Friday, June 1, 2018

„Noored ja otsustajad“ 2018


11. mail kohtusid Voka rahvamajas noored ja otsustajad, eesmärgiga üheskoos kaardistada ning leida lahendusi noorte murekohtadele. Ürituse eestvedajaks oli Toila valla noorteaktiiv, kes loodetavasti hakkab peagi noortevolikogu nime kandma. Päeva jooksul toimus kolm paneeldiskussiooni, mille fookusteemad Toila valla noored ise eelnevalt internetipõhises küsitluses välja käisid. Teemadeks olid haridus, vabaaja veetmise võimalused, majandusküsimused ning noorte hääl uues vallas. Igas paneelis osalesid oma ala spetsialistid ning noorte esindajad, peale paneeli lõppu oli kõigil saalis viibijatel võimalus oma küsimus üles tõstatada.


Foto: Kaisa Markus
Sisukate vestluste tulemusel jõuti lahata nii olemasolevaid probleeme kui käidi välja ka uusi mõtteid ja lahenduskäike. Haridusteemade üle arutledes jäi enim kõlama korralike ja uudsete õppevahendite puudumine ning mitteformaalse õppe tunnustamise puudulikkus. Jõuti järeldusele, et koolikeskkond peab olema avatud ja usaldusväärne ning õpilase ja õpetaja vahel peaks olema võrdne, teineteisest lugupidav suhtlemine, samuti võiks koolis eksisteeida vähem hierarhiat. Suuri muudatusi tuleks teha koolisüsteemi sisulises pooles ehk uuendada õppesüsteemi, mis on selgelt vananenud ning õpilasi ja nende erinevusi mittetoetav. 
Kui jutt liikus üle vabaaja veetmise võimalustele ning majanduslikele küsimustele, tuli koheselt välja tõetera, et Toila vallas on huviringe ja võimalusi vaba aja sisustamiseks küllaga, kuid paljudel noortel jääb nende kasutamine transpordi taha. Vallasisene transport on hetkel suur murekoht ning vajaduste kaardistamiseks oleks tarvis korraldada eraldi kokkusaamine, kus on noorte arvamus väga oodatud. Selle üle, kuidas noorte arvamus meie vallas äärmiselt teretulnud on, jõudsime pikemalt arutleda viimase teemani jõudes ehk „Noorte hääl uues vallas“. 
Toila valla koostöövalmidus sai kiita ka kohal olnud Eesti Noorsootöö Liidu esindajatelt, kes on koos töötanud pea kõigi Eesti omavalitsustega ning nende sõnul pole selline lahke vastuvõtt noorte arvamuse suhtes kahjuks üldsegi mitte tavaline. Noored aga võiksid ise seda õnne rohkem ära kasutada ning oma häält kuuldavamaks teha. Eks omavahel ole ju kombeks nuriseda küll, kuid ainuüksi sellega maailma ei muuda. Kui viga näed laita, seal mine ja aita – ning selleks on noortevolikogu ideaalne võimalus! Antud paneelis puudutati ka põgusalt Ida-Virumaa ning Toila valla mainet ning üheskoos jõuti arusaamani, et mõlema maine on meie endi ehk siinsete elanike enda teha ning kui meie oma kodupaika/kodumaakonda negatiivselt ei suhtu, et tee seda ka suure tõenäosusega teised.

Kindlasti ei jäänud taoline kohtumine viimaseks, vaid see oli alles algus. Soovime siinkohal tänada kõiki paneliste, kes antud üritusse lahkesti nõus panustama olid: Eve East, Kerda Eiert, Liivi Kingu, Moonika Mägipõld, Tiit Salvan, Maria-Helene Sternhof, Hanna-Liisa Ojamäe, Teet Andreas Salvan, Peeter Sööt, Andrus Lehismets, Urmas Aunap, Pipi Triinu Nõmmiste, Lea Rand, Heiki Viisimaa, Kristina Gukk, Merike Ester Kütt, Carmelyta Soone.
Vestlusi ja kogu sündmust modereeris Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Roger Tibar.


Elisabeth Purga

No comments:

Post a Comment