Thursday, April 5, 2018

Hea Toila valla inimene!


Toila Vallavalitsus on oma tegevust hoogsalt jätkanud. 
Viie kuu jooksul peale vallavalitsuse kinnitamist on toimunud üheksa vallavalitsuse istungit ning läbi vaadatud ja otsustatud 115 küsimust.

Ja nüüd suurematest teemadest ja tegevustest, millega oleme tegelenud ja mitmetega, mis on pikemaajalised, jätkame: 
oleme kinnitanud jäätmeveo hanke tulemused Kohtla ja Kohtla-Nõmme piirkonnas, alustanud tegevust hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks Toila valla haljasalade hankeks 2018-2019. 
Esitasime Muinsuskaitseametile taotluse varasemalt projekteerimiseks, nüüd aga rahaeralduseks Kukruse mõisa kuivati konserveerimiseks, mis on valla eelarve mõistes soodsam ja majanduslikult mõistlikum. Muinsuskaitseamet nõustus ning edasi tegeleme mõisa kuivati konserveerimiseks vajaliku protsessiga. 
Kinnitasime hanke Valaste joa trepistiku ja matka-õpperaja tulemused ja sõlmisime lepingu parimaks pakkujaks osutunud NORDPONT osaühinguga.
Oleme põhjalikult tutvunud SA Eesti Kaevandusmuuseumi, SA Kukruse Polaarmõisa ja AS Toila V.V. tegevuste ja võimalike tulevikuplaanidega ning tulemusena on kaevandusmuuseumil hästitoimiv nõukogu ja nõukogu poolt on valitud uus juhatuse liige; kinnitasime uueks tähtajaks sama nõukogu AS-le Toila V.V. ning hetkel tegeleme Kukruse Polaarmõisa tuleviku plaaneerimisega.

Loomulikult jätkuvad tegevused Kohtla-Nõmme rahvamaja fassaadi projektiga ning laululava projektiga ja seda ikka koostöös kogukonnaga. 
Toimub aktiivne kirjavahetus ja läbirääkimised varasematel aastatel sõlmitud rentnikega, mis sugugi alati kerge ei ole. Vallavalitsuse eesmärk on lepingute tingimused üle vaadates arvestada valla eelarve võimalusi ning vallavara kasutamise sihipärasust ja vajalikkust.

Toila valla 2018. aasta eelarve on vastu võetud ja sellest tulenevalt alustame tegevustega ühinemislepingus kinnitatud investeeringute protsessiga – tänavavalgustus, teed/tänavad.

Algatasime Toila valla arengukava 2019-2023 ning hetkel peame läbirääkimisi 

tingimuste üle arengukava koostamist juhtiva konsultandiga. 

Arengukava koostamine on meie kõigi ühine huvi ja selleks võimaldame 

erinevaid kanaleid kasutades kõigil valla inimestel kaasa rääkida ning 

ettepanekuid teha, kes seda soovivad. 

Koostamise protsessist anname ülevaadet nii vallalehe, kui valla veebilehe kaudu

ja sellepärast jälgige informatsiooni. 

Toila vald osaleb Päästeameti projektis „Kodud tuleohutuks”, mille raames on 

välja selgitatud need majapidamised, kes kõige rohkem abi vajavad.  

Vallavalitsuse ettepanekul on vallavolikogu kinnitanud uue vallavalitsuse 

struktuuri, mis hakkab kehtima 1. maist 2018, millest järgmises valla lehes 

juba pikemalt.
 
Vallavanem
Eve East


No comments:

Post a Comment