Friday, March 16, 2018

Hea Toila valla inimene!


Paljusid Eestimaa omavalitsusi on puudutanud 2017. aastal toimunud haldusreform, mille tulemusel moodustunud omavalitsuste tegevus ja areng on tugevalt mõjutatud ühinenud omavalitsuste varasematest tegevustest (erinevad hanked on läbi viidud ja projektid on algatatud ning nende elluviimiseks on raha saadud), millega tuleb edasi tegelda uuel omavalitsusel. Nii on ka Toila vallas.

Uue omavalitsuse igapäevaste tööde hulk on väga laiapõhjaline. On mõistetav, et kogukonna inimesed ootavad kiireid olemasolevate probleemide lahendusi nendele asjadele, mis on varasemast ajast lahenduseta jäänud või on ootused kiiremateks uuteks arenguteks.
Vallavalitsuse ees on korraga eri piirkondade lahendamist vajavad probleemid (teede-tänavate korrashoid, tänavavalgustus, ühistransport, heakord jne), uue omavalitsuse struktuuri loomine, Kohtla-Nõmmel asuvate vallale kuuluvate eluohtlike majade küsimused.
Reformi protsessi käigus sõlmiti Kohtla-Nõmme, Kohtla ja Toila valdade ühinemisleping, kus on kohustusena kokku lepitud kolme piirkonna teede-tänavate korrastamine ja tänavavalgustuse korrastamine ning nende tööde tegemiseks tuleb ette valmistada hanked ja nende tööde teostamine on esmane prioriteet.

Siinkohal nimetan objektid, millega vallavalitsus on tegelenud ja tegeleb jätkuvalt:
Kohtla-Nõmmel asuv SA Eesti Kaevandusmuuseum (koostöö muuseumi nõukoguga tegevusvõimekuse taastamiseks), Kohtla-Nõmme rahvamaja (analüüsinud eksperthinnanguid ja rahalist võimekust, koondanud kõik andmed rahvamaja kasutuse kohta ning teinud analüüsi, kohtunud erinevate Kohtla-Nõmme inimestega, kohapeal vaadanud üle kõik hoones asuvad ruumid, kujundanud majanduslikult põhjendatud ettepanekud kultuuritegevuse jätkamiseks, teinud koostööd päästekeskusega tagamaks hoone ülevaatamine, et ennetada õnnetusi), Kohtla-Nõmme suusamaja (rendilepingute  ülevaatamine ja valgustatud suusaradade toimimise tagamine), SA Kukruse mõis ja muinsuskaitsealused hooned, Valaste trepistiku projekti jätkamine.   
Need objektid on vaid üks osa vallavalitsuse igapäevasest tegevusest.

Saabumas on kevad ja juba nüüd tuleb hakata mõtlema oma elukeskkonna korrastamisele.
Kutsun teid kõiki aktiivselt mõtlema ja andma vallavalitsusele teada nendest kohtadest, hoonetest, mis vajaksid meie kõigi ühispanusena kordategemist või koristamist. Teen üleskutse kõikidele valla inimestele – panustada vabatahtlikult meie oma valla heakorda.

Vallavanem
Eve East

No comments:

Post a Comment