Thursday, May 4, 2017

Hooldusabi kodus – asjatundlik nõuanne ja igakülgne toetus omastehooldajale


Maailmas on vaid nelja sorti inimesi:
need, kes on olnud omastehooldajad,
need, kes on omastehooldajad,
need, kellest saavad omastehooldajad,
ja need, kes vajavad omastehooldajaid
Rosalynn Carter

Kui palju inimesi ärkab Eestis hommikuti esimese mõttega oma lähedasele, muretsedes tema tervise ja heaolu pärast, ei osata täpselt öelda, kuid nad kõik on omastehooldajad, kes on võtnud vastutuse pereliikme või lähedase hoolduse korraldamise eest. Omastehooldaja võib olla igas vanuses inimene, kes hooldab pereliiget või lähedast, kes haigusest, puudest või muust erivajadusest tingituna vajab abi oma igapäevaelu toimingutes. Omastehoolduse aluseks on lähedane suhe, mis oli olemas juba enne hooldusvajaduse tekkimist.

Omastehooldus pereelu osana võib muuta senist elukorraldust, tuua kaasa mitmeid uusi kohustusi, mis saavad igapäevasteks väljakutseteks töö- ja eraelu tasakaalustamisel. Suurenenud vastutus, lähedase igapäevane abistamine ja pidev järelevalve, hooldustoimingud, abi- ja hooldusvahendite kasutamine ja palju muud, eeldab koostööd erinevate asjatundjatega nii sotsiaal- kui tervishoiuvaldkonnast. Omastehooldaja ülesanne on säilitada tavapärane sotsiaalne võrgustik nii iseendale kui lähedasele ning luua uusi koostöösuhteid, et jagada vastutust ja hoolduskoormust. See tagab omastehooldaja heaolu ja võimalikult iseseiseva toimetuleku.

Hooldusabi kodus keskendub omastehooldajatele, eelkõige neile, kellel hoolduskohustus on tulnud ootamatult või alles algusjärgus ning vajadus oskusteabe järele kõige suurem. Perekonnaliikme esmakordne hooldusvajaduse ilmnemine paneb ülejäänud lähedased uude rolli, raske on orienteeruda pakutavates meditsiini- ja sotsiaalteenustes, puudub oskus kasutada hooldus- ja abivahendeid, ei teata midagi tervist säästvatest töövõtetest ega ergonoomikast.

Hooldusabi omastehooldaja koduses keskkonnas on praktiline abi, juhendamine, kus analüüsitakse hooldusega tekkinud olukorda ja püütakse leida lahendusi. Üheskoos kaardistatakse hoolduse korraldus, leitakse sobivad abi- ja hooldusvahendid, tutvutakse õigete hooldusvõtetega. Kodune hooldusabi toetab igapäevaeluga toimetulekut, aitab säilitada harjumuspärast elukvaliteeti ning annab oskuse ühitada palgatöö ja hoolduskohustus. Teatud olukordades on võimalik ja mõistlik ühendada hooldusabi ja omastehooldaja lühiajaline asendusteenus tema kodus.


Kas sina oled omastehooldaja? Mõned järgnevad küsimused aitavad selle üle mõtiskleda ja selgusele jõuda: sinu lähedane on haigestunud või kaotanud tegevusvõime; aitad teda igapäevaelu toimingutes; sinu töökoormus kodus on suurenenud; muretsed sageli oma lähedase ja omaenese muutunud olukorra pärast; sinu lähedase iseloom on muutunud; sul on aina vähem vaba aega; sinu enda soovid ja vajadused on jäänud tagaplaanile; sinu ööuni on jäänud liiga lühikeseks; sinu sõpruskond on jäänud kitsamaks; sinu enda tervis on halvenenud; vastutuse jagunemine perekonnas on muutunud; lisandunud on suhtlemine sotsiaal- ja tervishoiuasutustega; pead otsima endale asendaja kui soovid kodust lahkuda; oled kodus pidanud leidma koha nii hooldus- kui abivahenditele; oled märganud, et kõik eelnevalt mainitud asjaolud on tekitanud sinus pingeid ja lisakoormust?

Hooldusabist kodus saad rühmas arutleda ja mõtteid vahetada Voka Rahvamajas Metsa tn 2 igal kolmapäeval kell 10.30-13.00. Isiklikuks konsultatsiooniks on hea ette helistada ja kokku leppida täpsemalt: Kaja Rebane, tel.: 55547129 või e-post: kajarebane123@hot.ee .
Hooldusabi kodus on omastehooldajale tasuta, teenust osutab MTÜ Meie Heaolu, tegevust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu, Tena Eesti ja MTÜ Eesti Omastehooldus.


No comments:

Post a Comment