Wednesday, June 5, 2019

Koolivaheaegadel raske ja sügava puudega lastele pikaajaline lapsehoiuteenuse võimalus
Alates 2016 aasta jaanuarikuust viiakse Harjumaa piirkonnas läbi projekti, mille raames pakutakse tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele vanuses 0 -17 (k. a.) eluaastat. Lapsevanema jaoks on teenus tasuta, teenusele saamiseks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustusameti kaudu, mis pakub rahastust teenuse katmiseks ühes kalendriaastas 4918 eurot lapse kohta.
Teenusele saamiseks oleme valmis lapsevanemaid juhendama. Lapsel peab olema kehtiv puue (raske või sügav) ja juhtumiplaan.
Lisainfo:
Doris Rass
teenused@eelk.ee
Tel: 5687 0289
Eesti Diakoonia


No comments:

Post a Comment