Tuesday, November 7, 2017

Kuldne sügis

T
ark, töine, saagirikas, värviline, vitamiinikuu, traditsioonide hoidmise kuu, muinasjutuliselt salapärane kuu- Naksitrallid on nende kaunite lisanditega märgistanud igat sügiskuud. Selliste sõnade luksus leiab ka tegevuste temaatikas kasutamist.

Lasteaia tuleviku arengute sõnastamine on samuti just sel sügisel plaanis. Et edasi minna, tuleb tagasi vaadata. Mida rõõmustavat lehelugejaga perioodist 2013-2017 jagada?
Voka elanikku, lasteaiatöötajat ja lasteaia kasutajat rõõmustab, et hoone ja õueala on ilusad. „Armas nagu Bullerby´s“ on üks heatahtlik lapsevanem öelnud. On heameel, et piiratud ressurssidest hoolimata on enamus hoonest kaetud internetiühendusega. Juhtkond on rahul, et on täidetud ettekirjutused ja tagatud vastavus eri ametkondade nõudmistele. Lasteaialaste kombel kniks ja kraaps tehtu eest hr Tiit Kuusmikule ja aitäh igale vallavalitsuse spetsialistile, kellega koostööd tehtud! Aitäh otsustajatele otsuste eest, mis võimaldasid käivitada ja teostada lasteaiahoone renoveerimistöid.
Rõõmustab, et õppe- ja kasvatustöösse ning arengutesse on kaasatud enamus töötajatest. Rõõmustab, et õppetegevuse rikastamiseks oleme osalenud projektidega taotlusvoorudes ning leidnud märkimisväärset lisarahastust heategevuslikes ettevõtmistes.

Mis tuleb mööduvast perioodist kaasa võtta lahenduste leidmiseks?
Mureks on kvalifitseeritud lasteaiaõpetajate nappus. Kurvastab, et õpetaja abide koolitamiseks napib raha. On hea, et lasteaiaõpetaja töö olulisust on tunnustatud- töötasu on seotud üldhariduskooli õpetaja töötasuga. Kuid haridust tõendav dokument ei pruugi olla töö kvaliteedi näitajaks. Milliste vahenditega diferentseerida palka? Vääriline töö vajaks väärilist palka. Kurvastab, et räägitakse tugisüsteemidest, kuid nö diagnoosimata erivajadused tugiisikut lapsele ei võimalda ja abi jääbki olematuks.

Kindlasti sooviks uuel perioodil õpetajatele kaasaegseid töövahendeid (arvuteid, digi- ja nutiseadmeid, esitlusvahendeid), mille abil ise uut õpivara luua, uusi teadmisi ja kasutamisoskusi lastele edasi anda. Millisel viisil liigume edasi lapsest lähtuva kasvatuse saavutamiseks? Kuidas koostööd partneritega edasi arendada? Kas Tarkade Laste Klubi mõttedki saavad arengukavasse sõnastatud? Tõotab tulla põnev aeg!
Kindlasti on uues arengukava 2018-2022 tegevuskavas sõnastatud tööd dokumendihalduse korraldamiseks, perearstikeskuse ruumide taastamine kaasaegseks rühmaruumiks, vee-, kanalisatsiooni- ning küttesüsteemide renoveerimised... Suurvallas saavad unistusedki vaid suured olla!

Kui tunned, et soovid lasteaia arengutes kaasa rääkida, siis oled teretulnud 15. novembril lasteaeda mõttetalgutele. Täpsem info lasteaia kodulehel www.vokalasteaed.edu.ee.

Hilissügis on laste jaoks ootuste aeg. Kõik täiskasvanudki on oodatud lasteaeda lahtiste uste päevale . Meie Jõuluootus on järjekorras juba kaheksas ja traditsiooniliselt teisel advendil, 10. detsembril algusega kell 11.00 lasteaia saalis. Ära jõuluetendusele hiline! On loodud võimalused tegutseda töötubades. Suupärasega saab maiustada heategevuslikus kohvikus. Avatud õnneloterii!
Oodatud on kodukandi kokkajad jõuluhõrgutistega kauplema ja nobenäpud oma toodangut pakkuma. Täpsem info ja eelregistreerimine 5. detsembriks tel. 3398294

Ideedeküllast ja teguderohket sügist soovides


Julie Laur
direktor

No comments:

Post a Comment