Wednesday, June 5, 2019

Toila Vallavolikogu teated


29. mai istungil olid arutusel järgmised küsimused:

1. Vallavanemale töötasu määramine
Volikogu otsustas määrata Toila vallavanema Eve Easti töötasu suuruseks 2 750 eurot alates 1.05.2019.

2. Toila Vallavalitsuse hallatava asutuse Kohtla-Nõmme Lastekodu tegevuse lõpetamine
Volikogu otsustas lõpetada Toila Vallavalitsuse hallatava asutuse Kohtla-Nõmme Lastekodu tegevus
1. juulist 2020. a.
Kohtla-Nõmme Lastekodu tegevuse lõpetamisel anda kõik varad, õigused ja kohustused üle Toila Vallavalitsusele.

TVL


No comments:

Post a Comment