Friday, December 12, 2014

Vallavanema aastalõpu pöördumine


Armsad Toila valla inimesed!

Ajaratas on tegemas oma järjekordset täispööret. Käes on jõuluaeg ja ega uus aastagi enam kaugel ole. Aeg on seesugune, et kõik soovivad olla üksteise suhtes veidi vaoshoitumad, sõbralikumad, aupaklikumad. See ei tähenda, et seda ei oldaks ega tehtaks igapäevaselt, lihtsalt aeg on selline, et tahaks nagu veel rohkem ja paremini.
Vallavalitsuse poolt tagasivaadatuna tahaks öelda, et vahel kipub aasta jooksul soov ja mõte liikuma kiiremini kui aeg seda võimaldab.
Mõtted ja soovid, mis eelmise aasta lõpul käesolevaks aastaks kinnitust said, ei ole mitte just kõik täitunud nii nagu oli soov – või osaliselt ehk siiski.
Tõsi – plaanid, mis teede ja tänavate ehituse osas käeolevaks aastaks vastu võeti, said teoks.
Musta katte alla said Lõuna-Konju tee, Lõokese tänav, Vaivina-Sillamäe tolmune teeosa.
Renoveeritud on Oru parkla bussipeatus, Toila Gümnaasiumi parklasse viiv tee, parandatud terviseraja looduskahjustatud osa. Järgmiseks aastaks on plaan Suvila tee musta katte alla saada ja siis peab veidi aru pidama ja mõtlema, kuidas teedemajandusega edasi minna.
Viiest ehitatavast objektist, mis otseselt või kaudselt valla elanikke seob, said valmis Toila veepuhastusjaam, Toila seltsimaja, Oru Pargi Valge maja. Voka lasteaia fassaad on pooleli ja Voka rahvamaja ehitus liigub juba uude aastasse.
Kahjuks on veetrassi projekt Lepa tänaval juba kolmandat korda jälle kord uude aastasse lükkunud.
Kultuuri- ja spordisündmuste kalender ületas iseennast soovitust paremini.
Lisaks said renoveeritud Föhrenhofi väljal Kultuuri- ja spordikeskuse alla kuuluvad scate park ja tenniseväljaku aed.
Suvine laulupeotuli, mis liikus läbi Toila valla, oli paljudele külalistele suureks üllatuseks. Kõrgelt hinnati vallaelanike osa suhtumises oma valda, oma elukeskkonda, selle hoidmist, hoolt ja säilitamist, kogukonna ühtekuuluvust.
Need muljed, mis siit kaasa viidi, olid ääretult head ja see öeldi välja ka Tartus toimunud ülevabariigilisel tänuüritusel.
Kiitus teile, head valla inimesed!
Toila vallavolikogu ja vallavalitsus omalt poolt püüavad valla tegemistes kõigi ja kõigega ühist sammu pidada.
Tulles tagasi saabuvate jõulude ja uue aasta juurde, lubage kõigile soovida rahulikku jõuluaega, veel selle aasta soovide täitumist, soovida meile kõigile muretut algavat aastat, armastust ja üksteisemõistmist!

Austusega,
Tiit Kuusmik
vallavanem
No comments:

Post a Comment