Monday, June 11, 2018

KOERTE JA KASSIDE MARUTAUDI VASTANE VAKTSINEERIMINE

Loomapidaja on kohustatud ennetavalt vaktsineerima oma koera ja kassi marutaudi vastu (Loomatauditõrje seadus §431 lg 2), vastasel korral võidakse loomaomanikku trahvida kuni 200 trahviühiku ulatuses (Loomatauditõrje seadus §582). 

VAKTSINEERIMINE TOIMUB  LAUPÄEVAL 21.07.2018.a.:
09.00 – 10.30 TOILA vallamaja juures 
11.00 – 12.00 VOKA kaupluse juures 
12.30 – 13.00 KONJU vana kaupluse juures 

LOOMAOMANIKE SOOVIL KOMPLEKSVAKTSIINID: 
• KOERTELE – koertekatk, viiruslik hepatiit, parvoviroos, kennelköha, marutaud • KASSIDELE – panleucopenia, calicivirus, rinotraheiit, marutaud 

HINNAD: 
TASU IGA LOOMA KOHTA – 2€ TRANSPORT — TASUVAD KÕIK LOOMAOMANIKUD  
VAKTSINEERIMINE MARUTAUDI VASTU KOMPLEKSVAKTSIINID – 20€ KODUVISIIT TASULINE – 12€ 
 Vaktsineerimistunnistus – 2€ Puugi-kirbu-ussirohud olenevalt kaalust ALATES 2€ 

INFO TELEFONIL: 50 84 450, http://marutaud.onepagefree.com/ 
LOOMAARST Hagbard RÄIS 

ВАКЦИНАЦИЯ СОБАК И КОШЕК ПРОТИВ БЕШЕНСТВА ПРОИЗВОДИТСЯ СУББОТУ 21ГО ИЮЛЯ 2018 ГОДА. 

Вакцинацию животных обязаны делать все владельцы животных (Loomatauditõrje seadus §431 lg 2),при не выполнении штраф до 200 дневных окладов (Loomatauditõrje seadus §582), (закон по борьбе с эпидемиями животных §582) 

Вакцинация производится: 
• 09.00 – 10.30 ТОЙЛА у здания волостного управления 
• 11.00 – 12.00 ВОКА у магазина 
• 12.30 – 13.00 КОНЬЮ у старого магазина 

ПРИ ЖЕЛАНИИ ХОЗЯЕВ ПРОИЗВОДЯТСЯ КОМПЛЕКСНЫЕ ВАКЦИНАЦИИ: 
• Собакам– чума, вирусныи гепатит, парвовироз, вирусный кашель, лептоспироз, бешенство. 
• Кошкам – калицивироз (чума), панлеукопения,вирусный ринотрахеит,бешенство. 

Цены: ОПЛАТА ЗА КАЖДОГО ЖИВОТНОГО – 2€ (за транспорт - плотят все) ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА КОМПЛЕКСНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ – 20€ ДОМАШНИЙ ВИЗИТ – 12€ Вакцинационное удостоверение – 2€ Препараты против глистов и блох начиная с 2€ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 508 4450, или http://marutaud.onepagefree.com/ Ветеринарный врач HAGBARD RÄIS.

Friday, June 1, 2018

JuuniAasta on juba peaaegu poole peale saanud, talv ja kevad läinud lennates ja lasteaedades ning koolides on käes pereheitmise aeg. 
Sellist „medalisadu” nagu Toila Gümnaasiumis tänavu on, pole mitmel aastal olnud ja tublidest noortest on ainult rõõmu.

Loodan, et noored on leidnud oma tee, mida mööda minema hakata, et kusagil pilvepiiril särab nende jaoks täheke, mille poole püüda ja unistustest ei tohiks noortel inimestel ju ometi puudu tulla. Seiklusterohket rännakut oma tähe poole! Ühte asja tahaks teile, head koolilõpetajad, küll südamele panna – ärge kartke riskida. Vahel võib riskide võtmine lõppeda küll ebaõnnega, kuid igast ebaõnnestumisest saab võtta õppust järgmiste õnnestumiste jaoks. Keegi on öelnud, et vagurad pärivad maailma, ülejäänutest saavad tähed. Usun, et igaühest võib saada täht. Valik on teie!

Käes on jaanikuu – kõige lühemate ööde kuu. Vaevu jõuab päike mere taha vajuda, kui juba uus päev idakaarest tõuseb. Jaanipäev on meie rahvakalendris ja ajaarvamises tähtsal kohal. Eks öelda ju naljatamisi, et elame jõulust jaani ja jaanist jõulu. Jõuludeni on õnneks veel mõned kuud aega, aga jaanipäev koos jaanilõkke ja kõige sinna juurde kuuluvaga kohe-kohe ukse ees. Kuna tänavu on olnud väga soe ja kuiv maikuu, siis olgem tuld tehes väga ettevaatlikud ja hoolsad, et jaanitulest suuremat pahandust ei tekiks.

Juunikuusse jääb ka teine meie rahva jaoks oluline päev – Võidupüha. Sel päeval mõtleme ehk korraks rohkem neile, tänu kellele oleme saavutanud vabaduse ja ka sellele, kas me seda alati hinnata oskame.

Soovin kõigile valla lehe lugejatele ilusat suve! 
Eks see ilu on igaühe jaoks erinev – nii et võtke algavast suvest just see, mis on teie jaoks ilus ja meeldejätmist väärt. Koguge emotsioone ja rõõmsaid hetki, salvestage need mällu või fotodele või moosipurki, et siis sügisel, kui suur hall peale tuleb, oleks neid hea meenutada.

P.S. Juulikuus Toila valla lehte ei ilmu. Loodetavasti kohtume augustis.

Päikest kõigile!
Lea Rand

Tantsulaager Voka Rahvamajas tuleb taas!


Toila Vallavolikogu teated


Maikuu volikogus olid arutusel järgmised küsimused:

1. Kohtla-Nõmme lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Toila Vallavolikogu otsustas alates 01. septembrist 2018 kehtestada Kohtla-Nõmme lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määraks ühe lapse kohta kuus 20 eurot ja alates 01. aprillist 2019 Kohtla-Nõmme lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määraks ühe lapse kohta kuus 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.
Lastevanemate poolt kaetava osa maksmise korra kehtestab vallavalitsus.
Vastuvõetud määrusega tunnistati kehtetuks Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 26.11.2014.a. määrus nr 10 „Koolieelse lasteasutuse kulude lapsevanema kaetava osa määr ja tasumise kord”.
Uus määrus jõustub 1. septembril 2018.a.

2. Otsustati anda vallavalitsusele luba hanke „Toila valla tänavavalgustuse hooldustööd 2018-2020” korraldamiseks ning hankelepingu sõlmimiseks. 

3. Otsustati anda Rauz OÜ-le luba Suuretamme kinnistu (pindala 11.16 ha, maa sihtotstarve maatulundusmaa) Voka külas Toila vallas omandamiseks. 

4. Otsustati algatada Toila valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Otsusega on võimalik tutvuda Toila valla kodulehel http://toila.kovtp.ee/ ja tööpäevadel Toila Vallavalitsuses (aadress: Pikk tn 13a, Toila alevik, Toila vald, 41702, Ida-Virumaa). 

5. Otsustati nõustuda Kohtla-Nõmme valla poolt SA-le Eesti Kaevandusmuuseum antud laenu summas 30 000 eurot ja intresside tagasimakse ajatamisega järgmiselt: tagasimakse (laen ja intress) alates 25.05.2019 kuni 25.09.2019 ja 25.05.2020 kuni 25.09.2020. ja loobuda tähtajaks tagastamata laenusummalt (laen ja intress) kogunenud viivise nõudest summas 10 956 eurot ning mitte arvestada edaspidi viivist kuni laenusumma (laen ja intress) tagastamiseni. 

6. Otsustati võõrandada otsustuskorras ja tasuta enne 2003. aasta 1. jaanuari rajatud omandiõigust tõendavate dokumentideta kasutuses olevate garaažide ühiseks majandamiseks asutatud mittetulundusühingule Kohtla-Nõmme Garaažid järgmised Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosadesse kantud Toila vallale kuuluvad kinnisasjad: kinnistu nr 6406550 (asukoht: Ida-Viru maakond, Toila vald vald, Kohtla-Nõmme alev, Kaevurite põik 6); kinnistu nr 6876550 (asukoht: Ida-Viru maakond, Toila vald vald, Kohtla-Nõmme alev, Jaama tn 78); kinnistu nr 6960650 (asukoht: Ida-Viru maakond, Toila vald, Kohtla-Nõmme alev, Jaama tn 76); kinnistu nr 6373650 (asukoht: Ida-Viru maakond, Toila vald, Kohtla-Nõmme alev, Sauna tn 1). Volitati vallavanemat allkirjastama vallavara tasuta võõrandamise ja asjaõiguslepingud. Lepingu notariaalse tõestamise kulud ja riigilõiv jäävad vallavara omandaja kanda. 

7. Anti Toila vallavalitsusele luba võõrandada Toila vallale kuuluvad 250 aktsiaseltsi Uikala Prügila aktsiat.

Kõikide Toila Vallavolikogu istungite materjalidega on võimalik tutvuda Toila valla kodulehel http://toila.kovtp.eeAvatud rendikonkurss hoone rendile andmiseks


Toila Vallavalitsus kuulutab välja avatud rendikonkurssi Toila alevikus Mere pst 21 asuva hoone (endine Sadamakõrts) rendile andmiseks järgnevaks 10. aastaks, vt vallavalitsuse korraldus 22.05.2018 nr 149.

Mere pst 21 hoone (ehitise alune pind 262m2) antakse rendile aastaringselt toitlustus- ja meelelahutusteenuse pakkumiseks.

Rohkem infot rendikonkursi kohta Toila valla kodulehelt http://toila.kovtp.ee
Täiendav info ja hoone plaanid valla arendusnõunikult Mehis Luusilt telefon +372 520 9403, e-post mehis.luus@toila.ee
Valaste joa trepistiku ja matka-õpperaja rajamine


11. juunist 2018 alustatakse töid Valaste joa trepistiku ja matka-õpperaja rajamiseks Valastel. Töid teostab Nordpont OÜ ning omanikujärelvalve teenust osutab Eastconsult OÜ, Toila valla poolt on projektijuhiks arendusnõunik Mehis Luus. Projektimeeskonda kuuluvad lisaks vallavanem Eve East, abivallavanem Urmas Aunap, heakorraspetsialist Margit Juuse, Keskkonnaameti looduskasutuse spetsialist Janar Aleksandrov.


Tööde ajaplaan
Juuni
 • Ettevalmistustööd, ehitusplatsi mobilisatsioon, ajutiste liikluskorraldusvahendite paigaldamine
 • Läänepoolse parkimisplatsi olemasoleva täitepinnase väljakaeve, parkla kruusa-aluste ehitamine
 • Terastrepp nr 1 vundamentide ehitamine
Juuli
 • Terastrepp nr 1 montaaž
 • Terastrepp nr 1 vundamentide ehitamine
August
 • Laudraja, vaateplatvormide ja puit-treppide ehitamine
 • Idapoolse matkaraja ettevalmistustööd, parkla sulgemine, ehitusplatsi mobilisatsioon
 • Trepitorn nr 1 vundamendi aluse ettevalmistamine ja ehitamine
 • Trepitorn nr 1, nr 2, terastrepp nr 2 ja terastrepp nr 3 montaaž
 • Olemasoleva vaateplatvormi lammutamine ja utiliseerimine
September
 • Laudraja, vaateplatvormide ja puit-treppide ehitamine
 • Olemasoleva vaateplatvormi lammutamine ja utiliseerimine
 • Purde ehitamine laudrajale
 • Välimööbli paigaldus
Oluline on teada, et ligipääs Valaste joale on ehitusperioodil oluliselt piiratud, teatud perioodil täiesti välistatud. Objekti täielik valmimine on kavandatud oktoobrikuusse ning nö uue lahendusega on likvideeritud kõik olemasolevad amortiseerunud vaateplatvormid ning tagatud erinevate trepitornide ja trepistikuga ligipääs pankranniku alla kuni mereni, kust suundab matkarada pikki panga alust metsa läänesuunal ca 1 km. Valaste juga saab pärast projekti olema hästi vaadeldav erinevatest asukohtadest ning matkaraja erinevatele lõikudele paigaldatakse infotahvlid, mis tutvustavad klindiplatood.

Projekti rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus läbi Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi. Projekti kogumaksumus on 388 080.00 eurot, millest 85% moodustavad Euroopa Liidu vahendid.

Mehis Luus

Toila vallavalitsuse arendusnõunik