Tuesday, September 2, 2014

Sõja-ajalugu Toila valla territooriumil on pikk ja kirju
Viimase 700 aasta jooksul on Eesti alad olnud okupeeritud Taani, Poola, Saksamaa, Rootsi ja Venemaa võimude poolt.
Oma asukoha tõttu on Eesti läbi aegade olnud strateegiliselt oluline piirkond ning sõjategevusest jäänud pärand on siin laialt levinud.
Sõja-ajalugu praeguse Toila valla territooriumil on pikk ja kirju. Alustades Põhjasõja-aegsetest sündmustest lõpetades nõukogude piirivalve kohaloleku ja raketibaasini Vokas.
 
Tänaseks on see militaarsus meie jaoks möödanik, aga on ju seegi osa meie ajaloost. Tahame me seda või mitte. On kuulda, et mitmel pool näidatakse kunagisi raketibaase väliskülalistele. Miks ka mitte – need salapärased ehitised paistavad lääneeurooplastele, ameeriklastele ja teistele kaugelt tulnutele hoopis erinevalt kui meile endile.
 
Tegelikult jättis sovetlik piirirežiim endast maha ka midagi positiivset. Looduskaitsjad rõõmustavad, sest aastakümneid kestnud piirangud on mitmel pool Eesti rannikul säilitanud mitmekesise ja puutumatu looduse. Nii ka meil, Toila vallas.
 
Selleks, et tutvustada nii oma valla elanikele, kui ka külalistele sõja-ajalooga seotud paiku ja sündmusi Toila vallas, korraldab Toila valla Hariduse ja Kultuuri Selts koostöös Kaitseliidu Alutaguse Maleva, Voka ja Toila raamatukogudega ning Voka Avatud Noortekeskusega Sõja-ajaloo päeva.
 
Päeva jooksul on valla rahvamajas (Vokas, Narva mnt. 2) võimalik kuulata kahte loengut: Aivar Helštein Kaitseliidust räägib Vabadussõja aegsetest sündmustest praeguse Toila valla territooriumil ja tuntud sõja-ajaloolane ja paljude raamatute autor Mati Õun peab loengu teemal „Sõda ja saared silmapiiril“.
 
Selleks, et kõiki sõja-ajalooga seotud paiku ka oma silmaga näha saaks, on võimalus osa võtta matkast, mille käigus külastatakse erinevaid lahingupaiku, Voka raketibaasi asukohta jne. Igas peatuskohas räägivad Aivar Helštein ning meie oma kodu-uurijad Jüri Eljas ja Olav Vallimäe antud kohaga seotud lugusid ja mälestusi.
 
Samal ajal toimuvad Voka Noortekeskuses tegevused lastele – saab proovida kätt maskeerumises, meisterdada vana-aegset soomusmasinat ja mängida erinevaid mänge.

Päeva teise poolde mahub veel filmiprogramm ajaloolistest filmidest, mis oma teemalt ikka seotud sõja-ajalooga ja saab vaadata väikest väljapanekut militaaratribuutikast.
 
Õhtu lõpetab simman Toila seltsimajas, kus ansambli Moisekatziq ehk Mooste poisid muusika saatel saab jalga keerutada.
 
Seoses sõja-ajaloo päevaga valmis ka Toila valla sõja-ajaloo Teejuht, milles on koos lühikese tutvustusega sees kõik sõja-ajalooga seotud kohad praeguses Toila vallas.
 
Septembrikuu jooksul on Toila ja Voka raamatukogudes üleval ka temaatilised näitused.

Toila valla sõja-ajaloo päev toimub 13. septembril Toila valla rahvamajas (Narva mnt. 2, Voka) ja mujal Toila vallas.
10.00-10.20 Kogunemine Voka raamatukogus
10.20-10.30 Avasõnad ja päeva tutvustus
10.30-12.00 Loengud
10.30-12.00 tegelused laste ja noortega koostöös Voka Noortekeskuse ja kodutütardega
12.00-14.30 Retk sõja-ajaloolistesse paikadesse
14.30 Lõuna
15.00-16.30 Filmiprogramm Voka raamatukogus
19.00 Simman Toila seltsimajas

Päeva korraldamist toetavad Siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest ja Toila Vallavalitsus.

Lea Rand