Wednesday, February 14, 2018

Saame tuttavaks, Toila vallavanem Eve East!

Kes Sa oled ja kust tuled?
Olen juurtega Ida-Virulane. Tulin üle kahekümne aasta tagasi Peipsi järve lähedasest kohast nimega Iisaku ja leidsime perega oma meelispaiga mereäärses Toilas. Seega nii maakonna kui valla mõistes kohalik inimene.

Öeldakse, et me kõik tuleme lapsepõlvest. Kus möödus Sinu lapsepõlv ja mida Sa sealt kaasa oled saanud?
Lapsepõlv möödus looduslikult mitmekülgselt kaunis Iisakus. Oma vanematelt olen ma pärinud maa- ja looduslähedase mõtlemise ja töökuse, milleta ei ole võimalik saavutada head tulemust ja rahulolu. Vanematelt olen saanud kaasa põhimõtte, et tuleb teha tööd ja seda ausalt.

Kelleks tahtsid lapsepõlves saada?
Sellel eluperioodil on noortega ikka nii, et mõtteid ja soove on palju ja need ajas muutuvad. Üks paljudest soovidest oli õpetajaks saamine. Tegelikult juba lasteaias käies moodustasin oma eakaaslastest tantsuringi ja liikumisrühma ja me siis minu juhendamisel tantsisime. Kooliajal otsest suunda välja ei kujunenud, sest tegelesin aktiivselt mitmete erinevate asjadega: kirjutasin luuletusi, etlesin, laulsin ansamblis ja kooris, käisin rahvatantsurühmas ja loetelu võib jätkata. Hariduse omandamist alustasin Iisaku Keskkoolis ja kooliaja lõpus tuli siiski valik teha. Otsustasin minna õppima majandust. Juba ülikooli sisseastumiseks ettevalmistusi tehes sain aga aru – see ei ole see ja nii läks, et keskendusin pedagoogilisele suunale.

Kus oled õppinud? Miks valisid just selle eriala?
Käesolevaks ajaks on mul on omandatud mitu eriala.
Kõigepealt lõpetasin Iisaku Keskkooli. Edasi suundusin tollasesse E. Vilde nimelisse Tallinna Pedagoogilisse Instituuti (nüüd Tallinna Ülikool) ja omandasin koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala. Tundsin, et midagi on puudu ja sellel perioodil tuli töökoha vahetus ning sellest ajendatuna astusin Tartu Ülikooli õigusteaduskonda ja omandasin õigusteaduse eriala. Ka see ei jäänud viimaseks. Vajadus õppimise ja täiendamise järele oli olemas ning astusin Tallinna Ülikooli, lõpetades riigiteaduste erialal sotsiaalteaduste magistrina.

Kus Sa oled varem töötanud?
Oma elu tööperioodi alustasin Iisaku lasteaias kasvatajana ja mulle tundus, et olen teinud väga õige valiku.
Oma aktiivsusega ühiskondlikus- ja kultuurielus jäin silma ning kohaliku valla esindajad tegid ettepaneku vastu võtta tollase Iisaku Täitevkomitee sekretäri ametikoht ning kus ma valdade tekkimisel jätkasin vallasekretärina. Peale 12 aastast ametisolekut tuli uus väljakutse ja seda juba Narva-Jõesuu Linnavalitsuses linnasekretärina. Möödus kaks aastat ja mul tuli teha mõttetööd ning otsus, kas asuda riigiteenistusse Ida-Viru maavalitsuse maasekretärina. Tegin seda. Selles ametis olin 17 aastat. Sellel ajaperioodil olin mitmeid kordi samaaegselt ka maavanema ülesannetes. 2017 aasta sügis oli järjekordne väljakutse ees ootamas. Mulle tehti Valimisliidu Ühtne Vald poolt ettepanek olla nende liidu vallavanema kandidaat. Ega see otsuse tegemine minu jaoks kergelt ei tulnud. Olin ma ju samaaegselt nii maasekretäri kui maavanema ülesannetes ja maavalitsuse tegevuse lõpetamine tuli lõpuni viia. Mulle oli tehtud ka teisi tööpakkumisi. Vallavanemaks asumise otsuse tegemisel lähtusin omaenda põhimõtetest, omandatud haridusest, pikaaegsest töökogemusest nii omavalitsus- kui riigisüsteemis ja mis peamine – tundsin kindlustunnet nendelt inimestelt, kes vallavanemaks asumise ettepaneku tegid. Pikkade arutelude tulemusel jõudsin teadmiseni, et koos uue Toila valla arendamisega annab võimaluse luua uusi väärtusi ka maakonnas tervikuna.

Kui valmis oled muutusteks – uuteks kohtadeks, uuteks inimesteks?
See, kuidas olen oma elu kujundanud või on seda aidatud kujundada näitab, et olen valmis muutusteks. Aga selleks pean ma iseendas põhjalikult analüüsi tegema ja leidma selle kindlustunde.

Mis teeb tuju heaks?
Kui olen midagi märkimisväärset saavutanud ja see on kellegi jaoks oluline.
Olen palju panustanud oma koduaeda ja kodule tervikuna ning seda tulemust vaadates on väga hea tunne.

Hobid? Meelistegevus vabal ajal? Kuidas Sa puhkad?
Mäesuusatamine, küpsetamine ja toiduvalmistamine tervikuna, purjetamine. Minu puhul kehtib ütlus: „kes teeb, see jõuab”. Olen ühiskondlikult seotud väga erinavate tegevustega, eriti õigusvaldkonnas ja see annab positiivse emotsionaalse osa. Võin öelda – vaatamata kõigele tegelen ka oma maja- ja aiapidamisega. Mul ka tubli meeskond pere näol, kellega me koos toimetame.
Tundub, et nii ma puhkangi.

Mida hindad inimestes? Elus üldse?
Usaldust, ausust, hoolivust ja eriti oma lähedaste inimeste toetust. Väga oluline on olla positiivne. Elus on oluline, et sul kõrval meeskond. Enda jaoks seatud eesmärkide nimel tuleb otsida lahendusi ja lähtuda mõttest – igal asjal on oma aeg ja lahendus.

Kuidas Sa Toilasse vallavanemaks sattusid?
Vallavanemaks mind kutsuti ja otsus sai tehtud väga teadlikult, eesmärgiga rakendada oma teadmisi ja kogemusi. Mulle läheb korda maakonna maine ja areng ja seda saan koos teiste omavalitsustega Toila valla juhina teha.

Millised on muljed peale esimesi töökuid?
Olen ametis alates 1. detsembrist 2017, seega mõned päevad üle kuu aja. See aeg on olnud väga toimekas: haldusreformijärgsed ümberkorraldused, kolme nii erineva omavalitsuse - Kohtla-Nõmme, Kohtla ja Toila – ühtseks toimimiseks vajalikud tegevused jne. Töötajatega tutvumine ja nende tegevuse korraldamine. Viimase 17 aasta jooksul maavalitsuse olin ma teadlik kõikide omavalitsuste arengutest.

Millised on suuremad väljakutsed, olulisemad tegevused, millega uus Toila vald peab hakkama saama?
Tuleb kõigiga koos luua ühtne ja ühiselt toimiv kogukond. Vallavalitsus oma tegevuses on avatud. Kolme piirkonna eripäradest kokku tuleb kujundada tugev ja elujõuline omavalitsus.
Täpsemalt vallavalitsuse tegevusest kirjutan juba järgmises lehes.

Kui saaksid esitada kolm soovi kuldkalakesele, siis mis need oleks?
Kuldkalakest meeldib vaadata, aga tean, et soove täidab ta vaid muinasjuttudes. Olen praktiline inimene ja elan reaalses maailmas, seetõttu võin öelda – Toila vald koos oma inimestega saab olema pidevas arengus ja võimekas. Aga selleks on vajalik teha tööd, eriti koostööd! Tehtavad otsused peavad olema kaalutletud ja võimalusi arvetsavad.

Tänan!


Küsis Lea Rand

No comments:

Post a Comment