Wednesday, June 3, 2015

Lapsed liikluses


Kevade saabumine on alati toonud linnapilti rohkem kergliiklejaid ja eriti lapsi. Ei ole erandiks ka tänavune kevad. Üha enam märkame me enda ümber lapsi, kes mängivad ja jooksevad, sõidavad jalgrataste, rulade ja rulluiskudega. Kahjuks on alati selle kõige kõrval ka hulk ohtusid. Sageli kaotavad lapsed mängu hoos tähelepanu ning õnnetusjuhtumid on kerged juhtuma. Tänavu on Ida prefektuuri teenindatavas piirkonnas olnud juba mitmeid nii kergemaid kui ka raskemaid õnnetusi lastega. Kõige traagilisem õnnetus leidis aset 08.05.2015 Lääne-Virumaal Tamsalu vallas, kui liinibussist väljunud laps jooksis sõiduteele ja jäi auto alla. Liiklusõnnetuse tagajärjel laps hukkus. Sellised traagilised õnnetused tuletavad meile ikka ja jälle meede, et kergliikleja on liikluses kõige nõrgem pool. Lastega juhtuvad õnnetused ei jäta aga kedagi ükskõikseks ja sunnivad meid mõtlema sellele, mis oleks võinud olla teisiti.

Siinkohal ongi paslik kõigil mõelda ja meelde tuleta kõige lihtsamad tõed ja liiklusreeglid ning tuletada neid meelde ka meie väikestele liiklejatele.
  1. Liikluses tuleb olla tähelepanelik ja hoolas. Mänguhoos ei taju laps enda ümber toimuvat. Sageli näeme ka vastupidist pilti - näiteks nutitelefoniga pingsalt mängiv või kõrvaklappidega muusikat kuulav laps, olles oma mõtetes, ei märka enda ümber toimuvat.
  2. Jalgrattaga ja pisimopeediga teel sõites tuleb alla 16-aastane juht kandma kinnirihmatud jalgratturi kiivrit.
  3. kindlasti teed ületades ülekäigurajal ratta seljast maha tulla ja ratast käekõrval lükata, kuna sõites ei laiene teile tee esmaületaja eelis. Ülekäigurajal võib sõidutee ületada jalgrattaga või tasakaaluliikuriga sõites, kuid sel juhul ei ole reguleerimata ülekäigurajal jalgratturil ega tasakaaluliikuri juhil sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalgrattur või tasakaaluliikuri juht ületab ülekäigurajal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab. Ülekäigurajal sõiduteed ületades ei tohi jalgrattur ega tasakaaluliikuri juht ohustada sõiduteed ületavat jalakäijat;
  4. Kui käigusillale või -tunnelisse mineku koht, ülekäigurada, ülekäigukoht või ristmik ei ole kaugemal kui 100 meetrit, peab jalakäija sõiduteed ületama ainult nende kaudu. Nimetatud kohtadest kaugemal kui 100 meetrit tohib jalakäija sõiduteed ületada ainult siis, kui sõidutee on mõlemas suunas hästi näha ja sõidutee ületamisega ei tekitata liiklusohtu.
  5. Sõiduteed ületades ei tohi jalakäija asjatult viivitada ega seisma jääda. Rula, rulluiske või -suuski, tõukeratast või -kelku või muid sellesarnaseid vahendeid kasutav jalakäija peab sõidutee ületama jalakäija tavakiirusega.
Seoses eeltooduga politsei nimel palun kõiki liiklejaid olema tähelepanelikumad. Samuti palun lastevanematel seletada oma väikestele liiklejatele juba varakult liiklusreegleid.
 

Jõhvi politseijaoskonna

välijuht Egon Kollo

No comments:

Post a Comment