Wednesday, August 9, 2017

Malevasuvi on selleks aastaks läbi


3. juulil alanud ning kaks nädalat kestnud Toila Õpilasmalev on käesolevaks aastaks läbi. Malevas osales kokku 15 Toila valla noort, kes said võimaluse sisustada osa koolivaheajast läbimõeldud ning arukal viisil, omandades ehk esmase töökogemusegi. Maleva vältel teostati erinevaid heakorratöid, nii Toila, kui Voka alevikus.
Lisaks Toila rühmale tegutses Ida-Virumaal üheaegselt veel neli õpilasmalevat, kellega koostöös toimusid erinevad organiseeritud vaba aja tegevused. Maleva avamisega alustas Jõhvi rühm, sellele järgnes Vaivara korraldatud orienteerumine ajaloolisel Sinimäel, Mäetagusel toimus malevalaulude esitamine ning muusikviktoriin, Illukal lõbus spordipäev ja Toila rühma kanda jäi malevate ühine lõpupidu.

Täname tublisid malevlasi, kes need kaks nädalat teineteist toetades ja julgustaes ilusti vastu pidasid!
Täname Toila Vallavalitsust ja Eesti Noorsootöö Keskust tänu kellele sai malev toimuma.
Täname Toila Vabatahtliku Merepäästet, eesotsas Egon Lilleorgu ja Lauri Reidmad, kes tutvustasid noortele merepääste tähtsust ja tagamaid ning viisid läbi põgusa esmaabikursuse. Peale teoreetilist poolt, pääsesid noored kaatritega merele, mis oli Toila malevlaste jaoks üks maleva tipphetki.
Täname Pühajõe Puhkemaja, kes võõrustas meid lahkelt, pakkudes peale pikka malevapäeva lõõgastavat sauna ning kosutavat ujumist.
Täname Erelin Zirki, kes valmistas meile igaks malevapäevaks kosutava lõunasöögi.
Suur kummardus Jõhvi, Mäetaguse, Illuka ja Vaivara Õpilasmalevatele suurepärase koostöö eest.

Kohtume taas malevas juba suvel 2018!

Relika Parkman

No comments:

Post a Comment