusel ka pangalaenu võtmine.
Aeg on aga kiire, armutu ja karm ning arvestades käesoleva aasta ehitustööde järsku kasvutrendi, võib täna Toila Seltsimaja ehitusmaksumuseks prognoosida 986 282 eurot (ehk 15,425 miljonit krooni).
Pakkusime vallavalitsuse poolt kevadel välja olemasoleva seltsimaja remondi, kuid tekkinud eriarvamuste tõttu jäi ettepanek õhku.
Tookord seltsimajas viibinud koosolekust osavõtjate hulgast tehti ettepanek antud vana hea seltsimaja hoopis ära lammutada. Sellest oleks saanud pöördumatu efekt uue rajamiseks. Põhimõte, et tark ei torma, tuletab meelde rahvatarkust vanast ja uuest kaevust.
Vallavalitsus kaalus asjaolusid ja moodustas 09. aprillil k.a. komisjoni, mille ülesandeks jäi välja selgitada seisukohad Toila valla kolme kultuuriobjekti osas – need olid Toila Seltsimaja, laululava ja Voka olmehoone.
Aasta alguses loodi valda lisaks seesugune asutus nagu Voka avatud noortekeskus, mille ruumid asuvad Voka olmehoones. Nii otsustas komisjon kõiki asjaolusid arvestades suunata 180 000 eurot just sinna.

Siin peab lahti rääkima veel ühe asjaolu.
Vastavalt Toila valla arengukavale oleks Voka lasteaed pidanud 2011. aastaks olema renoveeritud.
Projekti üheks eesmärgiks oli lasteaia laiendamine nii rühmaruumide kui saali osas.
Täna, seoses Voka olmehoone renoveerimisega, langeb ära lasteaia laiendamine. Noortekeskus ja ka selles majas taastav saal võimaldaks lasteaiale nende kasutust suuremate ürituste läbiviimisel.
Uued perearstiruumid olmehoones võimaldavad vabastada lasteaiale rühmaruumid ja annavad lahedamad võimalused perearsti tööks.
Lasteaia renoveerimine loomulikult jääb meie plaanidesse edasi, aga millal – seda on hetkel raske öelda.

Eelläbirääkimistel jutuks olnud 10 000 eurot Toila seltsimaja lammutamiseks on hilisemalt otsustatud siiski remondiks ära kasutada. Seda eeldusel, et lähematel aastatel avanevad selleks uued võimalused läbi projektide ja riigi poolt kultuuriobjektidele eraldatava raha osas. Sellise suuna on Eesti riik ka ametlikult välja käinud.
Lisaks andis seltsimaja remondiks käesoleval hetkel tõuke suures osas Toila näiteringi suhtumine vanasse heasse seltsimajja, samuti Toila valla Hariduse ja Kultuuri Seltsi läbiviidud raamatu „Vanad pildid Toila vallast“ esitlemise üritus.

Teatava mõjuavaldusena tuleb ära märkida ka seda, et alates 2013. aasta esimesest jaanuarist jõustuv seadusesäte kaotab ära valla ühe tuluallika – ressursimaksu. Alates 2013. aastast reguleerib nelja aasta jooksul seda kahanevalt toetusfond.
Valla kohustuste maht käesoleval aastal on küll 35,9%, kuid arvestades eelolevaid aastaid, on ta kasvavas trendis – 2013. aastal 43,5%, 2014. aastal 45,6% ja ülespoole.
Laenukohustuste võtmine vallale mitme objekti renoveerimiseks käesoleval ajal oleks ilmselgelt liiast.
Toila valla valupunktiks oli kujunenud viimastel aastatel elamurajoon Lõokese ja Ööbiku tänavas, seda eelkõige veevarustuse, teede ja tänavavalgustuse osas.
Vallavalitsuse ettepanekul ja vallavolikogu nõusolekul ostis vald ühe euro eest ära kinnisvarahaldajalt kommunikatsioonid. See võimaldab normaliseerida tekkinud ebanormaalse olukorra eelkõige veevarustuse osas.
Kuna seni on antud elamurajooni veega varustanud ettevõte Viru Rand, mis kahjuks omaniku vahetusel ei ole soovinud vallaga koostööd teha, siis edaspidi opereerib veevarustuse osa vald ise.

Käimas on valla eelarvestrateegia kujundamine, mis vastavalt kehtiva Kohaliku omavalitsuse finantstegevuse seaduse kohaselt sätestab rahaliste vahendite prognoosi ja arvestamise lähemaks naljaks aastaks – 2013 kuni 2016.
Pannakse paika prioriteedid, milleks vastavalt vallavolikogu ja valitsuse kaalutlustele on endiselt hariduse-, kultuuri- ja spordiobjektid, teed, tänavad, trassid ning muu vajalik valla elanike parema heaolu tagamisel. Loomulikult rahaliste vahendite mõistlik ja ratsionaalne kasutamine.
Selline siis põgus selgitus probleemistikust, mis on olnud eelnevalt ja mis on kõneaineks kindlasti ka edaspidi.


Kaunist sügist soovides, austusega

Tiit Kuusmik
vallavanem

Sünnipäevanädal Toila koolis

Et kõik ausalt ära rääkida, peaks alustama aastast 1957.
Aga olgu peale, nii kaugelt ei alusta.

Fakt on see, et oktoobrikuus tähistas Toila kool oma praeguses asukohas hariduse andmise 55. sünnipäeva. Kuna kõik toimetused ühte päeva poleks mahtunud, tegime lausa sünnipäevanädala.

Esmaspäevaks, 15.oktoobriks, pani ajalooõpetaja välja stendi “Toila kool – 55”. Sealt said huvilised järgi uurida huvitavamaid fakte Toila kooli kohta – direktorid, juurdeehitus, kesk- või põhihariduse andmine jne. Samuti oli kõigil huvilistel võimalus kooli raamatukogus uurida vanu õpikuid (mõni õpetaja näitlikustas osavalt mõnega neist sellenädalast eesti keele tundigi). Õpetajate toas avati fotonäitus õpetajate tegemistest-toimetustest koolis ja pärast kooli läbi aegade (selgus, et kolleegide fotoalbumites leidus palju üllatavaid fotosid, mis tõi nii mõnelegi muige suule).

Teisipäeval tervitas algklassiõpilasi kontserdiga Kiviõli Muusikakooli seltskond. 4.6. klassid kuulasid aga mererannas kooli vilistlase Mehis Luusi selgitusi merepääste kohta. Alustati kunstinäituste väljapanekuga.

Kolmapäeva hommikul oli 9. ja 10. klassides külalisõpetajaks kooli vilistlane Anneli Marks, kes rääkis oma moedisaineriõpingutest välismaal. Hiljem oli võimalik kõigil huvilistel vaadata keemia- ja arvutiklassis (hiljem ka kooli kodulehel, Facebookis ja Youtube’is) gümnaasiumiõpilaste kokkupandud slaidiprogrammi “Toila kool – 55”.

 Neljapäeval tegid 7. klassi noored vilistlase Tiina Truupõllu juhendamisel sushi’t. Noorte sushimeistrite käteosavust said maitsta kõik, kes hea lõhna peale kohale jõudsid, ja ka need kes “kohvivahetunnil” selle üllatuslikult kohvilaualt leidsid. Jõhvi Haridusfestivalilt saime eelmise aasta tegemiste eest tiitli “Ettevõtlik kool”, mille üle oleme äärmiselt uhked, sest Toila koolis ongi väga palju ettevõtlikke õpetajaid ja õpilasi.

Reedel võistlesid 5.-12. klasside esindajad klassile maiusekoti saamise nimel – teemaks muidugi “Toila kool  55”. Selgus, et kooli ajaloo on endale kõige paremini selgeks teinud 10. klass. Tublid olid ka 9. ja 5. klassi esindajad. Auhinnaks kommikotid ja tervitused hambaarstilt.

Nädala lõpetas meeleolukas sünnipäevapidu. Kooli sisehoovi paigaldati nimeline pink Toila kooli kauaaegsele direktorile Olav Vallimäele.

PS! Vilistlasüritused jätkusid laupäeval, mil toimus vilistlasmeeskondade vaheline korvpallivõistlus, jumalateenistus Pühajõe kirikus, sünnipäevakontsert-aktus koolimajas, millele järgnes meeleolukas vilistlaste ning (endiste) õpetajate taaskohtumine.

Sünnipäevanädala meeskonna nimel
Merike Lepsalu

Sügis Naksitrallide lasteaias

Kõige enam on sel sügisel lasteaias 1,5 kuni 3 aastaseid lapsi, kõige vähem on koolieelikuid (10 last). Tänase seisuga on lapsi kokku 61 ja tulemas veel 3. Esimesed töökoosolekud on peetud ja lastevanematega on õppe- ja ühistööplaanid läbi arutatud ning kokkulepped saavutatud. Tänan veelkord Lisanni ema ja isa, Marta ema, Angela ja Hendriku ema, Johani ema ja Marii ema ja õde koos sõpradega ning Kallet, kes töötajatel õpetajate päeva väljasõidule võimaldasid minna. Lastevanemate hoolekogu on tundnud huvi hoone remondivõimaluste vastu 2013. aasta eelarve projekti valguses ja on välja töötamas oma tööplaani. Lapsevanemad on üldkoosoleku raames saanud teadmisi erinevustest poiste ja tüdrukute kasvamisel.

Naksitrallidel on palju tegemisi.
Sügispäevad aina lühenevad ja valget aega jääb napimaks. Lasteaiaelu on aga värvikas igal päeval nagu sügiskirjud lehed puudel.
Septembrikuus olid lapsed tutvunud erinevate voolimismassidega ja 5-7 aastased said käia Aseri savikarjääris. Seetõttu vooliti palju ja oktoobri alguses Voka raamatukogus toimunud ajaloopäevale saime viia Voka asula maketi, mis laste silma ja käe järgi tehtud. Õpetajate päeva hommikul aga kinkisid töötajad taas lastele etenduse Mõmmi ja Aabitsa ainetel, et näidata, kuidas karuperes õpetamine ja tarkuse nõutamine käib. 
 
Oktoobrikuu tegemised on muutunud pisut tubasemaks. Leivanädala raames on lastel olnud võimalus vanemõpetaja Mareti leiva tegemises osaleda kas vaadates, nuusutades või ise taignat sõtkudes ja maitsestades. Lähtuvalt vanusest tehti rühmades ka lihtsaid kakkusid või karaskit. 
Salatinädala ühel hommikul käis peakokk Diana korviga, kus kaunid värvilised köögiviljad sees, külas kõikides rühmades. Kaasas olid tal lõikelauad ja sakinoad. Lapsed said koka poolt kaasatoodut tükeldada, maitsta ja kaaslasi kostitada. Teisel päeval tehti lõunasalat endile ise rühmatoas valmis. Nii kinnistus aiaviljade tundmine. Kodumaist puu- ja köögivilja saame sellest sügisest ka Euroopa Liidu poolt rahastatud „Koolipuuvilja“ programmi kaudu. Seda kindlasti ka tänu hoolekogude aktiivsusele, kuiallkirjaga toetati tervist edendavate lasteaedade taotlust laiendada koolipuuvilja toetust ka lasteasutustele.


Elamuse ja kogemuse pakkus töötajaile „ühemehe“ Ivar Leti etendus saalis, mille käigus olenemata elulisest teemast ja laste vanusest olid vaatajad näitlejal kogu aeg „peos“ kas hiirvaikselt kuulates või vahetult kaasa rääkides.
 
Kui septembris käisime koos Naerumere lastega Sillamäe Päästekomandos, siis nüüd on meile liikluspolitsei tulemas, et rääkida helkuri tähtsusest. Saab ainult heameelt tunda, et järjekordselt on Ia Tuisk koos abilisega laste hambaid kontrollimas. On üsna tähtis, et esmane kontakt hambaarstiga ja õpetused suuhügieenist, toimuvad lapse jaoks turvalises rühmatoas ja teiste lastega koos. Ujumisõpetus 5-7 aastastele jätkub Sillamäe lasteaias seekord uue treeneri juhendamisel. Muusika- ja liikumisõpetaja Tiina on juba alustanud tantsuringi tegevusega, et Rakveres toimuval mudilaste tantsupeol meie osalejatel ikka oskusi piisavalt oleks.

Naksitrallid said pärjatud.
Voka Lasteaed Naksitrallid, nagu kuulutati 18. oktoobril Jõhvis kontserdimajas toimunud Haridusfestivalil, on üks kolmest maailma esimesest lasteaiast, kes pärjati „Ettevõtlik lasteaed“ tiitliga.
Tiitliga kaasnesid kingitustena „Ettevõtlik lasteaed“ lipp ja nimetahvel. Üleandmine toimus ülipidulikus gala- õhkkonnas, mille käigus tekkinud meeleolukad apsud õnneks pisut pinget maha aitasid võtta. Tagasivaateks kasutan praegugi festivalil tänukõnes öeldut: „See ettevõtlikkuse rada käimine on lasteaia jaoks teel olemine, mida nii mõnikordki võis ilmestada fraasiga“nagu AHH ja OHH matkal...“.
Kuid tiitli saamine tähendab, et täna oleme reel! Rõõmsana olles saab hüüda AHHAA! IVEK-ile ning „Ettevõtlik kool“ projektimeeskonnale, kes meid sütitasid. Tänud algatuse, huvi äratamise, harimise, abistamise ja veelkord abistamise eest. OHHOO! Kui tead, mida tahad, siis on üllatavalt meeldiv, et ikka ja alati on keegi, kes on lasteaialastega nõus koostööd tegema. Tänud! EHHEE ja IHHII! Nõnda saame me täna rõõmsana hüüda härrastele Tiitudele ja Toila Vallavalitsusele. Aitäh Tiit Salvan, et meid teele saatsid ja 2008. aastal stardikapitaliga toetasid ja aitäh Tiit Kuusmik, kes meie tegemisi täna hoolega jälgid ja teelistele lehvitad. JUHHUU! hõikame me lasteaia meeskonnaga, kel täna ettevõtlikkuse säde silmis ja südames või kel pisuke äratundmisrõõm alles tekkimas.

Jõudsime esimeste hulgas esitada ettevõtliku õppe standardi hindamiskriteeriumite alusel koostatud enesehinnangu ja meie tulemused vastasid baastasemele. Arvame, et oleme tunnustust väärt, sest loome üha rohkem lastele võimalusi oma arvamuse, hinnangu sõnastamiseks ja toetame lapsi nende ideede eluviimisel.
Käesoleva õppeaasta teema on „Mängides targaks“, seetõttu loome esmaste teadmiste, kogemuste saamiseks vahetuid kokkupuuteid päris eluga. Mängudes laps aga kinnistab saadud teadmised. Kui asula maketi koostamisel igaühel ei õnnestunud oma kodumaja teha, siis vabal ajal voolitud kodumajad, kuudid, kuurid olid „õppevahendiks“ suuruste võrdlemisel, kirjeldamisel ning nende otstarbest jutustamisel. Teise näitena ühe terase lapse poolt taasavastatud Muhvi kirjakast üldkoridoris oli tõukeks sellele, et tänaseks kogu rühm voldib vabalt ümbrikuid, joonistab, mõni sõnastab lauseid kirjaks, teine teeb ponnistusi oma nime kirjutamisega. Muhv on vastutasuks käinud oma koera saamislugu pajatamas. Õpetajal on aga plaanis Muhvi kaasabil veel mõnigi oskus kõigile lastele selgeks teha.

Ka võimalike koostööpartnerite leidmine ja kaasamine on meie õppetegevuses tähtis. Siinkohal julgustan lapsevanemaid mitte alahindama enda rolli olla kaasatud lasteaia õppetegevusse. Näiteks võimaluse korral tutvustada lastele seda, mida tähendab teie jaoks töökoht või hobi, mis teid köidab. Või näiteks tänu lastele ja lastevanematele, vilistlastele ning töötajatele on Muhvi auto fondis juba 720 eurot! See on ühine panus! Ettevõtliku õppe kontekstis on lisaressursside teenimine ehk raha ka oluline, kuid mitte tähtsaim.
Haridusfestivalile esitasid seekord oma õppevahendid ja lõimitud õppetegevuse idee neli meie õpetajat: Helle, Berit, Maret ja Jaana. Haridusfestivalil lasteaiaõpetajate töötoas tutvustasime lasteaia ettevõtlikke tegevusi filmi abil. Aitäh Bruno Uustalile, kes meie 2011-2012. aasta tegevused Urve ja Beriti pildis, Külli filmilõikudes, Julie tekstis ja Tiina muusikas ühte filmi liitis.

Naksitrallid plaane pidamas.
Naksitrallid ootavad kõiki Jõuluootuse meisterdamise töötubadesse I advendil ehk 2. detsembril. Tundub varavõitu? Tänase lehe ilmumisest jääb vaid üks kuu ja tegijatele möödub see kiirelt! Jälgige reklaami!

Rõõmsa kohtumiseni!

Julie Laur
Voka Lasteaed Naksitrallid
direktor


Kutse tantsule!


Seltsingul „Voka“ algas 28. hooaeg

Enne kui tutvustame oma uue hooaja sihte, teeme tagasivaate eelmisele. Tehtud sai nii mõndagi: tantsisime Tuhamägede tantsupeol, korraldasime koos „Mõisa Aidaga“ Voka pargis meeleoluka vastlasõidu ja jaanitule, pidasime toreda volbriöö, esinesime valla ja maakonna üritustel ning Soomes, Outokumpu linna üritusel. 
 
Täname meid toetanud isikuid ja asutusi: Doris ja Toivo Kesler, Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus, restoran „Mio Mare“, Voka Masin AS, Toila Valla Spordi- ja Kultuurikeskus, Toila vald, trahter „Mõisa Ait“, Pühaoru talu. Suur tänu ka ürituste külastajatele.
Nüüd uuest hooajast. Kutsume tantsuhuvilisi meiega liituma, et osa saada ühistegemise rõõmust ja toredast seltskonnast. Hooaega alustasime valmistumisega Tuhamägede tantsupeoks, mille tarvis vaja kõik tantsud selgeks saada. Tulemas on veel Ida-Virumaa tantsupidu, segarühmade tantsupäev ja kindlasti ka valla 20. aastapäeva üritusi. Korraldame juba traditsiooniks kujunenud meeleoluka talvise perepäeva – vastlasõit Voka pargis. Oleme püüdnud tutvuda ka teiste maakondade segarühmadega ning sellel hooajal on plaanis kohtuda Läänemaal tegutseva rühmaga. Et me kohtumine ei oleks ainult tants ja jutt, siis on plaanis vändata ratastel looduskaunis ümbruskonnas. Oleme registreeritud 2014. aastal toimuvale üldtantsupeole, mis toob kaasa pingelised tantsutunnid ja karmid ülevaatused.

Meie tegemisi saab jälgida blogi vahendusel: http://www.seltsingvoka.blogspot.com
Rahvatants teeb meele rõõmsaks!
Urmas Tokman

Ohutusalane noortering „Toila“

Alustasime oktoobris oma neljandat hooaega. Suvel osalesid osad meie liikmetest mitmesugustel üritustel. Mai lõpus korraldasime Virumaa pääste noorteringidele maastikumängu, mis toimus Oru pargis koos ohutusalase perepäevaga. Lisaks noorpäästjatele oli võimalus näidata oma oskusi ja teadmisi ka lastevanemate võistkondadel. 


Juulis toimus päästeala noortelaager Pärlseljal, mis kestis viis päeva ja oli jaotatud teemadeks: tere päev, ellujäämispäev, tulepäev, veepäev ja sõbrapäev. Laagri viimasel päeval esitasid lapsed kohale tulnud lastevanematele laagris omandatud teadmistest ja oskustest lühikavasid. 


Augustis olime Moskvas, kus toimusid noorte tuletõrjujate esimesed rahvusvahelised võistlused „Ohutu kool“. Võistlustel osalesid noorpäästjad 11 riigist, lisaks meile veel: Moldova, Poola, Läti, Leedu, Bulgaaria, Kasahstani, Ukraina, Valgevene, Aserbaidžaani ja Venemaa. Eestit esindasime koos Iisaku noorpäästjatega ning nende juhendaja kirjutatud ülevaadet toimunust saab lugeda päästeala noorteringide blogist. 

 
 
Sellel aastal on plaanis jätkata oma tegemisi, et noored oskaksid ohtusid ennetada ja kui siiski juhtub õnnetus, sest „õnnetus ei hüüa tulles“, oskaksid nad oma teadliku tegutsemisega kahjusid vähendada. Kui hästi läheb, siis jätkame kahes grupis: 7.-8. klass ja 4.- 6. klass.
Mida teeme ja kus käime, saab lugeda ja vaadata blogist www.paastealanoortering.blogspot.comUrmas Tokman
noorteringi juhendaja

I advendi kontsert Pühajõe kirikus


  1. 2. detsembril 17.00
Pühajõe kirikus I advendi kontsert
Jõulumeeleolu loob vokaalansambel
AnnabReKontsert on tasuta
Transpordisoovist anda teada 29. novembriks
telefonil 5143930

Voka spordihoone kutsub

VOKA SPORDIHOONES
10. NOVEMBRIL
13.00
KOGUPERE SPORDIPÄEV
LAUPÄEV ISAGA

Selgitame välja Toila valla osavama, täpsema ja tugevama isa

MEHED, NAISED
1. NOOLEVISE TOILA MV
ESIKOHT 30 EUROT PUHTALT KÄTTE
2. KORVPALLI VABAVISKED
3. SANGPOMMI TÕSTMINE
4. LASKMINE

LAPSED vanus kuni 14 a
1. NOOLEVISE
2. KORVPALLI VABAVISKED
3. LASKMINE

SEL PÄEVAL SPORDIHOONES KÕIK TEENUSED TASUTA, TULE KOHALE, TUTVU SPORDIHOONE SPORTIMISVÕIMALUSTEGA JA VÕIDA KUUPILET
INFO 53068323TENNIS VOKA SPORDIHOONES
Alates novembrikuust pühapäeviti tennise treeningud.
Huvilistel palun võtta ühendust tel 53068323
või
peeter.soot@toila.ee

Lp. Lapsevanemad!
Sellest aastast on võimalus moodustada laste treeningrühm (vanus kuni 14),
kes on huvitatud siis palun võtke ühendust tel 53068323 või
peeter.soot@toila.ee

Voka spordikeskus kutsub aeroobikafestivalile

18. novembril algusega kell 10 toimub neljandat korda harrastajate treeningpäev Viru Aeroobikafestival, kus saab end parimate juhendajate käe all liigutada, uurida oma keha koostist ja kuulata loengut tervislikust toitumisest.

Voka spordikeskuses toimuval festivalil on ühendatud peamised aeroobikastiilid ning parimad õpetajad Eestist. Festivali lavalauad vallutavad külalistreenerid ning meie ägedad tantsugurud Merit Rossner, Sven Idarand ja Marin Moks.
Lisaks aeroobikatundidele saab osaleda erinevates toidutöötubades ja kuulata toitumisnõustaja soovitusi.

"Kava kokku pannes oli meie eesmärgiks pakkuda midagi kõigile külastajatele. Nelja tunni jooksul jätkub tegevust nii algajatele kui kogenumatele, noortele ja vanadele, meestele ja naistele, samuti väikeste laste vanematele. Usun, et keegi ei pea pettuma," ütles aeroobikafestivali peakorraldaja Katja Loide.

Festivalil tutvustatakse OÜ Corrigo uut teenust - keha koostise analüüsi. Külastajatel on võimalik saada infot oma keha bioloogilise vanuse, kehatüübi, kaalu, pikkuse, rasvaprotsendi ja lihasmassi kohta. Samuti kuuleb soovituslikku päevakaloraaži ning juhiseid kaalu muutmiseks.

Toitumisnõustaja Ülle Hõbemägi keskendub teemale, kuidas saada kaalu kontrolli alla, ilma et peaks dieeti pidama. Loengu eesmärk on teavitada inimesi tervise olemusest ja selle säilitamise võimalusest.
Lisaks on festivali külastajatel võimalik tutvuda kohalike kaupmeeste toodanguga.

Festivali ajal töötab laste mängutuba, mis on mõeldud 4-9-aastastele ja ei ole lapsehoid, st laps on ikkagi vanemate vastutusel.
Mis selga panna? Mugavad trenniriided ning jalga treeningtossud.

Üritusele saab registreeruda aadressil info@finifit.ee, kirjutades märksõnaks kas "tants" või "loeng". Registreerunuks loetakse, kui osalustasu on makstud.
Täpsema ajakavaga on võimalik tutvuda veebilehel www.finifit.ee.
Aeroobikafestivali korraldajateks on MTÜ FiniFit liikmed eesotsas Katja Loidega.

TVL

Novembrikuu töötoad Toila Loomekeskuses


Meeli Lõo näitus Jõhvi linnagaleriis

 
Meeli Lõo
VAIKIJAD JA KÕNELEJAD
näitus,
Jõhvi linnagalerii, kohvik „Mozart”
05.-30.11.2012

Igapäevaste asjade virr-varr me ümber - vaikivad kaaslased meie päevades.
Mõned silmapaistvalt säravad, teised hoopis märkamatult madalukesed.
Kui võtame aega neid veidi mängides seada, leida sobivad kooslused, hakkavad asjad meile jutustama lugusid.
Hakkavad kõnelema.

Tähelepanelikule lähenejale võib oma kasvamise loo rääkida seni uhkelt vaikinud küüslaukki. Ja vana vankriratas aida seina ääres pajatada oma igatsusest tolmuste teede järele.
Niisamuti kõneleb meiega mets järve kaldal või päikeselaik järveveel, kui oskame vaadata asju nagu need tegelikult on.