Wednesday, May 2, 2018

Keskonnamõjude hindamine


Toila Vallavalitsuse 04.04.2018 korraldusega nr 82 „Keskonnamõju hindamise algatamine projekteerimistingimuste väljastamise menetluses” algatati keskonnamõjude hindamine Toila vallas Toila alevikus Jõe tn 12 Viru Rand OÜ kalatööstuse laiendamiseks heitvee puhastusrajatistele projekteerimistingimuste väljastamise menetluses.

Otsustaja on Toila Vallavalitsus Pikk tn 13a Toila, e-post toilavv@toila.ee.
Arendaja on Viru Rand OÜ Jõe tn 12 Toila, e-post igor@virurand.ee.
Keskkonnamõjude hindamise käigus selgitatakse välja keskkonnauuringute vajadus ja piiriülese keskkonnamõju hindamise vajadus.


No comments:

Post a Comment