Wednesday, February 20, 2013

Tänavu on pärandkultuuri aasta

Kultuuriministeeriumi ettepanekul on 2013. aasta kuulutatud kultuuripärandi aastaks.
Kultuuripärandi aasta juhtmotiiv on „Pärijata pole pärandit“, mille eesmärk on teadvustada ja mõtestada kultuuripärandit laiema avalikkuse, eriti noorte hulgas. Teema-aasta on mõeldud kultuurimälestiste, pärimuskultuuri, vaimse kultuuripärandi, pärandkultuuri kui ka vähemusrahvuste pärandi tutvustamiseks.
Toila Raamatukogus on alates veebruari lõpust kuuks ajaks üleval näitus „Pärandkultuur maastikus“.
Näitus on kokkuvõte aastatel 2005-2011 EL vahenditega läbi viidud mittekaitstava pärandkultuuri objektide kaardistamisest ning suunab külastajat märkama maastikus kasutusest välja jäänud inimtegevuse märke, neid uurima ja hooldama.
Pärandkultuuriobjektid Toila vallas: Toila kalasuitsutamise ahjud, Voka tellisetehas, Voka keldrid-kahurialused, Mägara oja sild, Lagedi veski.

Alanud pärandiaastal on sobiv oma koduümbrus üle vaadata, uurida kodulugu ning talletada see tulevaste põlvede jaoks, kevade saabudes aga teha talgutel korda mõni võssakasvanud pärandkultuuriobjekt.

Lea Rand


No comments:

Post a Comment