Thursday, March 21, 2013

Toimetaja veerg

Üle talvemaastiku kõnnib jälle kevad...
Päike kaevab lumekooriku alt välja metsloomade jäljed ja viib need taevasse. Talvemuinasjutt on läbi ja taas algab kõik uuesti...

Täna seda veergu kirjutades küll väljas veel väga kevade nägu ei ole, aga küll ta kosub. Küllap oleme sellega juba harjunud, et meile tuleb kevad ikka aegamööda, samm sammu haaval. Ehk ongi see hea, sest väga oodatud asjad tunduvad veel paremad olevat ja nii tore on looduses iga päev uusi ja uusi kevade märke avastada.

Tänavu täitub 20 aastat Toila vallale omavalitsusliku staatuse andmisest. 
20 aastane inimene on oma eluringidega parajasti kevades ja ehk võib siin paralleele tõmmata ka ühe omavalitsusega – lapsepõlv on möödas, üht-teist on elus juba õpitud ja kogetud, esimesed täiskasvanuks saamise valud üle elatud – aeg sukelduda täiskasvanute maailma.

Järgmine, aprillikuine valla leht, ongi sünnipäeva hõnguline ja püüab möödunud 20 aastat kokku võtta. Heidame pilgu algusaastatele. Kindlasti oli see praegusega võrreldes hoopis teistsugune aeg, olud, milles praegu toimetame, tundusid tol ajal kaugete ja ebareaalsetena.

Teeme kokkuvõtte sellest, mis aastate jooksul muutunud on ja vaatame, kuhu me selle ajaga jõudnud oleme.

Seniks aga päikest teie kevadesse ja kevadet südamesse!

Lea Rand

Toila vallavolikogu veebruarikuu istung

1. Umbusalduse avaldamine volikogu esimehele
Umbusalduse avaldus võeti istungi alguses tagasi.2. Toila Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe valimine
Toimus salajane hääletamine, mille tulemusena valiti eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks Roland Peets.
3.
Toila valla 2013. aasta eelarve projekti III lugemine ja vastuvõtmine
Vallavanem Tiit Salvan tegi kokkuvõtte esitatud muudatusettepanekutest. Ettepanekud esitas volikogu haridus- ja sotsiaalkomisjon ning volikogu liige Tiit Salvan. Muudatuste sisu oli ühesugune.Volikogu esimees pani hääletusele esitatud muudatusettepanekud.
Hääletustulemusena 6 poolt ja 7 vastu, ei leidnud esitatud muudatusettepanekud volikogu toetust.
Volikogu esimees pani hääletusele määruse eelnõu ilma muudatusettepanekuteta.
Volikogu kinnitas Toila valla 2013.a. eelarve.

4.
Eluruumide alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel
5. Vee-ettevõtja kinnitamine ja tegevuspiirkonna kehtestamine (OÜ Viru Rand)
Volikogu otsustas kinnitada Toila valla vee-ettevõtjaks OÜ Viru Rand.
6. Haldusüksuse piiride muutmise ettepaneku esitamine Sillamäe Linnavolikogule
Volikogu otsustas teha Sillamäe Linnavalitsusele ettepanek Toila valla ja Sillamäe linna vaheliste piiride muutmiseks. Muudatusettepaneku põhjuseks on Päite külas asuvad Sillamäe linna elanikele kuuluvad garaažid, mis on ühendatud Sillamäe linna territooriumilt lähtuvate kommunikatsioonidega. Toila vallal puuduvad ühised huvid ja eesmärgid nimetatud kinnistute omanikega.
7. Krossi kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine
MTÜ Pühajõe Motokeskus saab kasutusõiguse Krossi kinnistule mootorrataste pesuplatsi ja rajakastmissüsteemi rajamiseks.
8. Toila Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis
9. Toiland Vara OÜ ettepanek Toila kordoni kinnistu (Sadama tee L1, Toila) võõrandamiseks otsustuskorras
10. Muud küsimused
10.1. Ülevaade volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni 2012.aastal
Ülevaate kultuuri- ja spordikomisjoni tööst tegi komisjoni esimees Mehis Astok.

 
Volikogu ei toetanud Voka lasteaia renoveerimist
Veebruarikuus võttis volikogu vastu 2013. aasta vallaeelarve. Enne eelarve lugemist volikogus tegid valimisliidu Valla Heaks liikmed sellesse järgmise muudatusettepaneku: suurendada Voka lasteaia investeeringute summat 230996 euro võrra. Selle raha eest saanuks teostada soojustamise, uue katusekatte ning ventilatsiooni väljaehitamise. Voka lasteaia ehitustööde raha suurendamist toetas vallavalitsus, volikogu eelarve- ja majanduskomisjon ning haridus- ja sotsiaalkomisjon. Volikogu koosolekul hääletas aga volikogu häältejaotusega 7:6 lasteaia eelarve suurendamise vastu, ja mis kõige ootamatum, selle vastu hääletas ka Voka lasteaia hoolekogu liige Mehis Astok. Seega jäi Voka lasteaia eelarvesse renoveerimistöödeks raha vaid omaosaluseks juhul, kui vallavalitsusel õnnestub saada tööde tegemiseks projektitoetust.
Kuhu läheb eelarvest see raha, mida volikogu komisjonid olid nõus Voka lasteaiale eraldama? 59700 eurot vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimisprojekti omaosaluseks, 17220 eurot spordiväljaku rekonstrueerimiseks, 23200 eurot Toila sadama platside tolmuvabaks muutmiseks ning 130876 eurot Voka olmehoone rekonstrueerimiseks.
Valimisliidu Valla Heaks volikogu liikmed
Kalle Lehismets, Tiit Salvan, Jüri Gabriel, Külli Guljavin, Urmas Vitkin, Lauri Jalonen


Spordist ja kultuurist

Veebruarikuu ja märtsi algus olid erinevatest kultuuri- ja spordisündmustest tulvil. Siin väike ülevaade olnust.

  1. veebruaril said Voka tiigil kokku suured ja väiksed kalamehed ja nende sõbrad/toetajad.


Rohkem pilte
  1. veebruaril toimus Voka pargis Vastlapäeva tähistamine.


  1. veebruaril said suusasõbrad mõõtu võtta IV Agu Normaku mälestusvõistlusel.


1.-3. märtsini osalesid meie valla sportlased 12. Eestimaa talimängudel Haanjas.


  1. märtsil oli kohtumispaik Toila laululava, kus kõlas juba teist korda talvine laulupidu JääHääl. Seekord oli laval pea 300 lauljat.

Toila vald tähistab 20 sünnipäeva


Toila gümnaasiumi uudised


Siin on nii palju ilusaid tüdrukuid, et ei teagi, kuhu vaadata…

7. märtsil tuli meile, Toila Gümnaasiumi 8. klassi õpilastele, kutse osaleda Teaduspäeval Ahtme Gümnaasiumis.
Alguses keegi suurt huvi selle vastu üles ei näidanud, kuid lõpuks otsustasime meie (Alice, Diana, Elisabeth, Kaimar ja Raigo) siiski oma klassi ja ka kooli mainet mitte kahjustada ning kas või ainult huvi pärast sellisel üritusel osaleda.
13. märtsi hommikul tuli Diana jutuga, et keegi võiks tema asemel minna, kuna ta olevat eelmisel õhtul teada saanud, et muusikakoolis toimub arvestus – see uudis kurvastas meid ja tekitas ebamugavust, sest olime teadlikud, et üritusel kasutatakse nii eesti kui ka vene keelt ja Diana oli meie päästerõngas, sest tema emakeel on vene keel. Õnneks sai Diana siiski oma asjad aetud ja jäi meiega.
Teaduspäev algas 13. märtsil kell 13. Sõitsime sinna mugava koolibussiga.
Ahtme kooli jõudes üllatusime, et lisaks Harry Potteritele oli seal palju tüdrukuid.
Aulasse sisenedes jaotati meid värviliste lipikute abil gruppidesse. Olukord tekitas meis hirmu, kuna saime aru, et ei saa osaleda ühtse tiimina.
Tervituskõne pidas Ahtme Gümnaasiumi direktor väga ilusas ja puhtas eesti keeles. Siis oli järg külaliste käes, kes olid Teaduskeskusest AHHAA. Nad näitasid meile huvitavaid ja põnevaid katseid, kuid osa nende jutust läks kaduma, sest päris kõike eesti keelde ei tõlgitud.
Järgmine esineja oli Enn Käiss, keda tuntakse Ida-Virumaa võlurina. Publikut jälgides tundus tema esinemine väga huvitav, kuid nii kurb oli see, et eestlane rääkis kõike vene keeles ja tema juttu ei tõlkinud mitte keegi. Õpetaja andis mõne lausega tema jutu sisu edasi ning meil tekkis väga suur tahtmine teda Toila kooli esinema kutsuda. Lisaks tema huvitavatele piltidele ja humoorikale esinemisele, saime aru, et tegemist on tõelise Ida-Virumaa patrioodiga.
Peale seda olid erinevad töötoad, kuhu jagati meid nende värviliste paberilehekeste alusel. Töötoad olid paeluvad, kuid mõnigi asi jäi arusaamatuks, sest töö nendes käis samuti vene keeles. Hiljem omavahel muljeid vahetades tuli välja, et päris igasse töötuppa me ei sattunudki. Sellest oli kahju, kuna oleksime tahtnud kõik kohad läbi käia.
Ürituse lõpus pakuti kohapeal küpsetatud kapsapirukaid ja teed. Pirukad olid maitsvad ja kadusid laualt kiiresti. Teelauas ütleski Raigo: “Siin on nii palju ilusaid tüdrukuid, et ei teagi, kuhu vaadata…”

Lõpuks võib öelda, et üritus oli tõesti väga lahe ja meil on ääretult hea meel, et saime osaleda, kuigi meie jaoks läks nii mõndagi keelebarjääri tõttu kaduma.

Toila Gümnaasiumi 8. klassi õpilased
Alice Taalberg, Diana Žiltsova, Elisabeth Purga, Kaimar Kiisel ja Raigo Tarassov

Kooliöö ja Eesti Vabariigi 95. sünnipäev

Kui õpetaja Stella laupäeval, 23.veebruaril, kell viis koolimajja jõudis, levis koolisööklast juba mõnusat värskete muffinite küpsetuslõhna. Köögitoimkond oli oma tööd alustanud. Korraldajad olid juba varem kohale tulnud ning mõned õpetajad samuti.
Kooliöö programm algas kell 17.00. Maja oli rahvast täis. Kui kõik olid kohal, alustati pitsade küpsetamisega. Pitsataigna tegemine oli veidi läbi mõtlemata, sest nii suurele pannile jäi tainast väheks, aga see ei heidutanud laste meeli. Kõik said lõpuks õnnelikult oma pitsad valmis ning need võisid koos meelepäraste lisandite ja ekstrajuustuga ahju minna.
Oli aeg uisud jalga tõmmata ja liuväljale tiirutama minna. Kõik oli tip-top, kahju ainult, et nii vähesed seda võimalust kasutasid. Peale uisutamist järgnes pitsade söömine.


Värskelt küpsetatud pitsa ja tee maitsesid pärast uisutamist ülihästi.
Kui kõhud täis, kogunesid kõik saali mängima ja viktoriinidest osa võtma. Mängud olid lõbusad, viktoriinid huvitavad ning auhinnad magusad.
Elisabeth Purga esitlus Taanist (kus ta viibis mitu kuud vahetusõpilasena) oli väga nauditav, seda oli ka kuulajate reaktsioonist aru saada. Väike tehniline viperus esitluse lõpus annab kindlasti mõtlemisainet ja kogemust helimeeskonnale.
Siis saabus õhtu tipphetk – ürituse pärl, lavale astus Voka Avatud Noortekeskuse bänd Spetcher.
Seda esinemist oli kaua oodatud ja keegi ei pidanud pettuma. See oli super! Nad esitasid viis lugu ja pärast tulid ettekandele ka publiku soovilood. Kõik elasid kaasa, isegi õpetajad ning meeleolukas kontsert sai ka videole üles võetud. Õpetaja Stella Müsler (muusikaõpetaja ikkagi): “Eriline kiitus bändile! Alustuseks väga hea ja loodan, et edasise tegevuse käigus paraneb ka tasakaal laulja hääle ning pillide vahel. Tunnen, et meie koolis on palju andekaid, loomingulisi ja julgeid esinejaid.”
Järgnes disko, kust muidugi paljud ära viilisid. Kuid see, mis planeeritud, läks väga hästi, sest eeltöö soovidiskole oli korralik ja põhjalik.
Peale seda läksid kõik klassidesse, mõni üksik magama, aga enamus mängu- ja filmitubadesse lõbutsema.
Umbes kella kolme paiku algas öine orienteerumismäng, millega väga rahule ei jäädud, sest juhendid ei olnud üheselt arusaadavad. Korraldajad olid teinud palju ettevalmistavat tööd kirjalike materjalidega, kuid vajaka jäi ülesannete selgitamisest.
Aega lipuheiskamiseni jäi üha vähem.
 

Kella seitsmeks hommikul olid enamus klasse korras, muusika kooliõuel mürtsumas ning veidi unised õpilased valmis lipuheiskamiseks, mis seekord jäi lipumeeskonna ülitäpse ajastuse tõttu meelde nii mõnelegi osalejale.
Getter Marii Kalvik, Kaarel Koppel ja Ragnar Pärnamäe olid need õpilased, kes olid tornis lippu heiskamas, noored olid juba kella seitsmest seal valves, et nii olulisel hetkel kõik õnnestuks. Getter Marii: “Oli kaunis külm ilm, värisesin ja lõdisesin, kuid kui kõlas Eesti hümn ja päike taevatekile tõusis ning Ragnar hakkas lippu ülesse heiskama, siis see oli väga ülev hetk. Laulsime Eesti hümni ja olime uhked, et elame Eestimaal, just siis tundsin eredalt – eestlane olla on tõesti uhke ja hää. Hiljem liitusime teistega koolitrepil, et ühislaulmisest osa võtta.”
Õpilaskohvik ootas hommikul saabunud külalisi maitsvate küpsetistega ning trikolooriga kiluvõileivad olid arvatavasti kõige enam pildistatud toit.
Õpetaja Stella: “Lahkusin 24. veebruari hommikul päikesepaistelisele koduteele küll üsna unise, kuid õnnelikuna. Tänan, Toila noored, ilusa Vabariigi Aastapäeva eest!”

Artikkel valmis 8. klassi meediaõpetuse teema raames ja selles on süüdi järgmised isikud:
Getter Marii Kalvik, Andreas Astok, Fred-Georg Pääro, õpetaja Stella Müsler ja natukene õpetaja Katrin Kivimeister ka.

Rohkem fotosid TG sündmustest vaata http://toila.edu.ee/?valdkond=galerii

Printsessipäev Sinistes Naksides

Ühe ettevõtliku lasteaia märksõnaks on laste kaasamine õppetegevuse planeerimise protsessi. Nagu me kõik teame, on 8. märts naistepäev ning sel päeval pööratakse naistele erilist tähelepanu. Meie lasteaias on naistepäevale eelnev nädal nimetatud tüdrukute nädalaks. Planeerides ja küsides tüdrukutelt, mida sel kaunil nädalal ette võtta, tuli nagu ühest suust vastuseks: „Me tahame printsessid olla!“. Poisid ütlesid ka oma sõna: „Meie tahame ka keegi olla. Meie oleme siis rüütlid ja printsid.“


Teisipäeval oligi siis meil „Printsessipäev“. Tüdrukud olid riietatud ilusatesse kleitidesse, mõnel kodus valmistatud kroon peas. Kellel krooni polnud, sai rühma kostüümivaramust tiaara pähe, muidugi mõista käis see ka minu kohta ka. Laste silmad lõid särama, kui uksest astus sisse Johan. Tal oli peas uhkeim kroon ning kaasas kilp ja sõjakirves, millega vanasti rüütlid lossi valvasid. Imestamist ja häid komplimente tuli ja tuli. Leonardil oli kaasas mõõk. Printsessidel oli väga turvaline selliste rüütellike pintsidega. Meil oli ka väga tubli, tähelepanelik ja viisakas teener, kes suutis kummarada maani ja pakkus kogu päeva vältel printsessidele ja printsidele istet.
Samal ajal kui printsid hommikvõimlemisega end vormi ajasid, õppisid printsessid printsessilikku käitumist: kuidas istuda, teretada ja suhelda. Pärast hommikueinet tegelesime kaunite kunstidega: printsessid maalisid uue kleidinäidise ja printsid kaunid lilled. Saalis oli ball. Ballile mindi printside käevangus. Kuna meil oli ainult neli printsessi ja kaheksa printsi, võisid printsessid uhkelt kahe printsi saatel peole rutata. Kuninganna Tiina õpetas uusi tantse, kuulati klassikalist muusikat ja mängiti pilli. Eriliseks kujunes see päev prints Marcuse jaoks, sest tal oli sünnipäev. Ühises sünnipäevaringis lauldi sünnipäevalaulu, tõsteti kõrgele õhku, kallistati ja õnnitleti.
Suured tänud Siniste Nakside vanematele, kes haarasid koheselt kinni laste soovist teha üks eriline päev ja aitasid kaasa kostümeerimisel ja ülioluliste aksessuaaride leidmisel.

Tekst ja fotod:
Külli Mänd
Siniste Nakside „Kuninganna“

Kiiguri kiired kaared

Aasta 2013 on alanud naisrühmale väga tegusalt. 26. jaanuaril koguneti Tammiku Rahvamajja II Ida-Virumaa naisrühmade tantsupäevale, kus näidati ennast ning vaadati teisi – ikka tantsupõrandal. Maikuus Jõhvis toimuva tantsupeo samme aitas õigeks seada selle peo pealavastaja Ülo Luht. Üritust kajastas ka 30. jaanuari Põhjarannik, kus meie rühm oli ka pildile püütud.
2. veebruaril toimus järjekordne Talvine Tuhamägede Tantsupidu Kohtla-Nõmmel. Kui juba kord kuskil käima oled harjunud, siis on raskusi sellest loobuda. Oleme sellele üritusele truuks jäänud ja ka vähendatud koosseisuga ikka kohale läinud. Kui tavaliselt on tantsijaid 300 ringis, siis seekord oli kohal üle kuuesaja, kes kõik vihtusid tantsida K-tähega algavaid tantse. Sellisele rahvahulgale jäi õhtune simmaniplats Kohtla-Nõmme Rahvamajas ilmselgelt kitsaks.
Naistepäeva järgsel laupäeval olime üleval enne kukke ja koitu, et seekord seada bussirattad Valga poole, kus toimus XV õpetajate tantsufestival. Igal aastal jäetakse korraldajatele voli otsustada, milliseid tantse kohale tulnud rühmad õhtusel kontserdil esitada võiksid. Seekord oli teemaks omaloominguline või siis kodukandist pärit tants. Kuna omaloominguks enam aega ei jätkunud, siis valisime Taivo Aljaste diplomitööst „Toila küla tantsud“. Tants sai valitud, aga muusika oli puudu – oleks vaja pillimehi. Vaatasime oma rahakotti, kus valitses tühjus ja murdsime pead, kes tuleks meiega vaid pakutava hea seltskonna pärast. Välja mõtlesime, ära rääkisime - Riho Breivel ja Paul Samuel ehk pool Pärgamenti. Nii me siis sellel külmal talvehommikul end bussi pakkisime ja suundusime meie jaoks juba kümnendat korda sellele üritusele.

 
Kokku jõudis Valka jalga keerutama 18 tantsurühma paljudest Eestimaa nurkadest, alustades Tallinna ja lõpetades Hiiu- ja Võrumaaga. Ida-Virumaalt olid veel Kohtla-Nõmme Kuppari tantsijad koos Urve Kilgiga. Lisaks tantsule olid osalistele mõeldud ka töötoad ja ekskursioonid. Muuseumis sai tutvuda Valga ajalooga ja punuda näpunööri, ekskursioonid viisid nii Valga kutseõppekeskusesse kui Valka. Meie valisime endale läti rahvatantsud, mida õpetas Läti rahvamuusikakollektiiv Sudmalinas.
Festivali avamisel tervitasid osalejaid kõnega nii Valga linnapea Kalev Härk, kui õpetajate rahvatantsufestivali idee algataja Urve Kilk. Õhtusele kontserdile lisas vürtsi ja huumorit õhtujuht Nipernaadi. Tema palvel lauldi suisa kahel korral festivalile sünnipäevalaulu. Kadedusega nautisime Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse maja, mis olles nõukogudeaja pärand, on väga oskuslikult 90-ndate keskel ümber ehitatud. See on vist ainuke saal Eestimaal, kus laval esinedes saad silma vaadata igale saalis istujale (400). Meeleolukas kontsert lõppes teatepulga, milleks on suur puust vanaaegne reha, üleandmisega järgmisele korraldajale ehk Väike-Maarjale. Koosviibimine lõppes ühise tordi söömisega ja jalakeerutuseks mängis kapell Jauram. 

 
Iga pidu saab ükskord otsa ja aeg on hakata koju sõitma. Kui kedagi juhtunus „süüdistada“, siis Riho ja Pauli, kes bussis oma pillid kotist välja võtsid ja mängima hakkasid. Nii sündis neljatunnine, ilma vaheaegadeta, laulu-ja tantsumäng „Ja koju me ei läe...“ Teie silmad ei peta, tõesti käis bussis ka tants. Siinkohal on paras aeg tänada meie pillimehi ja bussijuht Eiki Linnartit, kes kõik lubasid meiega ühineda ka järgmisel aastal.
Lenne PõdraÕnnitlused


Helisevad kausid toetavad tervist ja sisemist tasakaaluNädal peale Vokas toimunud tervisepäevi oli huvilistel võimalus Toila Seltsimajas osa saada helisevate kristallkausside lummavatest helidest.
Laulvate kristallkausside kontserdist osavõtul saime lasta oma keha ning meeli mõjutada helidel. Kogu ruumi täitsid kolmeteistkümnest kausist koosneva heliallikate komplekti vibratsioonid. Suurimad neist olid poolemeetrise läbimõõduga kausid, millest kostuvad helid mõjutasid kuulajate alumisi energiakeskuseid. Väikseima läbimõõduga helikauss aga paitas oma helidega meie teadvuse kõrgeimaid sfääre. Kristallkausside komplekt kokku valgustas kogu meid ümbritsevat ning laadis ja puhastas kuulajate füüsilist-, kui ka emotsionaalset-, mõtte- ja vaimkeha. Toimus tasakaalustumine.
Puhaste toonidega kristallkausid kutsusid meie keha kaasa laulma ning seeläbi tervenema. Oma värvi helidesse lisas Wuhani- või Päikesegong.Kontsert-seansi läbiviija Aivar Täpsi tegi ka väikese ülevaate kausside ajaloost ja nende kasutamisest.
Helivoogudes oli võimalik laadida ja puhastada oma vääriskive ja vett.

Lea Rand

Toila valla tervisepäevad „Hingamise vägi“ läksid edukalt

Esmakordselt toimunud tervisepäevad läksid kenasti korda. Osavõtjaid tuli kokku üle saja ja kohale sõideti ka kaugemalt, sest hingamis- ja muude tervisepraktikate valik oli tõeliselt rikkalik. Sai tantsida, joogatada, õppida stressi- ja pinget vähendavaid harjutusi ja kogeda muidugi erinevaid hingamispraktikaid.
Osaleja Kaisa Jalakas jagab muljeid: "Mul on ka väga hea meel, et me koos Priiduga Voka tervisepäevadele sattusime. Ega me midagi oodata ei osanud, aga üllatus oli muidugi väga positiivne ja suur. Inimesed enamjaolt ei oska ei tulla, sest ei tea sellist teemast midagi, aga ma arvan, et juba paari aasta pärast on osalejaid kõvasti rohkem."

Mina ise jäin tervisepäevadega väga-väga rahule! See oli suur töö, aga andis ka tõeliselt suure rahuldustunde! Osalejaid oli päris palju, eriti arvestades, et hingamispraktikad on üsna tundmatud siin kandis. Sain palju positiivset tagasisidet. Olen ka väga tänulik spordihoone personalile, kes oli väga külalislahke ja toitlustajale, kelle toitu kõik kiitsid, samuti lastehoidjatele, sest lapsed lausa ei tahtnud nende juurest koju minna ning emad said seetõttu muudkui erinevaid õpitubasid proovida. Ja muidugi juhendajad, kes oli väga professionaalsed ja tublid. Suur nauding oli sellist üritust korraldada ja näha, kuidas see inimestele korda läheb!“
Kellel tekkis tõsisem huvi, siis järgmine võimalus hingamis- ja energiatöö maailma sukelduda on juba vähem kui kuu pärast kõrval vallas. Munadepühade ajal annab rootslanna Rani Spets, kes on paljude tervisepäevadel olnud hingamispraktikute õpetaja, ühepäevase seminari Saka Rahvamajas. Läbi hingamistöö harjutatakse, kuidas peas keerata kinni stressi tootvat mõttevada ja anda sedaviisi ajule puhkust ning olemisele värskust. Seminari kavaga tutvu www.finifit.ee.
Katja Loide

Alutaguse Õpilasmalev 2013

Illuka, Mäetaguse ja Iisaku vallad on juba mitmeid aastaid korraldanud ühiselt õpilasmalevat. Iisakus toimub malev sellel suvel juba 10 korda. Sellel aastal ühinesid nimetatud valdadega ka naabrid Jõhvi, Toila ja Vaivara vald. Kõik osapooled esitasid taotlused kohalikele LEADER tegevusgruppidele. Kõik malevate projektitaotlused said positiivsed vastused.

Seekordne malev, mis kannab ühisnimetust Alutaguse Õpilasmalev toimub 01.07-12.07.2013.a. Tööd teevad malevarühmad eraldi, igaüks enamasti oma vallas. Malevasse saavad noored, kes on 13-17 aastat vanad ning tööd tehakse 4 tundi päevas.

Iga malevarühm korraldab ühe ühise suurema ürituse kõigile rühmadele. Esimene ühine üritus on Alutaguse Õpilasmaleva 2013 avamine, mille planeerime läbi viia Jõhvis. Õpilasmaleva avavad pidulikult kõikide malevavaldade juhid. Lisaks on ühisüritustest planeeritud rannapidu Peipsi järve kaldal, meretarkuste omandamine, orienteerumine Toilas, rahvuslikus stiilis üritus Mäetagusel, seiklemine looduses Vaivaras. Laagri lõpetab suur lõpupidu Kurtna noortekeskuses.

Õpilasmalevasse kandideerimine toimub 22.04-13.05. Malevasse kandideerimiseks tuleb esitada vormikohane taotlus ning läbida töövestlus. Lisaks tuleb esitada oma nägemus Alutaguse Õpilasmalev 2013 logost.
Täpsemat infot maleva kohta saab iga piirkonna malevajuhilt.

Õpilasmalev on hea võimalus veeta suvel aega nii meeldivalt kui ka kasulikult ning leida uusi sõpru. Tule malevasse!
Täname Peipsi-Alutaguse Koostöökoda ja Kirderanniku Koostöökogu.

Malevajuhid:
Toila rühm: Merle Harjo (e-post: noortekeskus@toila.ee; tel 55 26928)
Illuka rühm: Marika Markus (e-post: noortekeskus@illuka.ee, tel 55 592522)
Mäetaguse rühm: Kristiina Ets (e-post: kristiina.ets@maetaguse.ee, tel 58144909)
Iisaku rühm: Lii Roosa (e-post lii.roosa@gmail.com, tel 56915897)
Jõhvi rühm: Katrin Tamme (e-post: katrin.tamme@johvi.ee, tel 53267821)
Vaivara rühm: Anne Terner-Boiko (e-post: anne.terner-boiko@vaivara.ee, tel 59190851)Teated

TÜ E&P õigusabi on noor ja arenev õigusbüroo, kus asjalikud ja kvalifitseeritud juristid aitavad teil õigusalaseid probleeme lahendada. On kogemusi ka kohaliku omavalitsuse õigusnõustamisel. Ajame asju nii eesti kui ka vene keeles. Kohtus esindamise kogemus. Tegeleme tsiviil-, haldus- ja kriminaalõiguse valdkonnas, samuti saab tellida õigusalaseid loenguid nii eesti kui ka vene keeles.

Lugupidamisega

Juristid Raivo Edala ja Jelizaveta Vassiljeva

56338076, 55516610

Raivo1936@gmail.com, jelizabet777@gmail.com, koduleht redala.asso.ee


Müüa saetud ja lõhutud küttepuud (must lepp) koos kohaletoomisega.
Tel. 527 7523 Toomas.

TOILA VALLA SPORDI- JA KULTUURIKESKUS pakub tööd kultuuritöötajale

Toila valla spordi- ja kultuurikeskus on kultuuri- ja sporditöö korraldaja ning rahvakultuuri ja
- spordi arendaja Toila vallas. Toila valla spordi- ja kultuurikeskus on Toila vallavalitsuse
hallatav asutus. Pakume täiskohaga tööd Toila valla kultuuritöötajale.
 
Töö kirjeldus:
• valla kultuurielu korraldamine ja arendamine
• valla kultuuriürituste korraldamine ja koordineerimine
• koostöö kodanikeühendustega
 
Sobival kandidaadil on:
• erialane eri-või kõrgharidus
• koostöö-, analüüsi- ja organiseerimisvõime
• korrektsus, iseseisvus ja täpsus
• eesti keele oskus kõrgtasemel
• vene keele oskus suhtlustasandil
• B- kategooria autojuhiload ning isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
 
Kasuks tulevad:
• töökogemus antud valdkonnas
• inglise keele oskus suhtlustasandil
• projektijuhtimise kogemus
• varasem ringijuhi töökogemus
 
Omalt poolt pakume:
• huvitavat tööd
• eneseteostamise võimalust
• häid töötingimusi
• rõõmsameelseid töökaaslasi ja meeldivat tööõhkkonda
 
Tööle asumise aeg: 2013.a. esimesel võimalusel
 
Kandidaadil esitada:
· CV
· motivatsioonikiri koos palgasooviga
· haridust tõendavate dokumentide koopiad
 
Dokumendid märgusõnaga „kultuuritöötaja“ saata 14. aprilliks 2013.a. e-posti aadressil
peeter.soot@toila.ee või kirjalikult Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus, Metsa 2 Voka
Toila vald Ida-Virumaa 41701.
Täiendav info: Peeter Sööt, tel: 53068323 või peeter.soot@toila.ee

VANK ootab juhendajaid


Oleme rühm lõbusaid ja rahutuid 7-12 aastaseid poisse ja tüdrukuid, kellele meeldib Voka Avatud Noortekeskuses koos käia. Tahame väga kord nädalas üheskoos kokku saada ja usinalt aega veeta, aga vajame omajagu juhendamist.
Mida me koos teha tahaksime? Päris hästi veel ei teagi. Tahaks proovida tantsimist, käsitööd, joonistamist, teatrikunsti. Siis veel laulmist, keraamikat, ehete meisterdamist, võimlemist. Õpime hea meelega enesekaitset või hoopis seda, kuidas panna kokku konstruktoreid. Saaks hea meelega teadmisi riietumisest, spordialadest, kommetest, kultuurist, kuulsustest, ohutusest, loodusest jne.
Soovime õppida midagi põnevat! Väga tahame teada saada midagi sellist, mida koolis ja kodus ei kuule või millega üksi on igav tegeleda.
Otsime enda sekka lõbusat ja tegusat lapsevanemat, täiskasvanut, gümnaasiumiklassi noort, ringijuhendajat, vanaema, vanaisa, õde-venda, kes tahaks korra nädalas meiega midagi vahvat ette võtta.
Kui Sina oskad midagi, millest meie veel ei tea ja Sul on kooli, pere, kodu ja töö kõrvalt aega, siis palun võta ühendust meie noortekeskuse noorsootöötajaga.
Vahvat juhendajat oodates,
Vahvad, Lõbusad ja Rahutud poisid ja tüdrukud
 

Noorsootöötaja kontakt:
Merle Harjo
Tel 55 26 928
noortekeskus@toila.ee

Monday, March 4, 2013

Meditatiivne ja teraapiline kontsert-seanss

Laulvate kristallkausside kontserdist osavõtul laseme oma keha ning meeli mõjutada helidel, mis lastakse kõlada sooviga muutuda puhtamaks ning terviklikumaks. Kogu ruumi täidavad kolmeteistkümnest kausist koosneva heliallikate komplekti vibratsioonid. Suurimad neist on poolemeetrise läbimõõduga kausid, millest kostuvad helid mõjutavad kuulajate alumisi energiakeskuseid. Väikseima läbimõõduga helikauss aga paitab oma helidega meie teadvuse kõrgeimaid sfääre. Kristallkausside komplekt kokku valgustab kogu meid ümbritsevat ning laadib ja puhastab kuulajate füüsilist-, kui ka emotsionaalset-, mõtte- ja vaimkeha. Toimub tasakaalustumine.
Puhaste toonidega kristallkausid kutsuvad meie keha kaasa laulma ning seeläbi tervenema. Oma värvi helidesse lisab Wuhani- või Päikesegong.

Kaasa palume võtta joogamati ja teki või midagi muud pealevõtmiseks.Võimalik helivoogudesse laadima ja puhastuma tuua pudel vett, lemmikvääriskive.

Osavõtutasu: 4 EURKOHTUMISENI 10. MÄRTSIL KELL 15.00 TOILA SELTSIMAJAS aadressil Pikk 41, Toilas!


Ürituse flayer: www.tuletee.ee/kristallkausid_10032013Toila.pdf

MÜÜK!
Võtame kaasa ning kontserdi eel ja järel pakume poolvääriskive, ennustusvahendeid ning ehteid.
Tutvu: http://pood.tuletee.ee/


Info: aivar@tuletee.ee
tel.: 5136470