Monday, August 12, 2019

Postkast on vajalikSiseministeerium korraldab erinevatel valimistel valijakaartide koostamist ja saatmist valijatele. 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel saadeti postiga 23 522 teatist ja 367 192 valijakaarti, 
millest Siseministeeriumile tagastati ligikaudu 1569 teatise ja 6241 valijakaardi andmed, sest neid ei olnud erinevatel põhjustel võimalik valijatele kätte toimetada.

Toila vallas oma elukoha registreerinud inimesele ei saanud postkasti puudumise tõttu valijakaarti kätte toimetada 69 korral.
Palume üle vaadata ning vajadusel paigaldada oma kinnistule postkast, selle olemasolul kontrollida seisukorda ning asukohta, sest lisaks teatistele ja valijakaartidele saadetakse posti teel ka muud vajalikku ametlikku posti ning see ei jõua sellisel juhul Teieni. Üle tasub alati vaadata ka oma elukoha andmed rahvastikuregistris.

Jana Kangur
vallasekretär

No comments:

Post a Comment