Friday, December 12, 2014

Toila Vallavalitsus teatab, et alates 1. jaanuarist 2015 muutuvad osalus- ja õppetasud Voka lasteaias Naksitrallid ning Toila Muusika- ja Kunstikoolis.

Voka lasteaias Naksitrallid on alates uuest aastast kehtestatud lastevanemate poolt kaetava osa määraks ühe lapse kohta kuus 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Alates 01.01.2015.a. on Voka lasteaias lapsevanema osalustasu 19,50 eurot, kuna Vabariigi Valitsus on kehtestanud 2015. aasta palga alammääraks 390 eurot kuus.
Alus: Toila Vallavolikogu 22.10.2014.a. määrus nr 9 (https://www.riigiteataja.ee/akt/428102014007)

Toila Muusika- ja Kunstikoolis on kehtestatud alates 01.01.2015.a. alljärgnevad õppetasud:
1) täisõpe 12 eurot ühes õppekuus;
2) individuaalõpe muusikaosakonnas 9 eurot ühes õppekuus;
3) ettevalmistuskursus kunstiosakonnas 7 eurot ühes õppekuus.
Alus: Toila Vallavalitsuse 06.10.2014.a. määrus nr 1 (https://www.riigiteataja.ee/akt/404112014009)

No comments:

Post a Comment