Tuesday, September 25, 2012

September

Foto: Martin AulSee vananaistesuvi leebe,
mis hinge rahu, selgust tõi,
on läinud mööda. Külateedel
noor sügis võimutsema lõi.
Nüüd kõikjal juba lehekõdu
ja pilvist paistab – sügistorm
ei ole kaugel. Päike põdur
näib taevarannal tuhm ja morn.
Veel loodus heitleb, paneb vastu -
kes tahaks saada inetuks! -,
kuid märkamatult ligi astub
Suur Võlur, viipab minekuks.

/Mare Osi/

19.09.2012 volikogu istungi päevakord:1. Vallavalitsuse informatsioon Toila valla 2012.aasta valla eelarvesse lülitatud sihtotstarbelistest eraldistest.
2. Jõhvi valla üldplaneeringu kooskõlastamine.
3. Katastriüksuse moodustamine (Martsajärve AÜ 19, Martsa küla).
4. Kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine (AS Toila Sanatoorium, Sadama tee).
5. Kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine (AS Toila Sanatoorium, Platsi kinnistu).
6. Vallavara omandamine (Kuusemäe kinnistu, Pühajõe küla).

“TOILA MÄLUKAS″

Kui te nüüd arvate, et raamatukogutöötaja on olematu suvesooja tagajärjel peast päris soojaks läinud, siis õnneks pole see nii.
Millega siis tegu on?

„Toila mäluka“ all kutsun kõiki mälumänguhuvilisi osalema mälumängusarjas, mis saab alguse käesoleva aasta oktoobris ja lõppeb järgmise aasta märtsis.


JUHEND:

EESMÄRK:
  • Tuua vaheldust pikkadele talveõhtutele;
  • Nautida seltskonda ja saada uusi teadmisi;
  • Esindada oma küla, töökollektiivi, sõpruskonda, peret või vabalt kokkutulnud seltskonda.
AEG JA KOHT: Mälumängud toimuvad Toila vallamaja saalis teisipäeva õhtuti järgnevalt:
  • I voor 16. oktoobril kell 18.30
  • II voor 13. novembril kell 18.30
  • III voor 11. detsembril kell 18.30
  • IV voor 15. jaanuaril kell 18.30
  • V voor 12. veebruaril kell 18.30
  • VI voor 12. märtsil kell 18.30
KORRALDAJA: Toila Raamatukogu juhataja Lea Rand, lea.rand65@gmail.com, tel. 33 69 551 või 53 428 705

MÄLUMÄNGUST: Võistkonnas võib olla 5 liiget, neist vähemalt 3 osalevad konkreetses mängus. Vanuselisi piiranguid ei ole. Võidab kuue etapi kokkuvõttes rohkem punkte kogunud võistkond. Juhul kui lõpliku paremusjärjestuse selgitamisel tekib viigiseis, siis korraldatakse nende võistkondade vahel täiendav kiirmäng, mis koosneb kolmest küsimusest.

MUUD: Tervisliku seisundi ja kohaletuleku eest kannab igaüks ise hoolt. Auhindade ja üllatuste eest vastutab korraldaja.

Mälumängusarjaga teeme algust juhul, kui 10. oktoobriks on registreerunud vähemalt 4 võistkonda. Registreerida saab eelpool toodud meiliaadressil või telefonidel. Registreerimiseks palun mõelda oma võistkonnale ka nimi!

Kui Sa arvad, et pikad ja pimedad sügis-talvised õhtud võiks sisustada millegi muuga, kui teleka vaatamisega, siis kutsu sõbrad-võitluskaaslased või pere kokku ja andke endast 10. oktoobriks teada!

Lea Rand

Sellel aastal tähistab maailmakuulus kaisukaru Teddy oma 110. sünnipäeva!

Ka kõik vanaemad-vanaisad on olnud kord väikesed. Parimat sõpra kui kaisukaru oleks raske leida. Hea oli oma nina peita ta karvasesse kasukasse ning tunda end kaitstuna kogu suure maailma eest. Karust on saanud mänguasjade maailmas helluse ja turvalisuse sümbol.
Karuhullus sai alguse Ameerikast 1902.a., kui tolleaegne Ameerika Ühendriikide president, Theodor Roosevelt (hellitusnimega Teddy), läks jahile.Tema abilised sidusid ühe kinnipüütud karu presidendile laskmiseks puu külge, kuid Roosevelt keeldus seda laskmast.
Üks New Yorgi ettevõtlik poeomanik, kes müüs oma naise tehtud pehmeid mänguasju, nimetas mängukarud "Teddy`s Bear" (Teddy Karudeks). Vaateaknale pandud karukesed osteti silmapilkselt ära.
Teddy-karu on tuntud ka Eesti lastele ja nende vanematele.
Kaisukarusid on väkseid ja suuri, on erinevat värvi ja erineva näoga, aga üks on neil ühine – nad on head, pehmed, ja mis peaasi – alati valmis ära kuulama kõik meie mured ja rõõmud.

Toila Raamatukogu tahab tänavu Teddy-karu sünnipäeva 27. oktoobril tähistada suure karunäitusega. Selleks, et näitusest asja saaks, on raamatukogusse külla oodatud teie kõikide kodudes olevad kaisukarud (usun, et karudel pole ka midagi selle vastu, et vahepeal veidi aega raamatukogus veeta!). Samaks ajaks on planeeritud ka näitus karuteemalistest raamatutest.

Ole hea, too oma kaisukaru 15. oktoobriks raamatukogusse! Pane talle kaela ka silt oma nimega - seda selleks, et kõik karud pärast näitust jälle õnnelikult omaniku juurde tagasi jõuaksid!
Kui Sa midagi küsida või täpsustada tahad, siis helista või kirjuta julgesti!

Mõmm!

Algasid Toila Terviseraja ehitustööd

3. septembril 2012. aastal allkirjastati Toila Vallavalitsuse ja Estamet OÜ poolt töövõtuleping, mille objektiks on Toila Terviseraja väljaehitamine. Projekti rahastab läbi Kohalike Avalike Teenuste Arendamise programmi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning projekti kogumaksumuseks on 788 000,00 eurot, mille omafinantseering ca 25%.

Toila Terviseraja arendamise projekt sai alguse juba 2009. aastal, mil alustati projekteerimistöödega ning esitati eeltaotlus EASile. Projekti rakendamine on veninud ca 3 aastat, kuna ehitustegevuste kooskõlastamine looduskaitsealal on olnud pikaldane. Samuti on projekti raames läbi viidud 3 riigihanget, millest varasemad 2 on tulnud kehtetuks tunnistada, seda ennekõike ehitushindade olulise kallinemise tõttu.

2012. aastal on plaanis ära teha Föhrenhof`i välja ring, rajades ca 1,5 kilomeetrit asfaltteid ja 800 meetrit tänavavalgustust. Selle tulemusena saame ühtlasi ohutuma lasteaiatee, kuna lapsed ei pea enam lasteaeda minekuks ja sealt tulekuks kasutama sõiduteed. Samuti ehitatakse pargi territooriumil välja olulisemad muldkehad (Saksa sõdurite kalmistu juurest rannateele ja sadama juurest koolini), kus rajatavad ja taastatavad nõlvad vajavad talvist läbikülmumist ja kevadist sulamist, mille järgselt saab need alles asfaltiga katta.

Tänase ajaplaani kohaselt avatakse Toila Terviserada 2013. aastal toimuval Oru pargi Promenaadil. Terviseraja kogupikkuseks saab olema ca 4,5 kilomeetrit, uuendatakse kogu pargi suure ringi teekatendeid ning rajatakse 2 jõudlusväljakut. Projekti raames saavad valgustatud uued teelõigud ja ka olemasolevad, kuhu täna tänavavalgustus ei ulatu.

Projekti kaasrahastab SA Eesti Terviserajad, kes on kaasanud vahendeid projekteerimistööde ja ehitusliku järelvalve rahastamiseks.

Mehis Luus
arendusnõunik

Asi ei olegi tšellos ...


... vaid hoopis selles, et nii nagu 130 aastat tagasi pidas Toila rahvas tähtsaks ise olemist ja ise tegemist, nii on see jätkuvalt tänasel päevalgi.
Seda näitas ilmekalt 24. augustil Toila rahvamajas toimunud etendus.
Oma inimeste näitemängu oli kogunenud vaatama niivõrd suur hulk rahvast, et vägisi tuli hirm, kas selle vana maja põrand sellele koormusele ikka vastu peab? Aga pidas, olgugi, et esimene rida oli peaaegu nö „nina vastu lina“ ja viimane rida püüdis kaasa elada lausa välisukse juurest.
Kes eelmisel suvel Merepäevade ajal Toila sadamas mängitud Arboristi vaatamas käis, see juba teab, et teksti autor ja lavastaja Lembit Prits oskab kirjutada ja oskab lavastada, seekord nägime, et oskab ka mängida.
 

Tänavu rullusid Toila rahvamajas lahti 130 aasta tagused sündmused seoses Eesti esimese maateatrimaja ehitamisega. Olgugi, et etendus oli lahendatud humoorikas võtmes, oli asjal tegelikult sügav mõte sees ja taas kord sain kinnitust, et ei ole mitte midagi uut siin ilmas. Lavastajale ja näitlejatele sügav kummardus - selgub, et Toilas on veel avastamata talente küll.

Tahaks loota, et see ei jäänud sellel seltskonnal viimaseks ülesastumiseks! See, et rahvamaja saal teatrihuvilisi ära ei suutnud mahutada, annab tunnistust ainult ühest, et Toila inimestel siiski on vaja kohta, kus koos käia!


Kui vana Abram oleks sel õhtul ülevalt alla vaadanud, küllap oleks temagi rahule jäänud!

Kohal käis ja pilte tegi
Lea Rand


Huviringid Toila Gümnaasiumis 2012./13. õppeaastal

Uus õppeaasta on hoo sisse saanud ja tööle on hakanud ka Toila Gümnaasiumi huviringid. Õpilaste huvid on mitmekesised ja huviharidus peab aitama neid veelgi rohkem arendada. Ringitöös osalemine on paljude väljunditega. Lauljad, tantsijad, ansamblid ja etlejad esinevad oma kooli pidudel, aga osalevad ka maakondlikel ja vabariiklikel üritustel. Keeleringides saab läbi mängu ja laulu tutvuda õpitava keelega enne pingelisi õpinguid. Näiteringil on näidend juba välja valitud ja jagatakse osasid. Ohutusring õpetab toimetulekut igapäevaelus ja kodutütred tahavad olla tublid emad ja hoolitseda oma kodu eest. Käsitöö- ja kunstiringis luuakse silmailu ja vahvaid tarbe- ja mänguasju. Palju huvilisi kogunes sel sügisel tööd alustanud poistekoori. Uute ringidena alustavad sel õppeaastal veel saksa keele ring ning kokandus, kuhu oodatakse ka poisse.
Suusatrenn ei oota esimest lund vaid tegutseb täie hooga. Juba on välja otsitud trenni tarbeks suusakepid, muu varustus ootab ka kohendamist.
Ringitöö võimaldab sisustada vaba aja enne koolibussi peale minekut.
Kõik ringid on avatud uutele tulijatele.

Maire Aul
Toila Gümnaasiumi
huvijuht

ring

toimumise ajad

juhendaja

Rahvatants 7.- 8. kl. 
K 8. tund 
Helle Astok 
Rahvatants 2.-3. kl. 
R 6. tund 
Kaja Oja 
Rahvatants 4.-5.kl. 
T 6. tund 
Kaja Oja 
Neidude rahvatants 
 N 7. tund
Anu Pungas 
Viisikoor 1.- 4.kl. 
E 6. tund, N 6. tund 
Anu Pungas 
Ettevalmistuskoor 1.- 3. kl 
T 6. tund, K 6. tund 
Anu Pungas 
Lastekoor 5. - 9. kl. 
T 7. ja 8. tund 
Stella Müsler 
Käsikellade ansambel 6.kl 
E 7. tund 
Stella Müsler 
Käsikellade ansambel 7.kl 
N 7. tund 
Stella Müsler 
Solistid 
kokkuleppel õpetajaga 
Stella Müsler 
Sõnakunstiring 7. - 12. kl. 
N 7. tund 
Katrin Kivimeister 
Matemaatika 10. - 12. kl.  
projektipõhine 
Inna Toovis 
Nuputamisring 1. -5. kl. 
E 7. tund 
Pille Pärn 
Kokandus 5.-9. kl. 
T 7.-8. tund 
Marge Rõõmus 
Käsitöö 1.-3. kl 
E 7. tund 
Marge Rõõmus 
Kodutütred 1. -6. kl. 
K 6.tund 
Maire Aul 
Loovtants 1. -5. kl. 
 E 6. ja 7. tund
Julia Bukovshina 
Kunstiring 1. kl. 
R 6. tund 
Aimi Trankmann 
Lugemisring 2.kl. 
K 6. tund 
Anneli Koppel 
Inglise keele ring 1. -2. kl. 
T, K, N 5. tund 
Oksana Višnevskaja 
Saksa keele ring 
R 5. tund 
Signe Ilmjärv 
Näitering 4. -6. kl. 
K 7. tund 
Gerli Paumets 
Ohutusalane noortering 
K 8. tund 
Urmas Tokman 
Poistekoor 1.- 4. kl 
E, K 6. tund 
Stella Müsler 
Suusatamine 

Tütarlaste ansambel 7.kl.
T, N 7. -8. tund 

K 7. tund
Janek Vallimäe 

Anu Pungas

Vanavanemate päev Naksitrallide juures

Uus õppeaasta on läinud käima suure hooga. Esimesed töökoosolekud peetud, eesmärgid ja plaanid paigas. Nüüd vaja neid vaid teostama asuda. Alustuseks teadmistepäeva mänguhommik koos Naksitrallidega ja vallavanema tervitussõnadega. Peale puhkust taas kokku saada ja koos lustida meeldis tervele lasteaiaperele.

Septembrikuu teisel nädalal aga ootasime külla perede vanimaid liikmeid - vanaemasid ja vanaisasid. Ikka selleks, et neid õnnitleda vanavanemate päeva puhul. Sedasorti mänguhommik on saamas meie majas traditsiooniks.

Tore on tõdeda, et kuigi paljud tänapäeva vanavanemad pole mitte kodused, vaid tööl käivad vanavanemad, siis leiavad nad ikka aega, et väikseid silmarõõme oma kohalolekuga rõõmustada. Nii ka seekord – saal oli rahvast täis ja rõõm mitmepoolne.

Peo juhtideks olid Urve Niisuke (vanemõpetaja) ja Tiina Luik (muusika- ja liikumisõpetaja), kes etlesid vanaema ja lapselapse rollis. Mis siis vanasti tehti, kui polnud arvutit ja mobla? Niimoodi arutledes ja tuntuid laulumänge mängides sai selgeks, et ka ilma arvutita saab toredasti aega veeta. Selline teadmine haakub ka lasteaia käesoleva õppeaasta teemaga “Mängides targaks”.


Vanavanemate mänguhommiku küllakutse vastu võtnud “Vokiratta” ja “Siuru” memmed õpetasid lastele oma lapsepõlvemänge. Oleme neid ennegi oma majja kutsunud küll vaatama ja kaasa tegema, küll oma kasvandikke laulupisikuga nakatama. Aitäh teile ja loodame, et meeldiv koostöö jätkub ka edaspidi!

Magusa punkti peole panid lasteaia kokad, kes küpsetasid kõigile peolistele muhviniampsu.

Taaskord võib lasteaia kroonikasse ühe õnnestunud peo lisaks märkida. Seda kinnitasid vanavanemad kui ühest suust. Samuti võis rahulolu välja lugeda ka põngerjate naerunäost ja säravatest silmadest, mis teadagi on parim palk ja edasiviiv jõud õpetaja töös.

Muusika- ja liikumisõpetaja Tiina Luik


Stella Müsler – Ida-Virumaa Aasta õpetaja 2012


Toila Gümnaasiumi hoolekogu esitas kooli juhtkonna ettepanekul 2012. AASTA ÕPETAJA kandidaadiks Toila Gümnaasiumi muusika ja karjääriõpetuse õpetajana töötava vanemõpetaja STELLA MÜSLER’i ning maakonna komisjon otsustas anda selle tiitli just temale.

Stella töötab Toila Gümnaasiumis muusikaõpetajana alates 1986. aastast, kvalifitseeritult algul põhikoolis, hiljem ka gümnaasiumis. Lisaks on ta karjäärikoordinaator ja ringijuht.

Stella on olnud alati väga õpihimuline – ikka on ta leidnud endale täismahulisi tasemekoolitusi – magistriõpingud, karjäärikoordinaatorite koolitus, hetkel on käsil kitarriõpingud.
Seoses mitmete muudatustega uues riiklikus õppekavas on Stella Müsler läbinud täiendõppekoolitusi, mis aitavad tundi üles ehitada uue ajastu kohaselt (digi-tiiger, e-õpe, e-portfoolio, uus meedia, koostööprojektid, interaktiivne tahvel, mõiste- ja mõttekaardid jne). Oma õpihimuga sütitab ta õpilasigi.
Uued teadmised on aidanud tuua tundidesse rohkem visuaalsust ja loomingulisust. Tema tundide loomulikuks osaks on saanud õpilaste esitluste kasutamine õppeprotsessis. Kõikide klasside muusikatundi on ta sisse toonud laulu juurde saatepillid, aga ka väiksed nipid, kuidas isegi gümnaasiumi noormehed pilli mängima saada. Õpetajana on Stella tundides heatahtlik, rõõmsameelne, samas ka järjekindel ning nõudlik. Muusikaõpetajana teeb ta koostööd terve kooli õpilaste ja kolleegidega – temaga on hea ja kerge suhelda. Ise ütleb ta aga, et tal on õnn töötada andekate õpilastega ja koostööaltide kolleegidega, tänu kellele on mitmed ettevõtmised õnnestunud.
Peale muusikatundide juhendab Stella Müsler mitmeid huviringe: lastekoor, neidudekoor, käsikellade ansamblid, solistid, sellest sügisest alustab poistekoor. Tema juhendatud õpilased on hea ettevalmistusega üles astunud nii valla, maakonna kui ka vabariiklikel konkurssidel ja üritustel. Äramärkimist vääriksid ehk Kirsika Liiva jõudmine ETV laulukarusselli saatesse (2010), Nele Teelahk ja Helen Marie Niine muusikaolümpiaadi piirkonnavooru 1. kohad (2010), lastekoori ja neidudekoori jõudmine Noorte laulupeole “Maa ja Ilm” (2011), koostöös kolleegiga jõudis meie 5. kl õpilaste ansambel saksakeelsete laulude võistlusel vabariigis finaali (2011). Ära märkimist vajavad kindlasti ka 2011. a novembris Ida-Virumaa kooliansamblite konkursil gümnaasiumineidude trio võidetud Hõbediplom, 3.-4. klassi tüdrukutetrio Kuld-diplom ning eripreemia originaalse esitluse eest.
Stella Müsler on juhendanud 2009. ja 2011.aastal muusikaalaseid uurimustöid. On juhendanud 2011.aasta sügisel Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi muusikaõpetaja eriala üliõpilase Viktoria Kaiva eelpraktikat.
Klassijuhatajana on olnud Stella nõudlik ja järjekindel ning väga tubli lastevanematega suhtleja, tänu millele on kõik tema õpilased jõudnud põhikooli või gümnaasiumi lõpetamiseni.
Stella Müsler on koolis karjäärikoordinaator. Ise ta peab seda enda uueks väljakutseks, kuid meie arvates on see amet justkui temale loodud: kõik plaanid on õigeaegselt esitatud, kohtumised kokku lepitud, üritused peensusteni läbi mõeldud, aruanded esitatud. Käesolevaks hetkeks on ta sellega tegelenud 3 aastat. Karjäärikoordinaatorina on tal võimalus õpilastele tutvustada reaalset elu, olla neile toeks karjäärivalikutes. Stella on ellu kutsunud mitmeid ettevõtmisi, mis on saanud lühema või pikemaajalise traditsiooni (sel aastal toimus 16. Toila valla laste lauluvõistlus; 2007. aastast toimub vabariigi aastapäevale pühendatud lipuheiskamine Toila gümnaasiumi vaatetornis; 2010. aastast toimuvad põhikooli ja gümnaasiuminoortele suunatud Karjääripäevad, kus osalevad ka ümbruskonna koolide õpilased; eelmisest aastast pani ta aluse ülekoolilisele karjääripäevale, kus 1.-3. klassides oli ametipäev, 4.-8. kl õpilased külastasid koduvalla asutusi ja ettevõtteid ning 8.-12. klasside õpilased olid töövarjuks kodukohas või ka kaugemal (ühel noormehel õnnestus saada R2 saatejuhi Heidy Purga varjuks).

Stella kuulub kooli metoodikanõukogusse ja juhib oskusainete sektsiooni tööd. Ta on osalenud aktiivselt kooli arengutegevuses ja on koostanud uue õppekava muusika ainekavad 1.-12. klassidele.
Alates 1991. aastast on Stella Eesti Muusikaõpetajate Liidu Ida-Virumaa sektsiooni liige ja 2010. aastal valiti ta Eesti Kooriühingu koolikooride sektsiooni Ida-Virumaa koordinaatoriks. Ta on olnud mitmete nii maakondlike kui ka vabariiklike muusikaõpetajate ja koorijuhtide ettevõtmiste korralduskomisjonis, näiteks 2011. aastal viis läbi Ida-Virumaa Koolikooride juhtide ankeetküsitluse, mis oli osa vabariiklikust ankeetküsitlusest, mille tulemustest tehti koondkokkuvõte Kooriühingu ja EV Haridus- ja Teadusministeeriumi ühises töörühmas. Koostöös Eesti Muusikaõpetajate Liidu Ida-Virumaa sektsiooniga oli Stella 2011. aasta suvel toimunud maakonna koorijuhtide mentorkoolituse üks korraldajatest.

Oma tähtsaimaks ülesandeks peab Stella laulurõõmu alles hoidmist ning praktilist musitseerimist, muusikalise intelligentsuse ja silmaringi arendamist. Seetõttu püüab ta võimalusel igal kooliaktusel kasutada ühislaulmist ning motiveerida noori andekaid musitseerima.
Karjääriõpetaja ja –koordinaatorina tunneb ta, et tema ülesanne on olla suunaja ja toetaja noorele, kes teeb oma elus tähtsaid otsuseid, planeerib oma tulevikku ning oskab oma iseseisvas elus kohaneda ka karjääri valdkonnas ettetulevatele muutustega.
Kolleegid iseloomustavad Stellat järgmiselt: aktiivne ja tubli õpetaja, rõõmus ja sõbralik kolleeg, edukas koorijuht, väga pühendunud, alati valmis aitama, särasilmne, alati valmis uuendusteks, karjääriõpetuse käivitaja meie koolis.

Aasta õpetajate valimise korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, maavalitsused, linnavalitsused, Eesti Haridustöötajate Liit ning Eesti Haridustöötajate Liidu maakonna- ja linnaliidud. Valimise eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele õpetajaid, kasvatajaid, haridusasutuste juhte ja teisi haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt aidanud kaasa noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna või riigi elu.

Palju õnne, õpetaja Stella!

Külli Guljavin
Toila Gümnaasiumi direktor

Käisime leiba tegemas


Põllumajandusmuuseumi projekti „Eesti toit“ raames osalesid 5. ja 6. klass 13. septembril Tartu lähedal endises Ülenurme mõisas õppeprogrammis „Rukkileib ja või meie laual“.
Programm õpetab tundma Eesti maaviljeluse ajalugu ja tööriistu, teraviljade kasvatamist ja eristamist, teraviljasaadusi, leiva valmistamise protsessi ja rukkileiva kui Eesti traditsioonilise toiduaine väärtuslikkust ja tervislikkust. Programmi käigus õppisime tegema leivatainast ja võid. Leivakojas võttis meid vastu soe leivaahi ja isuäratav värske leiva lõhn. Ise sai katsetada leiva siledaks silumist ja võitegu. Küünis oli võimalik proovida, kuidas vanasti kootidega vilja peksti ja jahu kivide, uhmri ja käsikiviga jahvatati. Selgus, et need olid üsna rasked tööd. Üheskoos vaatasime vanas klassiruumis filmi „Viljast leivani.” Pärast oli võimalik tutvuda muuseumi väljapanekuga ja käia tuuleveskis. Poistele meeldisid eriti vana põllutöötehnika ja traktorid. Programmi lõpus pakutati isetehtud võid ja leiba, kartuliputru ja kaljajooki, mis maitsesid väga hästi.


Signe Ilmjärv
5. klass juhataja
Mari Sarapi käte all valmib värske leib


Looduslodja õuesõpperetk Lohusuus

6. septembril osalesid Toila Gümnaasiumi 6. ja 7. klass õuesõpperetkel Looduslodjaga Peipsil.
Lodi Jõmmu kuulub Emajõe Lodjaseltsile, lodja kodusadamaks on Emajõe kaldapealne Tartus, kuid esimesel koolinädalal valiti sihtrühmaks välja Ida-Virumaa, mil terve päeva jooksul õpilasi ja kõiki teisi soovijaid Peipsil ringi sõidutati. Sõit algas Lohusuu kõrkjatega ümbritsetud paadisillalt, mille küljes lodi kinni seotuna seisis.
Eemalt vaadates paistis lodi meile kui väike Noa laev. Kui lodja meeskond meid pardale kutsus ja teatas, et esmalt saame sees filmi vaadata, tundus, et kindlasti ei mahu kõik ära. Tegelikkuses jäi ruumi ülegi.
Filmis räägiti lodjast kui tähtsaimast kaupade vedamise vahendist Peipsil, viimased lodjad sõitsid Peipsil veel eelmise sajandi 60-ndatel. Ümaraks ehitatud põhja tõttu ei karda veesõiduk Peipsi järske laineid.
Antud lodi, mis on ehitatud muuseumist saadud jooniste järgi, on hetkel Eestis ainus omataoline. Ehitamise mõte tekkiski Emajõe Lodjaseltsi algatajatel, kes otsisid lodjameistreid siin-ja sealpool Peipsit, kuid ei leidnud neist ühtegi enam elavate kirjas olevat. Nii tuli ise proovida ehitama hakata, kusjuures küsiti abi mitmete spetsialistide käest.
Hetkel on ehitatud ka üks viikingilaev, mille kodusadam on samuti Tartus.
Peale filmi vaatamist saime võtta kohad sisse lodja katusel, lambanahad ümber, ja pugesime presendi alla peitu vihma ja tuule eest. Sõitsime otse Venemaa suunas ning tagasi kaldale. Üsna pea läks ilm päikeseliseks. Meile anti vaatamiseks binoklid ja pikksilmad, tundsime end tõeliste meremeestena. Sõidu ajal rääkis Peipsi järve elustikust ja rannarahva elust Mikk Sarv, kes tagasiteel puhus ka vilepilli.
Kõik osalejad jäid sõiduga rahule, jälle saime nii ajaloost, kultuurist kui loodusest midagi uut teada.

Anne Sternhof
TG loodusainete õpetaja


Foto: Maarika Raja

Toila gümnaasiumi uudisedUus õppeaasta on hooga pihta hakanud. Ehkki on ette tulnud mõningaid lahendamist vajavaid probleeme, on häid uudiseid lausa mitu.

Ehkki võrreldes eelmise õppeaastaga vähenes õpilaste arv 7 õpilase võrra, on meil jälle paralleelklassid - 1. klasse ja 4. klasse on kumbagi 2 klassikomplekti.Juba nädal aega saavad lapsed pärast 1. tundi kooli sööklas sooja putru süüa. Esialgu on hommikupudru soovijaid 35. Lähiajal paigaldame sööklasse ka piimajahuti, kust õpilased saavad ise endale piima valada. Piima eest tasub osaliselt PRIA koolipiima projekti kaudu.

Sügisel asus kooli tööle 3 noort õpetajat. Matemaatikat õpetab Pille Pärn, kehalist kasvatust Janek Vallimäe ja poiste tööõpetust Meelis Merilai. Nendega teeme lähemalt tutvust oktoobrikuu lehes.

Toila Muusika- ja Kunstikoolis õpetab klassikalist kitarri õpetaja Rafael M Calvo Diaz, kes on pärit Hispaania põhjarannikult ja tuli Eestisse 1 aastaks sooviga tutvuda lähemat Balti riikidega.

Külli Guljavin
Toila Gümnaasiumi direktor

Toila kool 55Hea vilistlane ja endine töötaja!

Toila kool tähistab 20. oktoobril 2012
oma praeguses asukohas tegutsemise 55. aastapäeva.

Kavas:
15.00 Pühajõe kirikus mälestusjumalateenistus ja kooli uue lipu õnnistamine
17.00 Kooli saalis kontsert-aktus
19.00 Meeleolukas koosviibimine

Osavõtutasu 10 eurot, mis sisaldab ka vilistlaste meenutuste raamatu maksumust, kanda Toila valla arvelduskontole 1120230979, märgusõna "Aastapäev".
Täpsem info kooli kodulehel.

TEATED


Hea tervise ja parema enesetunde saab, võttes massaaži ja reiki tervendamist. Palun helista tel 55547129, vaata  www.hot.ee/kajatervisetuba

***

Lähedaste hooldamisega seotud inimestele toimub 12-14.oktoobrini 2012 Toila Spas omastehoolduse III kool.Planeeri oma tegevused ja võta aeg enda jaoks.
Registreeri end tel 55547129 Kaja või kajarebane123@hot.ee, siit info ja päevakava täpsemalt
Ürituse korraldab MTÜ Eesti omastehooldus www.omastehooldus.eu"
Soovin rentida kas tühja korteri, maja või poolelioleva eramu, mis on makseraskustes, Jõhvis, Toila alevis või soojustatud suvemaja põhjaranniku piirkonnas.
Kokkuleppehind.
Helistada õhtuti 5133172 

***


Toila valla Spordi-ja Kultuurikeskuse infoLauamängude mitmevõistlus(koroona, lauatennis, noolemäng, kabe, jne... )

IGA KUU ESIMESEL LAUPÄEVAL KELL 10.00
VOKA SPORDIHALLIS

Võistluspäevad 2012 aastal:
8.09, 6.10, 3.11, 1.12Osalustasu: 3. - EUR (üksik kord)
20.- EUR (8 korda)
Pensionärid poole hinnaga!Tule ja osale !!!!!
Voka spordihoone avatud E-R 10.00 kuni 21.00 ja L, P 12.00 kuni 18.00
Uudis! Jõusaal on varustatud uute kaasaegsete drenažööridega.
Alates 1. oktoobrist 2012 Voka spordihoone tasulistele teenustel uued hinnad.

Jooksev ja täpsem info meie tegemistest nüüd ka Facebook`i leheküljel.

***

Tule võimlema!
Alates 2.oktoobrist Voka spordihoones
T, N kell 10.00 - 11.00
info Kaja Rebane 55547129

***

Võrkpallihuvilised mehed ja naised!
Kõik, kes sooviksid mängida võrkpalli, siis alates 8.oktoobrist on see võimalik
Voka spordihoones ja alustame kell 19.30 . Info Peeter Sööt 53068323
peeter.soot@toila.ee 

***

Vigade parandus!
Eelmises lehes ilmunud artiklis „Loometuhin tuhises üle Toila“ on väike viga sees: Meeli Lõo on Toila Muusika- ja Kunstikooli õpetaja, mitte Toila Gümnaasiumi kunstikooli õpetaja.