Wednesday, May 2, 2018

Vallavalitsuse uus struktuur


Aprilli kuu ajalehes lubasin kirjutada uuest vallavalitsuse struktuurist, mis hakkas toimima 1. maist 2018.

Haldusreformi tulemusel moodustunud uues Toila vallas otsustasime, 

et teenistujate osas teeme pikema ülemineku aja ja 1. jaanuarist 

jäid teenistusse kõik inimesed, kes olid tööl endistes omavalitsustes.
 
Üleminekuperioodil hindasime vajadusi nii ametikohtade kui inimeste arvu osas. 
 
Rasked otsused on nüüdseks tehtud ning 1. maist töötab Toila Vallavalitsuses 26 inimest.

Uues Toila vallas jäävad ka edaspidi avatuks Kohtla-Nõmmel ja Järve külas asuvad teenuskeskused. Järve külas asuva teenuskeskuse asukoht muutub niipea, kui saame lahendatud tehnilised küsimused. Teenuskeskuse uueks asukohaks saab olema Järve noortekeskuse maja. Asukoha muutumise ajast teavitame.


Järve teenuskeskuses jätkab infospetsialistina Tiina Albi, keskkonnaspetsialistina Margit Juuse, noorsoo- ja lastekaitsespetsialistina Kersti Tammesaar.
Kohtla-Nõmme teenuskeskuses jätkavad tööd info- ja andmekaitsespetsialist Ülle Aul ning raamatupidaja Eha Süda. Sotsiaalala spetsialistid korraldavad vastuvõtte nii teenuskeskustes kui jõuavad abivajajateni otse.
Ka Toila vallamajas on sotsiaalvaldkonna spetsialistide vastuvõtt tagatud. Ametis jätkavad Krista Kool ja Meeri Mehide.

Valla hariduse, kultuuri, noorsootöö ja sotsiaalteemade valdkonda juhib abivallavanem Kerda Eiert.

Majanduse valdkonda juhib alates 16. aprillist abivallavanem Urmas Aunap. Abivallavanema valdkondadeks on ehituse, planeerimise, maakorralduse, keskkonna, teede, tänavavalgustuse jm teemad. Planeerimisspetsialistina jätkab Hannes Kohtring. Vallavaraspetsialistina (ka heakord) on alates 19. aprillist ametis Kristel Sammel. Struktuuri kuuluvad ka viis heakorratöötajat ja kalmistukorraldaja.

Nagu näha võib, ei ole kõik spetsialistid koondunud Toila vallamajja. Nii sotsiaal- kui majandusvaldkonna spetsialistide asukohad on Toilas ja Kohtlas ning toimuvad ka vastuvõtud Kohtla-Nõmme teenuskeskuses. Aeg näitab, kuidas töö korralduslikult on kõige mõistlikum. Igapäevast tööd korraldame vastavalt kogukonna vajadusele.

Piirkondade elanikud saavad oma küsimuste ja probleemidaga ka edaspidi kohapealsesse teeninduskeskusse pöörduda, ent helistada võib ka otse vastava valdkonna spetsialistile.

Vallasekretärina jätkab Jana Kangur ja registripidajana Lija Pojo.
Raamatupidamises jätkab pearaamatupidajana Silja Vask ja raamatupidajatena jäävad tööle Ly-Ene Onton, Eha Süda ja Kaja Konsa.
Arendusnõunikuna jätkab Mehis Luus ning IT-spetsialistina Karel Niine.

Uudsena on loodud sisekontrolöri ametikoht, mille täitmiseks korraldatakse konkurss.

Soovime kogu meeskonnaga kõigile valla inimestele parimat ning teeme koostööd meie valla elukeskkonna arendamise nimel.

Lugupidamisega
Eve East
vallavanem

No comments:

Post a Comment