Friday, June 1, 2018

Valaste joa trepistiku ja matka-õpperaja rajamine


11. juunist 2018 alustatakse töid Valaste joa trepistiku ja matka-õpperaja rajamiseks Valastel. Töid teostab Nordpont OÜ ning omanikujärelvalve teenust osutab Eastconsult OÜ, Toila valla poolt on projektijuhiks arendusnõunik Mehis Luus. Projektimeeskonda kuuluvad lisaks vallavanem Eve East, abivallavanem Urmas Aunap, heakorraspetsialist Margit Juuse, Keskkonnaameti looduskasutuse spetsialist Janar Aleksandrov.


Tööde ajaplaan
Juuni
 • Ettevalmistustööd, ehitusplatsi mobilisatsioon, ajutiste liikluskorraldusvahendite paigaldamine
 • Läänepoolse parkimisplatsi olemasoleva täitepinnase väljakaeve, parkla kruusa-aluste ehitamine
 • Terastrepp nr 1 vundamentide ehitamine
Juuli
 • Terastrepp nr 1 montaaž
 • Terastrepp nr 1 vundamentide ehitamine
August
 • Laudraja, vaateplatvormide ja puit-treppide ehitamine
 • Idapoolse matkaraja ettevalmistustööd, parkla sulgemine, ehitusplatsi mobilisatsioon
 • Trepitorn nr 1 vundamendi aluse ettevalmistamine ja ehitamine
 • Trepitorn nr 1, nr 2, terastrepp nr 2 ja terastrepp nr 3 montaaž
 • Olemasoleva vaateplatvormi lammutamine ja utiliseerimine
September
 • Laudraja, vaateplatvormide ja puit-treppide ehitamine
 • Olemasoleva vaateplatvormi lammutamine ja utiliseerimine
 • Purde ehitamine laudrajale
 • Välimööbli paigaldus
Oluline on teada, et ligipääs Valaste joale on ehitusperioodil oluliselt piiratud, teatud perioodil täiesti välistatud. Objekti täielik valmimine on kavandatud oktoobrikuusse ning nö uue lahendusega on likvideeritud kõik olemasolevad amortiseerunud vaateplatvormid ning tagatud erinevate trepitornide ja trepistikuga ligipääs pankranniku alla kuni mereni, kust suundab matkarada pikki panga alust metsa läänesuunal ca 1 km. Valaste juga saab pärast projekti olema hästi vaadeldav erinevatest asukohtadest ning matkaraja erinevatele lõikudele paigaldatakse infotahvlid, mis tutvustavad klindiplatood.

Projekti rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus läbi Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi. Projekti kogumaksumus on 388 080.00 eurot, millest 85% moodustavad Euroopa Liidu vahendid.

Mehis Luus

Toila vallavalitsuse arendusnõunik

No comments:

Post a Comment