Thursday, February 5, 2015

Tähtsaid daatumeid Toila valla ajaloos 2015. aastal

595 aastat tagasi on esmakordselt mainitud Kirivere (hiljem Voka) küla.
320 aastat tagasi oli meie kandis suur näljahäda. Sadu kestis jaanipäevast mihklipäevani.
315 aastat tagasi 17. novembril kell 17 toimus vene väejuhi B. Šeremetjevi väeosa kokkupõrge Rootsi eelväega Pühajõe küla juures.
 
Pühajõe lahingu skeem. Foto ajakirjast Horisont 4/2011

225 aastat tagasi alustas tööd Valaste külakool.
160 aastat tagasi valmis Päite koolimaja.
155 aastat tagasi juulikuus haaras Toila maarahvast Liivimaalt alguse saanud väljarändamise soov.
145 aastat tagasi 20. detsembril avati Toilas uus kalmistu.
130 aastat tagasi asutati Voka mängukoor (juhataja Johannes Sarap).
105 aastat tagasi 12.-14. juunil võtsid Toila sega- ja pasunakoor osa VII üldlaulupeost Tallinnas.
95 aastat tagasi asutati Voka Hariduse Selts “Eha” ja Päite Hariduse Selts “Koit”, samal aastal registreeriti Rakvere-Paide Rahukohtu poolt 2. märtsil Konju Tarvitajate Ühisus “Kasu”, 10. mail Voka tulekahjukordade vastastikuse abistamise selts ja Toila Ranna Kalapüüdjate Ühisus, 12. juulil Voka valla põllumeeste kogu, 21. augustil Voka kartuliühistu ja 6. detsembril Türsamäe masinatarvitajate ühisus.
85 aastat tagasi 31. mail põles Abram Simoni ehitatud teatrimaja.
80 aastat tagasi ostsid töösturid G. Jelissejevilt Oru lossi ja pargi ning kinkisid selle Eesti riigipeale puhkekohaks. Selle ja järgneva aasta jooksul tehti lossis ja kõrvalhoonetes remont ning korrastati park.
70 aastat tagasi asutati Toila Kalakonservikombinaat.
65 aastat tagasi saadi põllumajanduskolhooside ühendamisega Toila külanõukogu üheksast kolhoosist kolm ja Sinimäe sovhoosi osakond.
30 aastat tagasi taasavati keskkooliklassid Toila koolis.
25 aastat tagasi 23. juunil õnnistas taastatud Pühajõe kirikuhoone piiskop Kuno Pajula.
20 aastat tagasi 17. juunil avati Oru pargis uus laululava ja toimus vabariiklik meestelaulu ja puhkpillimuusika päev.

Koostas Lea Rand

No comments:

Post a Comment