Tuesday, December 12, 2017

Õpetajavahetus lasteaias – uus kogemus

Õpetajavahetus on koolides üsna levinud, aga lasteaedades on see uudne kogemuste omandamise ja vahetamise vorm.
Soov ennast proovile panna hakkas idanema sügisel tehtud ettepanekust. Nimelt lasteaed ”Aljonuška” eesti keele õpetaja soovis, et meie, kui hea eesti keele keskkonnaga lasteaed tutvustaks keelekümblusrühmadele eesti rahvakombeid, näiteks kadripäeva. Andsin esimese hooga nõusoleku. Vastakad tunded tekkisid oktoobri keskpaigast. Ühelt poolt oli põnev viia teises lasteaias läbi üks pidu. Teisalt aga, lähed teise keskkonda ja võõraste laste juurde. Hirmutav oli keelebarjäär. Lubadus sai antud ja lubadusi tuleb täita!
Ettevalmistusperioodil sai uuritud nii mõndagi raamatut, et olla ikka päriselt kadripäeva kommetega kursis. Otsisin ja valmistasin ette mänge, harjutasime lastega laulu. Kampa sai haaratud mõned ettevõtlikud ja julged lapsed, kes soovisid ise teistele lastele mõistatusi öelda. Kõige enam võttis aega niiöelda „õpilasvahetuse” raames läbiviidava tegevuse läbi mõtlemiseks. Tegevus, mis oleks jõukohane ka vene keelt kõneleva lapsele ja haakus ülejäänud kommetega. Otsustasin meisterdada lastega lõngast „kadrititte” .
Kadripäev lasteaias „Aljonuśka” kulges mõnusas rütmis: laulud, mängud (ka väike võistlusmoment), tantsud. Vastuvõtt oli soe. Pererahvas oli kenasti rahvuslikes riietes. Põnevust ja lusti jätkus mõlema lasteaia lastele. Ka meisterdamistegevuse läbiviimine „Mesimummi” rühma lastega osutus oodatust lihtsamaks. Lapsed olid nii kaasa haaratud ja toimekad. Südame tegi soojaks laste siiras tänu ja säravad silmad. Hinges oli mõnus ja kerge tunne.
Side sai loodud ja kevadel ootame „Mesimumme” Kollastele Naksidele külla, et taas koos mõnusalt aega veeta.
Kokkuvõtteks võin öelda, et „Ettevõtliku kooli” hoiak: „Tahan – suudan – teen” on soovi korral jõukohane kõigile.


Külli Mänd

vanemõpetaja

No comments:

Post a Comment