Wednesday, February 14, 2018

Toila vald

2017.a. läbiviidud Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus ühinesid Kohtla-Nõmme vald, Toila vald ja Kohtla vald. Ühinemise tulemusena moodustati 21.10.2017 uus omavalitsusüksus, mis sai nimeks Toila vald.

Toila vallas on 1 alev – Kohtla-Nõmme, 2 alevikku – Toila ja Voka ning 26 küla – Altküla, Konju, Martsa, Metsamägara, Päite, Pühajõe, Uikala, Vaivina, Voka, Amula, Järve, Kaasikaia, Kaasikvälja, Kabelimetsa, Kohtla, Kukruse, Mõisamaa, Ontika, Paate, Peeri, Roodu, Saka, Servaääre, Täkumetsa, Valaste ja Vitsiku.

Seisuga 1. jaanuar 2018 elab Toila vallas rahvastikuregistri andmete alusel 4 807 inimest, neist 0-18 aasta vanuseid 311, pensionäre 967 ja tööealisi 19-64 2911.

Toila Vallavolikogu 1. koosseis:
Esimees: Roland Peets
Aseesimees: Kalle Merilai
Liikmed: Etti Kagarov, Deivi Migaljov, Jaak Pruunes, Gert Tartlan, Ruth Kerov, Johannes Neiland, Ulvi Luiksoo, Signe Ilmjärv, Ursi Joost, Olesja Ojamäe, Kalev Naur, Mehis Astok, Tiit Salvan, Lea Rand, Kirill Shevelev.

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu alatised komisjonid:
Revisjonikomisjon – seadusega revisjonikomisjoni pädevusse antud ülesannete täitmine tööplaani alusel või volikogu ülesandel
esimees - Mehis Astok
aseesimees - Olesja Ojamäe
liikmed - Ursi Joost
Majanduskomisjon – eelarve, kohalike maksude, valla arengu (s.h. arengukavad), vallavara valitsemise, ruumilise planeerimise, maakorralduse, ehituse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse, liikluskorralduse, ühistranspordi, teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, ettevõtluse ja turismi küsimused, külade liikumine
esimees - Gert Tartlan
aseesimees - Etti Kagarov
liikmed - Mehis Astok, Roland Peets, Kirill Shevelev, Aivar Tamme, Hannes, Lumiste, Meelis Tint, Andra Pärnamäe, Anatoli Ikohainen
Sotsiaalkomisjon – sotsiaalhoolekande, sotsiaalabi ja -teenuste osutamise, lastekaitse, tervishoiu ja tööhõive küsimused
esimees - Lea Rand
aseesimees - Ursi Joost
liikmed - Kalle Merilai, Jaak Pruunes, Krista Kool, Moonika Räitsak, Kersti Tammesaar
Hariduskomisjon – hariduse (s.h. alus- ja huviharidus), kultuuri, spordi, laste- ja noorsootöö ning valla sümboolika küsimused
esimees - Kalev Naur
aseesimees - Tiit Salvan
liikmed - Signe Ilmjärv, Ruth Kerov, Deivi Migaljov, Lea Rand, Johannes Neiland, Kaisa Pukk, Merle Harjo, Imbi Titto, Bruno Uustal, Andrus Kurs, Andrus Lehismets, Liivi Kingu, Arina Koppel, Olesja Ojamäe


TVL

No comments:

Post a Comment