Wednesday, May 2, 2018

Toila Gümnaasium hakkab kasutama Stuudiumit


Toila Gümnaasium kasutab eKooli alates 2006/2007 õppeaastast. 

Kui sinnamaani oli loomulik, et õpilased ja õpetajad kasutasid paberpäevikuid, siis aina enam digitaliseeruv maailm tõi vajaduse koolis e-päevikule üle minna. Eesti koolides on kasutusel mitmeid e-päevikuid, neist kõige levinumad on eKool ja Stuudium.

EKooli on aastate jooksul arendatud ja lisandunud on mitmeid funktsioone, kuid igapäevatöös ei ole kasutajad alati rahul. Sügisel jõudis kooli hoolekogusse õpilasomavalitsuse ettepanek, minna üle Stuudiumile. Hoolekogu arutas seda teemat mitmel koosolekul ja tegi taustauuringuid Stuudiumi kasutajate hulgas. Stuudiumi kasutajate tagasiside oli väga positiivne. Hoolekogu seisukoht oli, et kõige olulisem on e-päeviku kasutusmugavus ja funktsionaalsus just õpilaste ja õpetajate jaoks.

Mitmed koolid, kus esialgu kasutati eKooli, on tänaseks Stuudiumile üle läinud. Oleme eKooliga harjunud ja ei taha ehk esmapilgul sellele midagi ette heita, kuid lapsed, õpetajaid ja lapsevanemad, kes on mõlemat e-päevikut kasutanud, oskavad eKooli ja Stuudiumit võrrelda.

Õpilased tõid välja Stuudiumi paremad võimalused otsesuhtluseks õpetajatega, mis on kiire ja operatiiivne. Oluliseks peeti Stuudiumi TERA-kausta, mis võimaldab õpetajal üles laadida erinevaid mahukaid faile, mis on õpilastele ka hiljem lihtsalt leitavad ja kasutatavad (näiteks kordamisküsimused, reeglid, kogumikud). Lisaks toodi esile Stuudiumi kasutusmugavust nutiseadmetega ja funktsioonide rohkust. Õpilaste jaoks oli loomulikult plussiks see, et peale teatud kellaaega ei ole õpetajatel enam võimalust kodutöid lisada, samuti kiideti kontrolltööde graafikut ning puudumiste kalendersüsteemi, mis on ülevaatlikumad.

Õpetajate jaoks on Stuudiumis loogilisem aruandlussüsteem. Lihtsamaks muutub süsteemi administreerimine. Stuudiumit tõsteti esile ka infovahetuse seisukohast. Süsteem võimaldab lisaks ka ühiskasutuses olevate õppevahendite või ruumide broneerimist. Stuudiumi võimalustest võib huviline saada ka ise ülevaate https://stuudium.com/

Kool korraldas küsitluse eKooli kohta ka lastevanemate, õpetajate ja õpilaste hulgas. Kuna suurem osa meie õpilaskonnast ei ole varem teisi e-päevikuid kasutanud, siis me oma küsitluses kahte süsteemi võrrelda ei palunud. Siiski tõi see küsitlus välja mõned eKooli kitsaskohad. Mitmed eKooli funktsioonid töötavad aeglaselt ja ei ole loogiliselt üles ehitatud.
Kooli juhtkond suhtles koolidega, kus on juba eKoolilt Stuudiumile üle mindud, et jõuda selgusele ülemineku eelistes ja võimalikes probleemides, mis üleminekuga võivad kaasneda. Koolide kogemus oli ülekaalukalt positiivne. Veebruaris oli Stuudiumi esindaja kutsutud õpetajatele, õpilasomavalitsuse ja hoolekogu esindajate ette, kus ta tutvustas süsteemi võimalusi ja vastas küsimustele.

Peale kaalumist ja arutelusid otsustasime järgmisel õppeaastal eKoolilt Stuudiumile üle minna. Kuigi muutus nõuab kõigilt kasutajatelt esialgu harjumist, loodame, et üleminek toob kaasa suurenenud kasutusmugavuse, ülevaatlikkuse, parema informeerituse ja infovahetuse nii kodu ja kooli vahel kui ka koolisiseselt.

Mida tähendab see üleminek lastevanemate jaoks? Kindlasti säilib võimalus olla kursis oma lapse koolipäevaga ja loodetavasti muutub see peale harjumist isegi mugavamaks kui praegu. Kõigil kasutajatel tuleb luua uus kasutajakonto. Kool saadab augusti lõpus juhtnöörid kasutajakonto loomiseks lastevanemate ja laste olemasolevatele meiliaadressidele ja avaldab need kooli kodulehel ning Facebookis. 

Vajadusel saab konto loomisel koolist abi küsida. Toila Gümnaasiumi eKool on kõigile kasutajatele avatud augusti lõpuni ja kuni sinnamaani edastame infot endiselt eKooli kaudu.

Signe Ilmjärv
Toila Gümnaasiumi direktor

No comments:

Post a Comment