Monday, August 12, 2019

Koolialguse teated/Сообщения в связи с началом учебного годаToila vallavalitsus annab teada, et vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda kooliaasta alustamise toetust kuni 50 eurot aastas, õpilastele kuni 19. eluaastani. Täiendav info taotlemise kohta Meeri Mehide tel. 336 9501, 51906323 meeri.mehide@toila.ee
Kõik 1. klassi minevad Toila vallas registreeritud lapsed saavad Toila valla poolt kingituse. Kingitused antakse üle koolides 1. septembril.

Сообщения в связи с началом учебного года
Волостная управа Тойла сообщает, что семьи с низким доходом и в связи с началом учебного года в школе, могут ходатайствовать о пособии до 50 евро в год на ученика в возрасте до 19 лет. Дополнительная информация о подаче ходатайства - Меэри Мехиде, тел. 336 9501,
5190 6323, meeri.mehide@toila.ee
Все первоклассники, зарегистрированные в волости Тойла, получат подарок от волости Тойла. Подарки будут вручены в школах 1-го сентября.

TVL

No comments:

Post a Comment