Friday, March 16, 2018

Siin Vokas on meil üks tore maja....


Nende Naksitrallide lasteaia 2011. aastal loodud laulu sõnadega on üpriski paslik suurvalla rahvale väikese lasteaia toredustest Eesti  100. juubeliaasta tähistamise valguses pajatada.

Riigi sajanditagusesse ajalukku on meil kasvandikega pisut keeruline vaadata. Tänased lapsed tunnevad meie rahvussümboolikat, õpivad  hümni, kuid juubeliaastat on mõistagi tore tähistada tänastest kordaminekutest pajatades ja nende üle rõõmu tundes. Traditsiooniliselt oleme lasteaia sünnipäeva tähistanud mänguhommikuna, kus ka nimitegelased Muhv, Sammalhabe ja Kingpool koos Hiirekesega kohal. Seekord pühitsesime Eesti Vabariigi 100. ja lasteaia 42. sünnipäeva üheskoos külalistega piduliku tänuüritusena. Lauldi kodust ja sünnipäevast, tantsiti ning tänati vanemaid ja otsustajaid, kellel oluline panus lasteaia-aastasse. Kahjuks lasteaiasaal ei mahuta kõiki, keda tänada soovime. Seetõttu on leheveergudel hea võimalus tänada lisaks inimesi ja asutusi, kes lasteaiapäeva mitmekülgsust kas õppimiskohtade või tegevuste näol võimaldavad: Helle Astok, Tiina Peedor, Jekaterina Loide, jalgpalliklubi Noova ning Toila Sanatoorium, Spordi- ja Kultuurikeskus. Tänud teile!

Tänasime ja tunnustasime oma kolleegi Külli tegusust, kes lisaks õpetaja ja õppealajuhataja tööle, tantsides naisrühmas Kiiguri, omandades pikas koolituses uusi käsi-ja müügitöö oskusi, suutis vähem kui aastaga kududa 30 kirivööd ja Virumaa 12 vööst ka Eesti sünnipäevaks raamatukogudes väljapanekud korraldada!

Milliseid rõõme veel jagada? On tähtis, et Arengukava 2018-2022 valmis koostöös ja erinevate osapooltega.
On oluline, uued noored lasteaiaõpetajad on õppimis-ja kohanemisvõimelised ja neid on jätkuvalt vajadusel asendamas staažikad pedagoogid. Selgi aastal on kaks õpetajat, kes läbimas mentorikoolitust, et saada teadmisi ning oskusi noore õpetaja toetamiseks.
On lootustandev, et perearstikeskusest vabanenud ruumide remondiks on omavalitsuse spetsialisti poolt esitatud rahastustaotlus.

Juhtkond osaleb muudatuste ja muutuste juhtimise alases koolituses. Loodame saada praktiliste kodutööde kaudu juhtnööre muutuse – kuidas hõbetaseme „Ettevõtliku lasteaiana“ viia TULEM-i rakendamine parimal moel iga uue, aga ka staažika õpetajani. TULEM on tähekombinatsioon, mis sisaldab ettevõtliku õppe põhimõtteid. Sihi sisuks on see, et õpetajatel on omandatud oskused-tööriistad ja neil on oskus „tööriistu” lastele jagada. Eesmärgiks on, et lapses säiliks loomupärane uudishimu, kujuneksid oskused vastutustundlikult oma ideid realiseerida ja kogeks enda ja oma tegemiste tähtsust päriselus. Ka Ettevõtliku Kooli turundusstrateegia töörühmades osalemine annab teadmisi ja kindlasti aitab kaasa meie idee realiseerumisele.
Rõõmustab, et Eesti 100. sünnipäeva aastal tunnustati Kodukirja „Kauni Kodu“ konkursil I lasteaiana just Voka Naksitralle. Omamoodi märgilised olid, et konkurss toimus 25. korda ja lasteaia esindus oli 1. veebruaril kutsutud  pidulikule vastuvõtule just sel aastal 300 aasta vanuseks saavasse Kadrioru Kunstimuuseumisse! Loomulikult tunnustus kohustab ja innustab unistusi ellu viima.

Mured? Haigused....
Väljakutsed? Innove korraldas 2017. aasta kevadel üle-eestilise lasteaedade rahuloluküsitluse. Saime 1. märtsil tagasiside, millest selgub, et lastevanemate hinnang meie mainele oli tol ajal kogu valimi keskmisest kõrgem. Soovin, et hoolimata halbadest aegadest  suudaksime lasteaiana ja inimestena olla usaldusväärsed partnerid ja parimad meie laste heaks!

Päikselist kevade algust!
Julie Laur
Foto: Külli Mänd

No comments:

Post a Comment