Monday, August 12, 2019

August


Nii järsku kui tuline kivi
päev metsade taha läks looja.
Jäi väljale kärbiste rivi
veel hoidma ja õhkuma sooja.

Ja koplist siis südaöö ajal
kuu kerkis kui tohutu kera,
ning rehela värati najal
lõi helkima vikati tera.

Meil küünisuul kuuvalge laigus
hea ase on värsketes heintes,
kus palgid, lõhnates vaigust,
und valvates naksuvad seintes.

Kui kaunid sel ööl on su silmad,
neis tähed kui peegleisse tardund.
Kui vaiksed sel ööl on su silmad,
nii vaiksed, et palveni hardun.

Eks öögi, mu murede pagu,
täis hellust su põsile liibu
ja su tasases hinguses nagu
üks lagle seaks lennule tiibu.


(Kersti Merilaas)

Toila valla foto- ja videokonkurss


Kultuuriteated19. augustil 20.00 Taasiseseisvumispäeva piknik Kohtla-Nõmmel. Kontsert ja välikino!
Kell 20.00 esineb akustiline duo Liis Mäesalu ja Tarvo Valm.
Kell 21.30 vabaõhukino "Tõde ja õigus".
Võta kaasa piknikukorv, tekk, hea tuju ning naudi koos perega kaunist suveõhtut kontserdi ja filmiga. Sündmus on kõigile tasuta! Avatud kohvik Catering Kene OÜ.


20. augustil 10.00 Voka spordihoone taga asuval korvpalliväljakul Ib Lambi nimeline tänavakorvpall 2019.

20. augustil 18.00 Oru pargi Promenaad. Kontserdi esimeses osas on laval Maarja, Karl-Erik Taukar, Jakko Maltis (klahvpill) ja Peeter Rebane (kitarr).
Teises osas on laval Karl-Erik Taukar ja bänd.


23. augustil 20.00 Voka suvelõpupidu Voka spordihoone juures.
20.00 – välikino „Siin me oleme”, 21.30 – karaoke välibaar, õhtut juhib Gunnar Loho, südaööl välidisko, õhtu jooksul on avatud erinevad saunad, toimuvad viktoriin ja lustakad mängud.


30. augustil 08.00-23.30 Järve külas KIRDE ROCK 2019. Nii nagu esimesel Kirde Rockil, on ka sellel aastal esinejateks põhiliselt Ida-Virumaa bändid. Peaesinejaks on tänavu Sõpruse Puiestee. Kontsert algab 17.30 ja kestab südaööni. Päeva lahutamatuks osaks on hommikul algav käsitöö- ja vanavara laat. Laadal pakutakse kodumaist kaupa ja sööki, jooki.
Laadaliste meeleolule on samuti mõeldud ning laadakülalistele esinevad muusikakollektiivid Detail ja Meelis band. Laadapäeva juhib Aare Rebban. Üritus on TASUTA.


31. augustil 16.00 Toila sadamas Meri, muusika ja muinastuled.
16.00 programmi algus, 18.00 tuleskulptuuride ehitamine, 21.30 tuleskulptuuride süütamine. Avatud on lasteala – maskotid, meisterdamine, näomaalingud, puidule muinasjälje jätmine, traditsiooniline õnneloos! Põnevad tegevused tervele perele! Peebu talu loomad, ponisõit, batuut.
DJ Heiko Merikan ja Kukerpillid, õhtujuht Toomas Nõmmiste. Tuletrupp Flaamos. Üritus on tasuta.


28. septembril 20.00 tähistab Saka Rahvamaja 85. sünnipäeva. Peotuju loovad Karl ja Carl Philip Madis. Lisainfo: Renna Nõmmiste 53 011031.

Kultuurisündmused kogus kokku Lea Rand

Mina ja kuulsusKindlasti on paljud teist teinud üritustel või kohtumistel fotosid tuntud inimestega.
Nüüd on paras aeg need fotod üles otsida ja ilmarahvale vaatamiseks välja panna.

Ootame viimase kahe aasta jooksul Toila vallas toimunud sündmustel tehtud fotosid, kus peal on koos teiega mõni tuntud inimene. Hea oleks, kui fotole on lisatud ka jäädvustamise aeg ja koht (sündmus, kus foto on tehtud). 

Fotosid võib saata kuni 1. oktoobrini elektrooniliselt aadressile lea.rand65@gmail.com või tuua paberkandjal Toila raamatukogusse. Kõik originaalfotod tagastatakse peale skaneerimist omanikele.

Fotodest koostatakse rändnäitus, mida eksponeeritakse kuni aasta lõpuni Toila valla kultuuriasutustes.


TVL

Märka ja tunnusta!Tunda tänu, aga seda mitte väljendada, on nagu pakkida sisse kingitus ja see siis endale hoida.
    William Arthur Ward (Ameerika kirjanik)
Toila Vallavolikogu määrusega 25. juuni 2019 nr 61 kinnitati Toila valla aunimetuste andmise kord.

Toila valla tunnustusavalduste liigid on:


1) valla aukodaniku nimetus
Toila valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena Toila vallale silmapaistvate ja pikaajaliste teenete eest.
Aukodaniku nimetusega kaasneb aukodaniku auraha, mille esiküljel on kujutatud Toila valla vapi kujutis ja kiri: “Aukodanik”, rahaline preemia 2500 euro ja aukodanikuks valimise tunnistus (raamituna).
Ettepanekuid aukodaniku nimetuse omistamise kohta võib esitada vallavanem, vallasekretär,
vallavalitsuse liige, vallavolikogu esimees, vallavolikogu liige, vallavolikogu komisjon, organisatsioonid, mittetulundusühingud, seltsingud, äriühingud hiljemalt iga aasta 15. septembriks.
Ettepanek aukodaniku nimetuse andmiseks esitatakse kirjalikult Toila Vallavolikogu kantseleile ja see peab sisaldama aukodaniku kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta ja teenete kirjeldust.

Vallavolikogu poolt moodustatud 7-liikmeline komisjon teeb tähtaegselt laekunud ettepanekute osas kokkuvõtte ja esitab vallavolikogule kinnitamiseks enim toetust saanud kandidaadi nime. Põhjendatud juhul võib jätta valla aukodaniku nimetuse välja andmata.
Aukodaniku nimetus omistatakse vallavolikogu otsusega. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.
Komisjoni liikmed kinnitab vallavolikogu, ametis oleva vallavanema esildusel. Komisjoni koosseisu kuuluvad endised Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vallavanemad ja ametis olev Toila vallavanem, kes juhib komisjoni tööd. Komisjoni koosseisu ei saa kuuluda endine vallavanem, kes on vallavolikogu liige. Komisjoni koosolekuid võib pidada ka e-posti teel.
Aukodaniku nimetus antakse üldjuhul maksimaalselt ühele inimesele aastas.
Aukodaniku nimetus antakse vallavolikogu esimehe ja vallavanema poolt üle valla aastapäeva kontsert-aktusel. Kõikidele aukodanike nominentidele antakse tunnustamise tänukiri.

2) valla aasta tegu
Toila valla aasta tegu on vallapoolne tunnustus ühele füüsilisele ja/või juriidilisele isikule möödunud aastal tehtud silmapaistva teo või tegude eest, millega kandidaat on kaasa aidanud valla arengule.
Ettepanekuid aasta teo nimetuse omistamise kohta võib esitada vallavalitsusele igaüks hiljemalt iga aasta 15. septembriks koos kandidaadi nime ning teenete kirjeldusega.
Tunnustusavalduste andmise otsustab Toila Vallavalitsus.
Tunnustusavalduse andmisega kaasneb meene ja vallavanema allkirjastatud tänukiri.
Tunnustusavaldust antakse maksimaalselt üks kord aastas. Põhjendatud kandidaadi puudumisel jäetakse tunnustusavaldus andmata.

3) valla teeneteplaat
Toila valla teeneteplaat antakse füüsilisele ja/või juriidilisele isikule Toila vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.
Teeneteplaati võib omistada ühele isikule ühel korral. Aastas omistatakse kuni kolm teeneteplaati.
Teeneteplaadi väljaandmise otsustab Toila Vallavalitsus. Põhjendamata kandidaadi puudumisel jäetakse tunnustusavaldus andmata.
Toila valla teeneteplaadi tagaküljele on graveeritud teeneteplaadi number ja Toila valla teeneteplaadi andmise aasta.

4) valla tänukiri
Toila valla tänukiri antakse füüsilistele või juriidilistele isikutele või kollektiividele, kes on toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust, tegutsenud silmapaistvalt hästi oma igapäevasel tegevusalal või muudel juhtudel.
Toila valla tänukirja andmise otsustab Toila vallavanem oma käskkirjaga.
Tänukirja üleandmise aeg ja koht valitakse vastavalt olukorrale.Märka tublisid inimesi meie kogukonnas ning anna nendest teada!

23.05.2018 otsusega nr 37 algatas Toila Vallavolikogu Toila valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamiseÜldplaneeringu eesmärgiks on Toila valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine ning seeläbi Toila vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Koostatud on planeeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu, millega on võimalik tutvuda valla kodulehel https://toila.kovtp.ee/uldplaneering

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta saab esitada ettepanekuid kuni 30. augustini 2019.

Ettepanekud palun esitada kirjalikult Toila vallavalitsuse e-postiaadressile:toilavv@toila.ee

Lisainformatsioon: Hannes Kohtring
planeerimisspetsialist hannes.kohtring@toila.ee tel. 3369546

Aita sisustada vabatahtlik Samueli kodu!