Friday, June 2, 2017

Selleks tahaksin öelda ma sulle, kes hooldad sa omast...

... Armasta teda nii palju, et armastad eelkõige ennast. Hoolitse enda eest, enda jaksamise eest. Alles siis võid sa hoolitseda teise eest ja pakkuda talle tuge ja armastust!

Mida tähendab omastehooldus? See ei piirdugi kahe sõnaga – omakse hooldamine, vaid see on palju laiem mõiste ja omaette maailm. Päriselt saavad sellest aru ilmselt ainult need, kes selle teemaga isiklikult kokku on puutunud. Nii kaua, kui meie riigis on veel inimesi, kes ei saa aru, mida tähendab omastehooldus, peab sellest jätkuvalt rääkima.
17. mail said Vokas kokku meie valla omastehooldajad ja teemast huvitatud. Toimus projekti „Hooldusabi kodus“ esimene kokkusaamine.
Hooldusabi kodus on omastehooldajatele suunatud teenus, mille osutamist koordineerib MTÜ Meie Heaolu.
Hooldusabi kodus keskendub omastehooldajatele, eelkõige neile, kelle hoolduskohustus on tulnud ootamatult või alles algusjärgus ning vajadus oskusteabe järele kõige suurem.
Perekonnaliikme esmakordne hooldusvajaduse ilmnemine paneb ülejäänud lähedased uude rolli, raske on orienteeruda pakutavates tervishoiu - ja sotsiaalteenustes, puudub oskus kasutada hooldus- ja abivahendeid, ei teata midagi omastehooldaja ega hooldatava tervist säästvatest töövõtetest.
Hooldusabi koduses keskkonnas on praktiline abi, juhendamine, kus analüüsitakse hooldusega tekkinud olukorda ja püütakse leida lahendusi. Üheskoos kaardistatakse hoolduse korraldus, leitakse sobivad abi- ja hooldusvahendid, tutvutakse õigete hooldusvõtetega. Kodune hooldusabi toetab igapäevaeluga toimetulekut, aitab säilitada harjumuspärast elukvaliteeti ning annab oskuse ühitada palgatöö ja hoolduskohustus. Teatud olukordades on võimalik ja mõistlik ühendada hooldusabi ja omastehooldaja lühiajaline asendusteenus tema kodus.

Kohtumisel osales ka MTÜ Eesti Omastehooldus juhatuse liige Ivar Paimre, kes rääkis ühingu tegemistest ja oma kogemustest seoses omastehooldusega.
MTÜ Eesti Omastehooldus loodi 24. veebruaril 2011. aastal eesmärgiga parandada kodus pereliikmeid ja lähedasi hooldavate inimeste olukorda. Põhiülesandeks on omastehooldajate ja nende pereliikmete, piirkondlike tugi- ja kogemusrühmade ja kõikide hooldajatööd väärtustavate inimeste toetamine ja arendamine. Ühingul on kogemusrühmad üle Eesti ja 140 registreeritud liiget.
Samas, kui palju Eestis omastehooldajaid üldse on, seda ei tea keegi, sest paljud inimesed teevad seda igapäevast rasket tööd ilma, et nad endast kusagil märku annaksid.
Kaido Voogla Abivahendikeskusest tutvustas ennast ja abivajajat säästvaid ergonoomilisi töövõtteid ja abivahendeid. Õiged töövõtted ja vahendid on koduse hoolduse juures väga olulised, sest sageli on just nende puudumine või eiramine põhjuseks, mis hooldajast ei ole piisavalt abi või lausa tehakse enda tervisele liiga. Abivahendikeskusel on müügi- ja laenutuspunkt ka Jõhvis Jewe keskuse 2. korrusel. Seal on saadaval erinevad invaabivahendid, liikumisabivahendid, ortoosid, tallatoed, olmeabivahendid, põetushoolduvahendid, taastusravivahendid.
Mäetaguse abivallavanem Kairi Soomer ja Ida-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Evi Kruzman rääkisid sellest, kuidas omavalitsus ja riik saavad olla ja peaksid omastehooldajatele toeks ja abiks olema.

„Hooldusabi kodus“ keskne kontaktpunkt asub Voka Rahvamaja, I korrusel, Narva mnt 2, Voka. Igal kolmapäeval kell 10.30-13.00 on võimalik osaleda rühmaaruteludes ja tutvuda hooldusabi võimalustega kodus.
Täiendav informatsioon e-posti teel: kajarebane123@hot.ee või telefonil 555 47129.
Hooldusabi kodus on omastehooldajale tasuta, tegevust toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu, MTÜ Meie Heaolu ja MTÜ Eesti Omastehooldus.


Lea Rand

No comments:

Post a Comment